Положення про організацію роботи з охорони праці   та безпеки життєдіяльності  учасників  освітнього  процесу та обслуговуючого персоналу в ДНЗ  №  31 «Білочка»

Управління освіти Первомайської міської ради

Заклад дошкільної освіти  (ясла-садок) № 31 «Білочка»

                                             ЗАТВЕРДЖЕНО

                                      Директор ЗДО №  31 _____ Л.М. Галущак               

                                              наказ  від  14.12.2018 р. №103

 

 

Положення

про організацію роботи з охорони праці   та безпеки життєдіяльності  учасників  освітнього  процесу та обслуговуючого персоналу

в ДНЗ  №  31 «Білочка»

 

І.Загальні положення

1.Це положення розроблено відповідно до Кодексу цивільного захисту України, Законів України „Про охорону праці”, «Про освіту»,  Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти  затвердженого наказом  Міністерства освіти і науки України  26 грудня 2017 року № 1669 зареєстрованого в  Міністерстві юстиції України 23 січня 2018 р. за № 100/31552  і поширюється на дошкільний навчальний заклад.  

2.Положення визначає єдину систему організації роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу та  обслуговуючого прсоналу  дошкільного закладу, а також обов’язки керівника та посадових осіб щодо забезпечення безпечних та нешкідливих умов навчання, утримання і праці, запобігання травматизму в дошкільному закладі..

 1. Дошкільний навчальний заклад у своїй діяльності керуються нормативно-правовими актами з питань охорони праці, цим Положенням.
 2. Організація роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності в ДНЗ покладається на його керівника та здійснюється на всіх рівнях в усіх структурних підрозділах закладу.
 3. Навчання та перевірка знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу та обслуговуючого персоналу закладу проводяться відповідно до Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладах, установах, організаціях, підприємствах, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2017 р. за № 1512/31380, Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 року № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 року за № 231/10511 (із змінами) та Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18 квітня 2006 року № 304, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 липня 2006 року за № 806/12680 (із змінами).
 4. Інструктажі з питань охорони праці з учасниками освітнього процесу та обслуговуючим персоналом  закладу проводяться відповідно до Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладах, установах, організаціях, підприємствах, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2017 р. за № 1512/31380, Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 року № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 року за № 231/10511 (із змінами Типового положення.                                                                                                                           Інструктажі з питань безпеки життєдіяльності, які містять питання охорони здоров’я, пожежної, радіаційної безпеки, цивільного захисту, безпеки дорожнього руху, реагування на надзвичайні ситуації, безпеки побуту тощо, проводяться відповідно до Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладах, установах, організаціях, підприємствах, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2017 р. за № 1512/31380, Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18 квітня 2006 року № 304, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 липня 2006 року за № 806/12680 (із змінами).

ІІ. Обов’язки посадових осіб, учасників освітнього процесу, обслуговуючого персоналу  та організація роботи з охорони праці і безпеки життєдіяльності в ДНЗ

 

 1. Директор ДНЗ :

2.1. Є відповідальним за створення безпечних умов освітнього процесу згідно із законодавством про охорону праці, цим Положенням; не дозволяє проведення освітнього процесу за наявності шкідливих та небезпечних умов.

2.2. Відповідно до Типового положення про службу охорони праці створює в закладі службу охорони праці, безпеки життєдіяльності, яка безпосередньо підпорядковується йому; призначає відповідальних за організацію роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності в закладі та визначає їх функціональні обов’язки, забезпечує функціонування системи управління охороною праці.

2.3. Призначає наказом осіб, відповідальних за стан охорони праці в структурних підрозділах.

2.4.Затверджує посадові інструкції керівників структурних підрозділів, працівників з обов’язковим блоком питань з охорони праці, безпеки життєдіяльності.

2.5. Перед початком навчального року, а також періодично протягом навчального року оцінює технічний стан обладнання та устаткування приміщень закладу.

2.6. Уживає заходів щодо приведення інженерно-технічних комунікацій, устаткування, обладнання у відповідність до чинних стандартів, правил, норм з охорони праці.

2.7. Укладає колективний договір (угоду), що містить розділ з охорони праці, безпеки життєдіяльності, та забезпечує його виконання.

2.8. Забезпечує виконання вимог нормативно-правових актів з питань охорони праці, заходів з охорони праці, безпеки життєдіяльності, передбачених колективним договором, приписів органів державного нагляду за охороною праці, пропозицій виборного органу первинної профспілкової організації (представника профспілки).

