Рубрика Інформаційний звіт

Діагностична карта художньо продуктивної діяльності дітей лютий 2016р

карта худ діяльності

Висновки: найкращі результати діти показали у формуванні кольорів, кольору сприйняття(75 %) та сенсорні навички(60 %), найнижчі результати формо утворювання (16 %).

Аналіз виконаних робіт показав, що успішно справляються на занятті з завданням 65-75 % малюків, що визначає достатній рівень засвоєння програмових вимог з малювання, але найнижчі результати виявлені в старшій групі там цей показник складає 60 %, що вказує на середні...

Читати далі

Довідка про результати діагностики засвоєння вимог програми «Українське дошкілля», «Впевнений старт» за І квартал 2015-2016 навчального року

      Відповідно до річного плану роботи ДНЗ на 2015-2016 навчальний рік, згідно з графіком проведення контрольно-підсумкових занять, з метою визначення рівня сформованості знань, умінь і навичок дітей в дошкільному закладі в період з 22.11.2015 року по 29.11.2015 року, згідно з затвердженим графіком, були проведені контрольно – підсумкові заняття та педагогічна діагностика рівня компетентності дітей всіх вікових груп у розв’язанні пізнавальних та мовленнєвих завдань...

Читати далі

Довідка щодо процесу адаптації дітей І молодших груп за 2015 – 2016 н. р.

Успішність процесу адаптації новоприбулих дітей до умов дошкільного навчального закладу є важливою умовою для подальшої соціалізації дитини. Входження і звикання дитини до режиму дня. До дисциплінарних вимог, до спілкування з новими дорослими та однолітками є першими випробуваннями у більшому соціумі, поза сім’єю.

Метою дослідження було виявлення успішно адаптованих дітей та таких дітей, які мають труднощі в адаптації.

Для дослідження в...

Читати далі

Моніторинг

Моніторинг  обстеження  загального рівня розвитку               дітей  старшої групи за 2015-2016 н. р. (вересень)

Термін
обстеження
Загальна
кількість
дітей
Всього
обстежено
Н Н/С С В/С В
Вересень 31261 (4 %) 1 ( 4 %)17 ( 65% )6 (23%)1 (4 %)
Січень
Травень
 

 

Висновок: за результатами психодіагностики готовності дітей до школи старшої групи  виявлено, що  високий загальний рівень розвитку дітей має 4 % (1 дитина); в/с загальний рівень –  23 %(6 дітей); середній загальний рівень – 65 % (17 дітей); н/с загальний рівень – 4  %(1 дитина), низький загальний рівень – 4  %(1 дитина)...

Читати далі

01.09.2015 р. по 15.09.2015 р. педагогічне обстеження.

З метою визначення рівня сформованості знань, умінь і навичків , відповідно до вимог програми «Українське дошкілля», «Впевнений старт» 01.09.2015г. по 15.09.2015 р. було проведено педагогічне обстеження.

Обстежено в середньому 95 дитини, що склало 67 % від загального облікового складу дітей. У педагогічному обстеженні не брали участь діти І молодшої групи, у зв’язку з адаптацію до дитячого садка.

Педагогічне обстеження проводилося вихователями у формі організованої безпосередньо освітньо...

Читати далі

Звіт завідувача дошкільного навчального закладу ясел-садка №31 «Білочка» Галущак Л.М. (2014 – 2015 н. р.)

В 2014 – 2015 навчальному році здійснювала свою діяльність на посаді завідувача ДНЗ №31 «Білочка» відповідно до Законів України та нормативно – правових актів, які регламентують діяльність ДНЗ, власного Статуту, річних планів роботи управління освіти Первомайської міської ради, дошкільного навчального закладу № 31 «Білочка» на 2014-2015 навчальний рік, затвердженого рішенням педагогічної ради від 05.09.2014 (протокол № 1), наказів управління освіти Первомайсько...

Читати далі

Аналіз результативності освітньої та методичної роботи дошкільного навчального закладу ясел – садка №31 «Білочка» за 2014 – 2015навчальний рік

В 2014 – 2015 навчальному році освітня діяльність дошкільного навчального закладу № 31 «Білочка» здійснювалася відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад, Статуту та Правил внутрішнього трудового розпорядку.

Освітня діяльність, планування навчально-виховної роботи з дітьми, ведення ділової документації здійснюється відповідно до чинних програм, вимог Базового компонента дошкільної освіти та інших нормативно-право...

Читати далі