Моніторинг по валеології

Зміст освітиМетоди моніторингуЗміст моніторингових завдань
Критерії аналізуПримітки
ЗДОРОВ'Я
ТА ФІЗИЧНИЙ
РОЗВИТОК
1. Дидактична гра «Добре-погано».
Матеріал: набір сюжетних картинок, на яких зображені добрі та погані вчинки людини, що характеризують її ставлення до свого здоров'я; дві великі картки, на одній з яких зображена весела,
усміхнена людина, на іншій — похмура.
2. Спостереження під час
загартовування

3. "МАЛЯТА-ЗДОРОВ’ЯТА"
Матеріал: сюжетні малюнки із зображенням корисних для здоров’я дій.

1. Завдання до гри:
розкласти маленькі картинки
на великі картки: на картку з веселою людиною — картинки з учинками, що зміцнюють здоров'я;
на картку із сумною людиною —
з учинками, що погіршують
здоров'я. Пояснити
свій вибір.
2. Під час загартовування звернути
увагу на рівень володіння най-
простішими навичками загартовування, на наявність інтересу
до відповідних процедур
3. Ігрова дія: діти роздивляються сюжетні картинки, характеризуючи вчинки героїв із точки зору дбайливого чи недбайливого ставлення до їхнього здоров’я, аргументуючи свою думку
4 бали. Усвідомлює цінність здоров'я, його значення для повноцінної життєдіяльності; має найпростіші навички загартовування, виявляє інтерес до загартовувальних процедур; знає про вплив на здоров'я харчування, гігієнічних процедур, загартовування, здорового способу життя, звичок, рухової активності; під час виконання завдань не робить помилок; на запитання відповідає самостійно, правильно, вичерпно, аргументовано.
3 бали. Усвідомлює цінність здоров'я, його значення; має навички загартовування, проте інтерес до загартовувальних процедур дещо нестабільний; правильно розкладає й обирає картинки; під час пояснення іноді потребує незначної допомоги педагога; на запитання відповідає самостійно, правильно.
2 бали. Частково усвідомлює цінність здоров'я, його значення; має навички загартовування, проте інтерес до загартовувальних процедур маловиражений; правильно розкладає й обирає картинки; під час пояснення потребує допомоги педагога; на запитання відповідає самостійно,частково правильно, потребує додаткових указівок.
1 бал. Свідоме ставлення до здоров'я як до цінності не сформоване; процедуру загартовування виконує, проте не все робить правильно і потребує додаткового стимулювання з боку педагога; розкладаючи картинки, припускається 2-3 помилок.
0 балів. Завдання виконує невпевнено, потребує стимулюючих запитань від педагога; навички загартовування несформовані, інтересу до процедури практично не проявляє.
ЗДОРОВ'Я
ТА ФІЗИЧНИЙ
РОЗВИТОК
1. Дидактична гра «Плутанина» .
Матеріал: картинки зі схематично зображеними
частинами тіла людини.
2. Дидактична гра «Де чия кімната».
Матеріал: два аркуші паперу A4 різного кольору (наприклад, рожевого і блакитного) із зображенням меблів (шафа, ліжко тощо); паперові хлопчик і дівчинка, паперовий одяг, паперовий набір іграшок (лялька, машинка, м'ячі, колиска, солдатик тощо)
Завдання до гри
* Правильно скласти картинки, щоб утворилося зображення людського тіла.
* Пояснити, чому картинки складено саме так; назвати кожну частину тіла і пояснити її призначення.
Завдання до гри
Дитині показують зображення двох дітей, пропонують визначити їхню стать і обґрунтувати свою думку. Потім дитину просять розселити хлопчика і дівчинку в запропоновані кімнати (аркуші з зображенням меблів) і пояснити, чому вона обрала для дівчинки (хлопчика) саме
цю кімнату. Після цього дитина має розкласти іграшки для дітей та пояснити свій вибір (аналогічно проводиться вправа з одягом)
4 бали. Знає призначення основних частин свого тіла; має уявлення про основні ознаки дівчинки і хлопчика, може назвати спільне і відмінне в їхній зовнішності, їхніх інтересах.
3 бали. Знає призначення основних частин свого тіла, правильно їх називає та пояснює свої відповіді; має уявлення про основні ознаки дівчинки і хлопчика, може назвати спільне і відмінне в їхній зовнішності, їхніх інтересах. Не завжди може обґрунтувати свою думку.
2.. Знає призначення основних частин свого тіла, правильно їх називає та пояснює свої відповіді з допомогою дорослого ; має уявлення про основні ознаки дівчинки і хлопчика, може назвати спільне і відмінне в їхній зовнішності, їхніх інтересах за навідними підказками вихователя . Не завжди може обґрунтувати свою думку.
1 бал. Частково знає розташування частин тіла людини, знає їхні назви, про призначення розповідає за підказками дорослого; називає лише спільні якості хлопчиків і дівчаток.
0 балів. Не правильно розташовує частини тіла людини, частково знає їхні назви, про їхнє призначення розповідає з допомогою дорослого; спільне й відмінне між хлопчиками і дівчатками не називає.
Безпека
життєдіяльності
1. Розвивальна гра «Картинки-ланцюжок».
Матеріал: картка з сюжетним малюнком: діти знайшли невідомий
пакет. Три картки з сюжетними малюнками, у кутку кожної з яких є зелена позначка: діти приводять дорослих; приїжджають працівники МНС; діти усміхаються всім, дякують.
Три картки з червоними позначками й такими малюнками: діти намагаються відкрити пакет; вибух; діти в лікарні.
2. Бесіда
1. Завдання до гри:
Дитині дають загальну картку і пояснюють, що
діти знайшли невідомий пакет. Щоб відповісти