2.9. На виробничих нарадах керівників структурних підрозділів, організовує звітування з питань профілактики травматизму, виконання заходів розділу з охорони праці, безпеки життєдіяльності колективного договору (угоди), видає накази, розпорядження з цих питань;

2.10. Організовує профілактичну роботу щодо попередження травматизму і зниження захворюваності серед   працівників закладу.

2.11. Організовує роботу з розробки програми вступного інструктажу та забезпечує проведення всіх видів інструктажів:

 • з охорони праці — відповідно до Типового положення;
 • з безпеки життєдіяльності — відповідно до цього Положення;

2.12. Організовує роботу щодо розроблення та періодичного перегляду один раз на 5 років:

інструкцій з охорони праці для працівників відповідно до Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29 січня 1998 року № 9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 квітня 1998 року за № 226/2666 (у редакції наказу Міністерства соціальної політики України від 30 березня 2017 року № 526) (далі — Положення про розробку інструкцій).

2.13. Сприяє здійсненню громадського контролю за додержанням вимог нормативно-правових актів з питань охорони праці.

2.14. Контролює забезпечення   працівників закладу спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту згідно з Положенням про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям.

2.15. Забезпечує навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності працівників закладу відповідно до законодавства і цього Положення.

2.16. Сприяє виконанню організаційно-технічних заходів упровадження системи стандартів безпеки праці, проведенню атестації робочих місць за умовами праці.

2.17. Організовує проведення обов’язкових попередніх та періодичних медичних оглядів працівників ДНЗ відповідно до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21 травня 2007 року № 246, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 липня 2007 року за № 846/14113 (із змінами), та наказу Міністерства охорони здоров’я України від 23 липня 2002 року № 280 «Щодо організації проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 серпня 2002 року за № 639/6927 (із змінами).

2.18. Не дозволяє виконання робіт, які негативно впливають на працівників закладу та стан довкілля.

2.19. Здійснює постійний зв’язок з органами виконавчої влади   щодо запобігання травматизму працівників закладу.

2.20. При настанні під час освітнього процесу нещасного випадку вживає заходів, передбачених Положенням про порядок розслідування нещасних випадків.

 1. 3. Вихователь – методист:

3.1. Забезпечує впровадження відповідних вимог державних і галузевих нормативних документів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності у освітній процес;

3.2. Організовує і контролює виконання керівниками структурних підрозділів заходів щодо створення здорових і безпечних умов освітнього  процесу;

3.3. Планує  роботу та  веде у встановленому порядку документацію з цивільного захисту.

3.4. 3дійснює систематичний контроль за якістю освітнього  процесу,  відвідує заняття з безпеки життєдіяльності та інші види занять, що проводяться педагогічними працівниками дошкільного навчального закладу, аналізує їх форму та зміст, доводить результати аналізу до відома педагогів.

3.5. Організовує роботу з дотримання в освітньому  процесі норм і правил охорони праці.

3.6. Здійснює контроль за безпечним станом обладнання, приладів і наочних технічних засобів навчання, які використовуються під час  освітнього процесу .

3.7. Організовує з батьками заходи щодо попередження травматизму, дорожньо-транспортних пригод, нещасних випадків. 

3.8.Один раз на три роки організовує навчання і перевірку знань працівників закладу з охорони  праці, безпеки життєдіяльності, входить до складу комісії з перевірки знань;

3.9.Проводить інструктажі з охорони праці та  безпеки життєдіяльності учасникам  освітнього процесу.

3.10. Забезпечує роботу щодо розробки і періодичного перегляду (один раз на 5 років) інструкцій з охорони праці та безпеки життєдіяльності для працівників закладу;

3.11. Проходить періодичний медичний огляд.

3.12. Бере участь у розробленні розділу з охорони праці та безпеки життєдіяльності колективного договору.

3.13. Контролює дотримання вимог педагогічним персоналом інструкцій  з охорони праці та безпеки життєдіяльності.

3.14. Бере участь в організації та проведенні адміністративно-громадського контролю за станом охорони праці;

3.15. Проводить спільно з профспілковою організацією адміністративно-господарський контроль за дотриманням правил безпечного користування, збереження навчальних приладів та обладнання, наочних посібників, меблів.

3.16. Повідомляє керівника закладу про нещасний випадок, що трапився та організовує надання першої допомоги потерпілому  при нещасних випадках.

3.17.  Виявляє обставини нещасних випадків, що сталися з працівниками, вихованцями.

3.18. Відповідає за правильне та своєчасне розслідування нещасних випадків з учасниками освітнього  процесу, аналізує їх обставини.

