МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ СТВОРЕННЯ ПОРТФОЛІО ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Портфоліо педагогічного працівника

дошкільного закладу

Портфоліоце індивідуальна папка, у якій фіксують, накопичують і оцінюють дані щодо:

 • особистих професійних досягнень педагога в освітній діяльності;
 • результатів розвитку, виховання і навчання дітей;
 • внеску в розвиток освітнього процесу дошкільного закладу, міста за час атестаційного періоду.

Основні завдання портфоліо:

 • виявлення рівня професіоналізму педагога;
 • об’єктивна оцінка діяльності педагога учасниками освітнього процесу, зокрема адміністрацією дошкільного закладу, педагогічним колективом, вихованцями та їх батьками ;
 • узагальнення і систематизація перспективного педагогічного досвіду;
 • рефлексія педагогом власної освітньої діяльності;
 • налаштування педагога на підвищення свого фахового рівня та досягнення ліпших результатів;
 • визначення напрямів і шляхів професійного росту й розвитку педагога;
 • суспільне визнання досягнень педагога.

Розділи портфоліо

Кожен розділ портфоліо має містити складену педагогом аналітичну записку у якій викладено досвід його роботи у цьому напрямі.

У розділі «Офіційні документи» розміщують інформацію про усі наявні у педагога документи, що підтверджують його індивідуальні досягнення, зокрема:

 • урядові нагороди;
 • грамоти;
 • подяки;
 • дипломи лауреата й учасника конкурсів:
 • сертифікати.

У розділі «Відомості про підвищення кваліфікації та професійну підготовку» розміщують інформацію:

 • про проходження педагогом курсів підвищення кваліфікації за останні 5 років :
 • тема курсів;
 • повне найменування організації що проводила курси;
 • місце проведення;
 • номер і дата видачі посвідчення, сертифіката;
 • про професійну перепідготовку або одержання педагогом додаткової освіти;
 • про наявність у педагога почесних звань і ступенів, зокрема копії документів, що підтверджують їх.

У розділі «Робота педагога з узагальнення і поширення власного педагогічного досвіду» розміщують інформацію:

 • про наявність власних методичних розробок, публікацій із проблем розвитку, виховання та навчання дітей (тема, назва і номер періодичного видання);
 • про участь у майстер-класах, круглих столах, конференціях, стажуваннях (із зазначенням теми та стислим звітом);
 • про розроблення і реалізацію авторських програм або проектів;
 • про участь в інноваційній діяльності (із зазначенням форми участі, змісту й результативності роботи).

У розділі «Участь у професійних конкурсах» розміщують інформацію про участь педагога у міських і всеукраїнських професійних конкурсах із зазначенням:

 • назви конкурсу;
 • строків проведення;
 • результату участі.

У розділі «Використання сучасних педагогічних технологій в освітньому процесі» наводять:

 • назву технології, яку використовують;
 • обгрунтування застосування;
 • наявний або прогнозований результат.

У розділі «Демонстрація позитивної динаміки досягнень дітей» вказують результати освітнього процесу за певний період:

 • порівняльний аналіз результатів діагностики рівня сформованості компетентності дітей у різних сферах життєдіяльності;
 • аналіз результативності роботи з батьками.

У розділі «Відгуки про педагогічну діяльність педагога та її результати» розміщують:

 • характеристики адміністрації;
 • відгуки колег та батьків (законних представників) вихованців про роботу педагога;
 • методичні бюлетені за підсумками проведених педагогом відкритих заходів; –
 • рецензії на статті педагога;
 • самоаналіз власної педагогічної діяльності.

Оформлення портфоліо

Портфоліо оформлюють у папці-накопичувачі з файлами.

Усі матеріали, включені у портфоліо, датують.

Зміст портфоліо має містити повний перелік матеріалів, згрупованих за розділами.

Основні вимоги до формування й оформлення портфоліо:

 • структуризація матеріалів портфоліо;
 • логічність викладу;
 • лаконічність усіх письмових пояснень;
 • акуратність та естетичність оформлення;
 • цілісність, завершеність матеріалів;
 • наявність даних систематичного і регулярного самомоніторингу;
 • наочність представленої інформації.

Титульний аркуш портфоліо має містити такі відомості:

 • повна назва дошкільного навчального закладу;
 • заголовок — «Портфоліо (ПІБ педагогс у родовому відмінку, посада)»;
 • дата народження педагога;
 • фотографія довільних розмірів;
 • відомості про освіту (яку освітню установу закінчив і коли, отримані спеціальність і кваліфікація за дипломом);
 • загальний трудовий і педагогічний стаж;
 • стаж роботи на цій посаді, у цьому де шкільному закладі;
 • кваліфікаційна категорія педагога із зазначенням терміну наступної атестації, період за який представлені документи і матеріали;
 • група, у якій працює педагог;
 • місто;
 • рік.

Кожен аркуш матеріалів портфоліо має бути з полями:

ліве — не менше 20 мм;

праве — 10 мм;

верхнє — 20 мм;

нижнє — 20 мм.

Шрифт тексту — Тimes New Roman, розмір шрифту — 14.

Міжрядковий інтервал— одинарний.

Номера сторінок проставляють у правому нижньому куті.

Залишити відповідь

Ви можете використовувати ці HTML теги і атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.