на питання, як би дитина вчинила на їхньому місці, їй треба вибрати одну з двох карток: «діти приводять дорослих» або «діти намагаються відкрити пакет».
Якщо дитина обирає зелену картку, далі з нею проводять бесіду за серією зелених карток; педагог з'ясовує, чи не випадковим був вибір.
Якщо дитина обирає червону картку, з нею проводять бесіду за серією червоних карток, підводячи до розуміння небезпеки такого
вибору.
2. Запитання до бесіди:
За яким номером треба викликати МНС, швидку, міліцію?
Розкажи, як ти це робитимеш.
Як треба переходити через дорогу?
Чи можна відчиняти двері
без дозволу дорослих?
Чи можна гратися на кризі на замерзлій річці?
Якщо трапилась пожежа, до кого треба звернутися?
4, бали. Диференціює поняття «безпечне» і «небезпечне»; знає правила безпечного перебування вдома, на вулиці, на воді, на кризі; знає, як поводитись із незнайомими предметами та речовинами; робить правильний вибір без додаткових пояснень з боку педагога; знає та може скористатися номерами телефонів основних служб допомоги (пожежна, медична, міліція); усвідомлює, до кого можна звернутись у критичній ситуації.
3. бали. Диференціює поняття «безпечне» і «небезпечне»; знає правила безпечного перебування вдома; іноді потребує навідних питань; знає, як поводитись із незнайомими предметами та речовинами, але не завжди дає аргументовану відповідь; робить правильний вибір без додаткових пояснень з боку педагога; знає та може скористатися номерами телефонів основних служб допомоги; усвідомлює, до кого можна звернутись у критичній ситуації, але потребує незначних уточнень.
2. бал. Розуміє поняття «безпечне» і «небезпечне», проте пояснити їхнє значення може лише з допомогою педагога; правила безпечного перебування вдома знає, розповідаєє про них; може дати правильну усну відповідь, та вибративідповідну картку, або відповідь аргументує з допомогою дорослого; розуміє, які вчинки добрі, а які погані, але не завжди дає правильну відповідь; номери знає, може розповісти, як скористатися цтими номерами.
1 бал. Розуміє поняття «безпечне» і «небезпечне», проте пояснити їхнє значення може лише з допомогою педагога; правила безпечного перебування вдома знає, але зазнає труднощів, розповідаючи про них; може дати правильну усну відповідь, але вибрати неправильну картку, або навпаки; відповідь не аргументує; розуміє, які вчинки добрі, а які погані, але не завжди дає правильну відповідь; номери знає, але не може розповісти, як скористатися ними номерами; по допомогу звертається в основному до батьків
0 балів. Не диференціює поняття «безпечне» і «небезпечне»; правила безпечної поведінки не називає; номерів служб не називає; вибирає картинку, яка веде до небезпечної кульмінації; відповідь не аргументує; дає не завжди правильну відповідь про добрі і погані вчинки.
Здоров'я та хвороба1. Спостереження за дитиною протягом дня.
2. Дидактична гра
«Лялька захворіла».
Матеріал: лялька,
ліжко, атрибути до гри в «лікарню».
1. Протягом дня звернути увагу на те, як дитина контролює власне самопочуття; спитати, як вона почувається.
2. Завдання до гри:
Лялька лежить у ліжку — вона захворіла. Педагог пропонує дитині оглянути ляльку й відповісти на такі запитання:
На що може хворіти лялька?
Назви основні ознаки хвороби.
Як ми лікуватимемо ляльку?
Які напої можна запропонувати
ляльці?
Які почуття викликає в тебе
хвора лялька/людина?
4 бали. Усвідомлює, що може бути здоровою і хворою, розрізняє відповідні стани; орієнтується в основних показниках власного здоров'я
(хороше самопочуття, відсутність больових відчуттів) та здоров'я
навколишніх людей; виокремлює основні ознаки захворювання (висока температура тіла, біль, відсутність апетиту); регулює свій стан; оперує назвами основних корисних напоїв, знає про їхню роль у розвитку організму; повідомляє дорослого про погане самопочуття.
3 бали. Усвідомлює, що може бути здоровою і хворою, розрізняє відповідні стани; орієнтується в основних показниках власного здоров'я та здоров'я навколишніх людей; виокремлює основні ознаки захворювання, проте потребує незначної допомоги педагога;
регулює свій стан; оперує назвами основних корисних напоїв, їхню користь.
2 бали. Усвідомлює, що може бути здоровою і хворою, частково розрізняє відповідні стани; частково орієнтується в основних показниках власного здоров'я та здоров'я навколишніх людей; частково виокремлює основні ознаки захворювання за допомогою педагога; Знає роль корисних напоїв але не завжди може пояснити; соромиться
повідомити дорослого про погіршення самопочуття.
1 бал. Під час гри потребує систематичного спонукання з боку педагога, певних підказок; соромиться, не хоче повідомляти дорослого про погіршення самопочуття.
0 балів. Під час гри потребує значної допомоги з боку педагога, постійних підказок; соромиться, не повідомляє дорослого про погіршення самопочуття.
Гігієна життєдіяльностіСпостереження за дитиною протягом дня під час режимних моментів, загартовувальних процедур «Що роблять у будиночку» Мета: продовжувати формувати у дітей культурно-гігієнічні навички як важливий засіб зміцнення фізичного здоров’я малят. Матеріал: сюжетні малюнки із зображенням дітей у різних ситуаціях.