3.19. Координує роботу  педагогічних працівників з виконання навчальних планів і програм.

3.20. Бере участь в організації та проведенні  практичних тренуваннях  з евакуації людей з  приміщення на випадок виникнення надзвичайних ситуацій.

 

4.Педагогічні працівники:

4.1.Несуть відповідальність за збереження життя і здоров’я вихованців під час освітнього процесу.

4.2.Забезпечують проведення освітнього процесу, що регламентується  чинними законодавчими та нормативно-правовими актами з охорони праці, безпеки життєдіяльності.

4.3. Здійснюють контроль  за виконанням вихованцями првил   безпеки.

4.4.Створюють умови для безпечного здійснення освітнього  процесу, ретельного дотримання правил техніки безпеки, санітарних та протипожежних правил.

4.5. Проводять профілактичну роботу щодо запобігання травматизму серед вихованців щодо вимог особистої безпеки у побуті (дії у надзвичайних ситуаціях, дорожній рух, участь у масових заходах, перебування в громадських місцях, об’єктах мережі торгівлі тощо).

4.6. Терміново повідомляють керівника, вихователя – методиста  про кожний нещсний випадок   і організовують надання першої допомоги потерпілому, викликають медпрацівника.                                                                                                                                    

4.7. Беруть участь у розслідуванні нещасних випадків з учасниками освітнього процесу, аналізують обставини нещасних випадків.

4.8. Забезпечують умови для засвоєння вихованцями знань з безпеки життєдіяльності.                                                                                                                                                 4.9. Проводять роботу з батьками з питань виховання, навчання та охорони життя і здоров’я дітей.

4.10. Приймають участь у роботі педагогічних рад та виробничих нарад дошкільного навчального закладу.

4.11. Узгоджують  свою роботу з вихователем-методистом.

4.12. Виконують вимоги  сестри  медичної  старшої та лікаря щодо забезпечення охорони здоров’я дітей та санітарно-гігієнічного стану в групі. Надають першу допомогу дитині, доповідають негайно керівнику про будь-яку травму дитини.

4.13. Планують, організовують та здійснюють освітній  процес, охорону життя та здоров’я дітей у дошкільному закладі.

4.14. Спільно з медичним працівником забезпечують збереження і зміцнення здоров’я дітей, здійснюють заходи, які сприяють їхньому психофізичному розвитку.

4.15.  Вносять пропозиції щодо покращення умов здійснення освітнього  процесу.

4.16. Беруть  участь у  практичних тренуваннях  з евакуації людей з  приміщення на випадок виникнення надзвичайних ситуацій

4.17. Дотримуються правил охорони дитинства під час роботи з дітьми, охорони праці на робочому місці.

4.18. Вміють користуватись засобами пожежного гасіння, володіють навичками надання першої допомоги.

4.19.  Своєчасно проходять медичний огляд.

 1. Сестра медична старша:

 

5.1. Забезпечує охорону життя та здоров’я дітей під час їх перебування у дошкільному закладі.

5.2.Здійснює медичний контроль під час проведення фізкультурних занять. Проводить  оцінку фізичного розвитку дітей шкільного віку,  антропометричні вимірювання.

5.3. Разом з адміністрацією розробляє заходи на зниження захворювання, надає показники, що аналізують стан захворювання  директору закладу щомісячно, щоквартально.

5.4. Відповідає за здоров’я, загартування дошкільників  та санітарний стан дошкільного навчального закладу, вікових груп.

5.5. Веде профілактичну роботу щодо запобігання травматизму серед  працівників.

5.6. Бере участь у  практичних тренуваннях  з евакуації людей з  приміщення на випадок виникнення надзвичайних ситуацій.                                                                                                                                                                                                     

5.7.Співпрацює з керівником закладу у справі створення безпечних і   нешкідливих      умов праці, повідомляє про порушення вимог охорони праці  та безпеки життєдіяльності.

5.8. Надає першу медичну допомогу потерпілому.

5.9. Контролює якість харчування в ДНЗ.

5.10. Проводить санітарно-просвітницьку роботу з батьками вихованців та прцівників закладу.

5.11.Комплектує аптечку  невідкладної медичної допомоги.

5.12. Проводить облік відсутніх через хворобу, ізолює хворих дітей. Організовує догляд за дітьми, які перебувають в ізоляторі.

5.13. Своєчасно проходить медичний огляд і відповідає за своєчасне проходження медичного огляду інших працівників закладу.

5.14. Здійснює регулярний зв’язок з найближчою поліклінікою з метою своєчасного ознайомлення з епідеміологічною обстановкою в місті.

