Мониторинг якості освіти 2018-2019 н.р.

Розділ Рівні розвитку  (%) Покращення  показників високого та достатнього рівнів    (%)
в д с н
Мовлення дитини 22.5 37.5 26.25 13.75 20
Навчання елементів грамоти 22.5 37.5 26.25  13.75 20
Дитини в сенсорно пізнавальному просторі 26.25 37.5 22.5 11.25 26
Дитина у природному довкіллі 26.25 37.5 22.5 11.25 26
Дитина в соціумі 37.5 37.5 13.75 11.25 26
 
зображувальна діяльність 22.5 26.25 37.25  13.75 24
музична діяльність 37.5 37.5 15 10 26
художня література 37.5 37.5 15 10 26
Узагальнені результати 29 37.5 21.7  11.8  24.25