«РЕЖИМНИЙ ЛАНЦЮЖОК»
Мета: сприяти розумінню дитини необхідності дотримання режиму сну, ігор, харчування.
Матеріал: сюжетні малюнки із зображенням дітей у різних режимних моментах.
1. Звернути увагу на рівень сформованості санітарно-гігієнічних навичок; на охайність протягом дня;
на контроль дитини за власною
поставою
2. Ігрова дія: у віконечках — малюнки із зображенням певних ситуацій (діти чистять зуби, вмиваються, самостійно роздягаються і одягаються, причісуються, користуються носовою хустинкою тощо) дитина відкриває віконечко і розповідає за картинкою.

Ігрова дія: дитина розглядає сюжетні малюнки із зображенням дітей у різних режимних моментах і правильно будує режимний ланцюжок, пояснюючи важливість того чи іншого процесу.
4 бали. Самостійно виконує основні гігієнічні процедури; без нагадування дорослого користується основними гігієнічними засобами та предметами догляду; знає, що ними користуються індивідуально ; прагне бути охайною; має елементарні навички особистої гігієни; намагається контролювати власну поставу, усвідомлює вплив постави на здоров'я, зовнішню красу тіла, естетику рухів. Правильно будує режимний ланцюжок, пояснюючи важливість того чи іншого процесу.
3 бали. Самостійно виконує основні гігієнічні процедури; має елементарні навички особистої гігієни; не завжди свідомо дотримується правил культури харчування; іноді потребує нагадування про необхідність контролю за поставою. Будує режимний ланцюжок , може пояснити процес.
2 бали.потребує нагадувань щодо виконання основних гігієнічних процедур ; має елементарні навички особистої гігієни; не завжди дотримується правил культури харчування; потребує постійного нагадування про необхідність контролю за поставою. Будує режимний ланцюжок , може пояснити процес за допомогою вихователя.
1 бал. Протягом усіх видів діяльності дитина потребує постійних нагадувань та підказок із боку дорослого. Будує режимний процес з помилками.
0 балів. Не має елементарних навичок особистої гігієни; навіть після нагадування або підказки дорослого самостійно не виконує гігієнічні процедури; правильну поставу тримає недовго.
Рухова активність
та саморегуляція
Спостереження за дитиною протягом дня під час фізкультурних занять, рухливих ігор.