5.15. Відповідає за зразкове утримання медичного пункту, справний стан медичного і господарського інвентарю.

5.16. Дотримується правил зберігання лікарських засобів.

5.17. Проходить навчання і перевірку знань з питань охорони праці, безпеки життєді-яльності раз на три роки.

5.18. Дотримується вимог нормативних документів з охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки.

5.19. Організовує профілактичні заходи щодо запобігання харчовим отруєнням, проти-епідемічні заходи у разі виявлення осередку інфекції.

 6.Помічник вихователя:

 

6.1.Відповідає за чистоту і своєчасне прибирання групової кімнати, чітко дотримується санітарних правил та графіку прибирання всіх приміщень.

6.2.Несе особисту відповідальність за збереження життя і здоров’я дітей в разі відсутності вихователя в групі за виробничою необхідністю.

6.3.  Дотримується  вимог санітарних норм і правил особистої гігієни. 

6.4. Виконує всі настанови сестри медичної старшої та директора закладу.

6.5. Терміново повідомляють керівника, вихователя – методиста  про кожний нещсний випадок   і організовують надання першої допомоги потерпілому, викликають медпрацівника.               

6.6. Дотримується правил охорони праці та  протипожежної безпеки.

6.7. Згідно з графіком провітрює приміщення, суворо контролює дезінфекційну обробку посуду і дотримання  дезінфекційного  режиму в  групі під час  карантину.

6.8. Проходить  навчання  і перевірку знань з охорони праці та безпеки життєдіяльності раз на три роки.

6.9. Дотримуватися вимог інструкцій з охорони праці та безпеки життєдіяльності.

6.10. Бере участь у практичних тренуваннях з евакуації  людей із  приміщення на випадок виникнення надзвичайних ситуацій.

6.11.  Співпрацює з адміністрацією  закладу у справі створення безпечних і нешкідливих умов праці.                                                                                                                                        

6.12. Про  виявлені несправності   устаткування, інших небезпечних  проявів   та нещасних випадків, які трапились в  закладі, повідомляє  завідувача господарством та директора  дошкільного навчального закладу.                                                                                                                                   6.13. Проходить періодичний медичний огляд.

6.14. Повинен вміти надавати першу  допомогу потерпілим при нещасних випадках.

6.15. Помічнику вихователя забороняється:

–                     приносити в групу окріп;

–                     без дозволу залишати робоче місце;

–                     користуватися дитячим туалетом;

–                     працювати без спецодягу;

–                     користуватися пошкодженим посудом;

–                     залишати підлогу дуже вологою.                                                        

 

 1. Обслуговуючий персонал:

7.1.  Дотримується зобов’язань з охорони праці та  безпеки життєдіяльності передбачених колективним договором та правилами внутрішнього трудового  розпорядку.

7.2.  Виконує  вимоги нормативних актів, інструкцій з охорони праці, безпеки життєдіяльності.

7.3.Дотримується  правил пожежної безпеки  та  користується  первинними засобами пожежогасіння. 

7.4.    Надає першу допомогу потерпілим  при нещасних випадках.

7.5. При виявленні нестандартних ситуацій, несправності обладнання, устаткування, інших небезпечних факторів, які загрожують життю та здоров’ю людей,   повідомляє  завідувача господарством, керівника закладу  або особу, яка його замінює.

7.6. Виконує  тільки ту роботу, яка доручена керівником та за якою він проінструктований.

7.7. Своєчасно проходить медичний огляд.

7.8.  Проходить навчання і перевірку знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності раз на три роки.

7.9. Бере участь у  практичних тренуваннях  з евакуації людей з  приміщення на випадок виникнення надзвичайних ситуацій.

7.10. Співпрацює з керівництвом закладу у справі створення безпечних і нешкідливих умов праці.

7.11.  Дотримується  вимог санітарних норм і правил особистої гігієни. 

7.12.При травмуванні під час проведення робіт   звертається  за медичною допомогою і повідомляє  про це  завідувача господарством або керівника   дошкільного навчального закладу.     7.13. Не виконує вказівки, які суперечать правилам охорони праці,безпеки життєдіяльності та чинним законодавчим і нормативним актам.

7.14. Не  допускає в робочу зону сторонніх осіб без дозволу керівника закладу.

7.15. Не  приступає до роботи, якщо існує загроза життю і здоров’ю та повідомляє про це адміністрацію закладу.

