Рубрика Локальні документи

Положення про методичний кабінет закладу дошкільної освіти № 31 «Білочка»

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                              рішенням методичної ради ДНЗ № 31 03.10.2018

       директор ДНЗ № 31»Білочка»

       ____________ Л.М. Галущак

 

 

Положення про методичний кабінет

закладу дошкільної освіти № 31 «Білочка»

Дане Положення розроблене на основі Примірного положення про методичний кабінет закладу дошкільної освіти затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 року № 372

  1. Загальні положення

1...

Читати далі

Положення про педагогічну раду дошкільного навчального закладу ясел-садка № 31 «Білочка»

                         ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                         директор ДНЗ № 31 «Білочка»

                                         ______ Л.М. Галущак

            31.08.2018

                                                 протокол педагогічної  ради

                                                                                                 від 31.08.2018 № 1

Положення про педагогічну раду

дошкільного навчального закладу

ясел-садка № 31 «Білочка»

  1. Загальні питання...
Читати далі

ПОЛОЖЕННЯ про академічну доброчесність

ЗАТВЕРДЖУЮ
директор ДНЗ № 31 «Білочка»
______ Л.М.Галущак
31.08.2018

протокол педагогічної ради
від 31.08.2018 № 1

ПОЛОЖЕННЯ

про академічну доброчесність
учасників освітнього процесу
ДНЗ № 31 «Білочка»

І. Загальні положення
1.1. Положення про академічну доброчесність (далі-Положення) дошкільного навчального закладу ясел-садка № 31 «Білочка»; (далі ДНЗ №31 «Білочка») є внутрішнім підзаконним нормативним актом, який спрямований на забезпечення якісних освітніх пос...

Читати далі