Звернути увагу на виконання
основних рухів, загально розвивальних вправ.
4. бали. Піклується про стан свого здоров'я; дотримується культури харчування; спритно виконує основні рухи, загальнорозвивальні вправи, із задоволенням грає в рухливі ігри; виявляє вольові зусилля в руховій діяльності.
3. бали. Піклується про стан свого здоров'я; не завжди свідомо дотримується культури харчування; спритно виконує основні рухи, загальнорозвивальні вправи, із задоволенням грає в рухливі ігри.
2. Частково піклується про стан свого здоров'я; не завжди свідомо дотримується культури харчування; виконує основні рухи, загальнорозвивальні вправи на достатньому рівні, із задоволенням грає в рухливі ігри.
1 бал. Недостатньо піклується про стан свого здоров'я; дотримується правил культури харчування після корекції дорослого; основні рухи, агальнорозвивальні вправи виконує уповільнено, грає в рухливі ігри залежно від настрою.
0 балів. Недостатньо піклується про стан свого здоров'я; не дотримується культури харчування навіть після корекції дорослого; основні рухи, загальнорозвивальні вправи виконує уповільнено,грає в рухливі ігри неохоче.
Здоров'язбережу-вальна компетенціяРозвивальна гра «Не будемо хворіти».
Матеріал: іграшка-Незнайко; картинка
з зображенням дитини (хлопчика або дівчинки)
Завдання до гри
До дітей приходить сумний Незнайко (в нього щось болить). Діти мають виконати такі завдання:
назвати та показати на малюнку основні частини тіла людини; визначити стать дитини на картинці; назвати правила догляду за тілом (чистити зуби; надавитися довго телевізор і не сидіти довго за комп'ютером; узимку кутати горло, надягати шапку; не їсти багато морозива тощо); показати Незнайкові гімнастику.
3. Обізнана з будовою свого тіла, називає 4 правила збереження здоров'я; правильно визначає та називає стать; показує 5 вправи для ранкової гімнастики.
2. Обізнана з будовою свого тіла, називає 3 правила збереження здоров'я; правильно визначає та називає стать; показує -4 вправи для ранкової гімнастики.
1 бал. Називає частини тіла з 2 помилками; називає 1-2 правила збереження здоров'я; визначає та називає стать після навідних запитань; показує 1-2 вправи для ранкової гімнастики.
0 балів. Називає частини тіла з чотирма і більше помилками; правила збереження здоров'я назвати не може; називає стать лише після навідних запитань; вправи для ранкової гімнастики показати не
може.
САМОСТАВЛЕННЯ1. Дидактична гра
«Коло вибору».
Матеріал: картинки (фото) із зображенням ігрових та розвивальних зон групи (бібліотека, «школа», самостійна художня діяльність, сюжетно-рольові ігри; ігри з конструктором, пазлами; машинки).
2. Розглядання зображень-смайлів — обличчя дитини в різних психічних станах (радість, подив, злість, сум, образа, щастя).

Вправа «Портрет»
Матеріал: ілюстровані картинки із зображенням дітей у різному настрої (невдоволення, радість, здивування, страх, сум, глузування).
1. Завдання до гри
Вихователь пропонує дитині роздивитися картинки й обрати 1-2 зображення тих зон, де вона найбільше любить проводити час.
2. Завдання
Обрати смайл і назвати виражений на ньому психічний стан; обґрунтувати свою думку.
Педагог називає психічний стан, а дитина обирає смайл і пояснює свій вибір.
Запитання: «У яких випадках ти
відчуваєш злість, радість, щастя?»

Завдання до гри
Ігрова дія: діти роздивляються картинки, характеризуючи певний настрій героїв із точки зору його впливу на здоров’я людини, аргументуючи свою думку.
4 бали. Має свої вподобання, прихильності, інтереси; робить чіткий вибір; передає свої емоції за допомогою міміки, жестів; правильно
впізнає та називає психічний стан, може обґрунтувати свій вибір.
3 бали. Має свої вподобання, прихильності, інтереси; робить чіткий вибір; передає свої емоції за допомогою міміки, жестів із невеликою допомогою дорослого; правильно впізнає та називає психічний стан, але робить 1-2 незначні помилки; може обґрунтувати свій вибір.
2 бали. Має свої вподобання, прихильності, інтереси; робить невпевнений
вибір; передає свої емоції за допомогою міміки, жестів із допомогою дорослого; правильно впізнає та називає психічний стан, але робить до 3 незначні помилки; може частково обґрунтувати свій вибір.
1 бал. Не має чіткої відповіді, обирає практично всі зони, не пояснюючи свій вибір; робить 3-4 помилки в називанні психічних станів, емоції передає невиразно, чекає на зразок дорослого; впізнає та називає психічний стан, робить 3-4 помилки; свій вибір практично не обґрунтовує.

0) балів. Картки обирає хаотично; якщо вихователь питає про причини вибору, відразу ж обирає іншу; емоції виразно передати не може; робить помилки в називанні психічних станів, не може обґрунтувати свій вибір.
Самосвідомість1. Бесіда,
2. Читання казки
«Заєць-хваста»
1. Запитання до бесіди:
Як тебе звуть? Назви своє повне ім'я.
Чим твоє ім'я відрізняється від інших?
Назви прізвище(а), імена та по батькові всіх членів твоєї сім'ї.
Чим ти схожий з іншими людьми?
Чим ти відрізняєшся від інших людей?
Коротко розкажи про себе.
2. Обговорення казки:
Чи сподобався тобі Заєць?
Чому з нього сміялися?
Чи добре вихвалятися?
4 бали. Оперує займенником я, вирізняє себе з-поміж інших, уміє знайти спільне і відмінне між собою й іншими; з задоволенням розповідає про себе; розуміє, що власне ім'я вказує на її індивідуальність; що самовихваляння є негативним проявом; позитивно ставиться до себе, своєї зовнішності; спостережлива, уважна, самокритична, відповідальна; гідно поводиться в ситуаціях виграшу/програшу, успіху/неуспіху; намагається стримувати негативні емоції.
3 бали. Оперує займенником я, вирізняє себе з-поміж інших, уміє знайти спільне і відмінне між собою й іншими з незначною допомогою педагога; з задоволенням розповідає про себе; розуміє, що власне ім'я вказує на її індивідуальність; що самовихваляння є негативним проявом; самокритичність, спостережливість та уважність виявляє після впливу дорослого; гідно поводиться в ситуаціях виграшу/програшу, намагається стримувати негативні емоції.
2.Оперує займенником я частково, вирізняє себе з-поміж інших, уміє знайти спільне і відмінне між собою й іншими з незначною допомогою педагога; про себе розповідає неохоче; що самовихваляння є негативним проявом; недостатньо самокритичні , спостережливість та уважність виявляє після впливу дорослого; намагається стримувати негативні емоції.
1 бал. Займенником я оперує рідко; спільне і відмінне між собою й іншими знаходить лише зі значною допомогою педагога; не помічає своїх помилок; спостережливість та уважність виявляє після впливу дорослого; про себе розповідає лише разом із дорослим; може не визнавати свого програшу у відповідних ситуаціях, поводитись агресивно; дуже мало знає про себе.
0 балів. Займенником я практично не оперує; на питання відповідає одним словом; про себе не розповідає; не помічає своїх помилок: спостережливості та уважності не виявляє; не визнає свого програшу у відповідних ситуаціях, поводиться агресивно.
Самосвідомість3. Розвивальна гра
«Склади картинку
та розкажи».
Матеріал: 3-4 сюжетні картинки на тему прав і обов'язків, розрізані
як пазли.
3. Розвивальна гра «Подумай і назви».
Матеріал: зображення
дівчинки, хлопчика,
юнака, дівчини, жінки, чоловіка, бабусі, дідуся.
2. Завдання до гри
3 дитиною проводять вступну бесіду про права й обов'язки. Далі дитина отримує завдання: скласти
картинку, розповісти про сюжет, що на ній зображений.
3. Завдання до гри
Дитині пропонують викласти в ряд картинки у міру дорослішання хлопчика або дівчинки та назвати кожний віковий період.
4 бали. Усвідомлює й переживає своє минуле і сьогодення, орієнтується у майбутньому, пов'язує з ним свої елементарні плани; називає основні ознаки різних вікових періодів (дитинство, юність, зрілість, старість); має уявлення про свої права й обов'язки, складає повну розповідь за 3-4 картинками.
3бали. Усвідомлює й переживає своє минуле і сьогодення, орієнтується у майбутньому; під час побудови планів потребує незначної допомоги педагога; правильно називає вікові постаті, проте в називанні основних ознак різних вікових періодів робить 1-2 незначні помилки; має уявлення про свої права й обов'язки; складає повну розповідь за
2-3 картинками, іноді потребує незначної корекції з боку педагога.
2 бали.Усвідомлює своє минуле і сьогодення, орієнтується у майбутньому; під час побудови планів потребує допомоги педагога; не завжди правильно називає вікові постаті, в називанні основних ознак різних вікових періодів робить 2-3 помилки; має часткове уявлення про свої права й обов'язки; складає не повну розповідь за 2-3 картинками, іноді потребує корекції з боку педагога
1 бал. Дуже мало знає про себе та близьких у минулому; майбутнє планує дещо невизначено або фантастично; називає вікові постаті 2-3 помилками, у називанні основних ознак різних вікових періодів робить 3-4 помилки; має загальне уявлення про свої права й обов'язки; складає розповідь лише з допомогою педагога за 1-2 картинками.
0 балів. Дуже мало знає про себе та близьких у минулому; майбутнє планує в дуже обмеженому часі; має дуже приблизне уявлення про свої права й обов'язки; складає розповідь лише з допомогою педагога за 1-2 картинками.
Особистісно-оцінна компетентність1. Психологічна вправа «Намалюй портрет».
2. Творча гра «Побудуємо зоопарк».
Матеріал: фігурки диких тварин і птахів; кубики, штучний матеріал для оформлення зоопарку (дрібні квіти, палички тощо).
1. Педагог пропонує дитині намалювати портрет хорошого хлопчика (дівчинки), потім — поганого, а потім себе.
2. Завдання до гри:
Підгрупі дітей пропонують допомогти диким тваринам, яким у місті ніде жити, побудувати новий великий та зручний зоопарк. Педагог має створити дітям умови для самостійного вибору тварин, розподілу матеріалів, простору тощо.
4 бали. Дитина здатна до самооцінки, позитивно ставиться до себе;
може прийняти рішення, здійснити самостійний вибір; має комунікативні вміння; керується не лише особистими, а й груповими
інтересами; не демонструє свого «я»; визнає свої помилки, вибачається.
3 бали. Дитина здатна до самооцінки, позитивно ставиться до себе;
може прийняти рішення, здійснити самостійний вибір; має комунікативні вміння, але відчуває певні труднощі в налагодженні взаємодії; керується не лише особистими, а й груповими інтересами;
не демонструє свого «я»; визнає свої помилки та вибачається не
в усіх випадках.
2. Дитина здатна до самооцінки, але потребує стимулювання з боку дорослого; може прийняти рішення, але важко здійснює самостійний вибір; має комунікативні вміння, але відчуває певні труднощі в налагодженні взаємодії; керується не лише особистими, а й груповими інтересами; не демонструє свого «я»; визнає свої помилки та вибачається не в усіх випадках.
1 бал .Дитина потребує для самооцінки позитивного стимулювання з боку дорослого; приймає рішення неактивно; під час вибору визнає впливу однолітків; недостатньо володіє комунікативними
вміннями; керується більше особистими, ніж груповими інтересами; визнає свої помилки та вибачається лише після зауваження
педагога.
0 балів. Дитина потребує значного позитивного стимулювання з боку дорослого для самооцінки; нездатна прийняти рішення, здійснити самостійний вибір; володіє комунікативними вміннями дуже обмежено; керується лише особистими інтересами; демонструє своє «я»; визнає свої помилки та вибачається лише після впливу педагога.

Залишити відповідь

Ви можете використовувати ці HTML теги і атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.