ІIІ. Організація роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності  за межами дошкільного навчального закладу

 

 1. Вихователь-методист:
 2. Уживає необхідних заходів щодо створення безпечних і нешкідливих умов, виконання санітарно-гігієнічних норм і вимог з охорони праці, безпеки життєдіяльності під час проведення освітнього процесу за межами дошкільного навчального закладу.
 3. Контролює і надає методичну допомогу педагогічним працівникам під час походів, екскурсій,  з питань створення безпечних і нешкідливих умов праці  учасникам освітнього процесу , запобігання травматизму.
 4. Проводить інструктажі з охорони праці, безпеки життєдіяльності педагогічним працівникам які залучені до організації роботи за межами дошкільного навчального закладу.
 5. Організовує профілактичну роботу з охорони праці, безпеки життєдіяльності педагогічним працівникам під час освітнього процесу.
 6. При настанні під час освітнього процесу нещасного випадку вживає заходів, передбачених Положенням про порядок розслідування нещасних випадків.

ІV. Організація роботи з охорони праці під час адміністративно-господарської діяльності в ДНЗ №31 «Білочка»

1 Завідувач господарства:

1.1. Здійснює експлуатацію та догляд будівлі, споруд і території відповідно до законодавства з охорони праці.

1.2. Забезпечує дотримання вимог правил охорони праці під час експлуатації виробничого, енергетичного, вентиляційного обладнання.

1.3. Контролює дотримання норм переміщення вантажів, санітарно-гігієнічного стану побутових і допоміжних приміщень, території відповідно до законодавства з охорони праці;

1.4. Забезпечує  приміщення,  кабінети, господарські  підрозділи ДНЗ обладнанням та інвентарем відповідно до законодавства з охорони праці.

1.5. Організовує проведення замірів опору ізоляції електроустановок та електропроводки, заземлювальних пристроїв, вимірювання освітленості і шуму у приміщеннях закладу освіти відповідно до нормативно-правових актів.

1.6. Організовує зберігання  легкозаймистих і горючих рідин,  обладнання, сировини, матеріалів тощо відповідно до правил і норм з охорони праці та Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 серпня 2016 року № 974, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 08 вересня 2016 року за № 1229/29359.

1.7. Відповідно до Положення про розробку інструкцій розробляє і періодично переглядає інструкції з охорони праці під час виконання конкретних господарських робіт, узгоджує їх із службою охорони праці.

1.8. Проводить інструктажі з охорони праці, пожежної безпеки,  забезпечує навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності з обслуговуваючим персоналом.

1.9. Сприяє здійсненню громадського контролю за додержанням вимог нормативно-правових актів з питань охорони праці.

1.10. Бере участь у розробленні окремого розділу з охорони праці, безпеки життєдіяльності колективного договору (угоди).

1.11. При настанні під час освітнього процесу нещасного випадку вживає заходів, передбачених Положенням про порядок розслідування нещасних випадків.

 

 1. Порядок проведення та реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності
 1. Інструктажі з безпеки життєдіяльності проводяться із учасниками освітнього процесу та обслуговуючим персоналом. Інструктажі містять питання охорони здоров’я, пожежної, радіаційної безпеки, цивільного захисту, безпеки дорожнього руху, реагування на надзвичайні ситуації, безпеки побуту тощо.
 2. Вступний інструктаж з безпеки життєдіяльності проводиться з учасниками освітнього процесу та обслуговуючим персоналом які приймаються на постійну або тимчасову роботу, які прибули до ДНЗ і беруть безпосередню участь в освітньому та виробничому процесі або виконують інші роботи для цього закладу. Вступний інструктаж з безпеки життєдіяльності проводиться спеціалістом служби охорони праці або іншою особою відповідно до наказу керівника, на яку покладається цей обов’язок і яка  пройшла навчання і перевірку знань з питань охорони праці. Вступний інструктаж проводиться    за програмою  розробленою в закладі на основі орієнтовного переліку питань вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності для учасників освітнього процесу та обслуговуючого персоналу, розробленою відповідальними особами за охорону праці. Програма   та порядок проведення вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності затверджуються наказом керівника закладу. Запис про проведення вступного інструктажу робиться в журналі реєстрації вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу та обслуговуючого персоналу, який зберігається  в закладі,  інженером з охорони праці або особою  відповідальною за стан охорони праці. 
 3. Первинний інструктаж з безпеки життєдіяльності проводиться безпосередньо на робочому місці, до початку роботи:

– з новоприйнятим працівником (постійно чи тимчасово);

– з працівником, який переводиться з одного структурного підрозділу ДНЗ до іншого;

– з відрядженим працівником іншого закладу, який бере безпосередню участь у освітньому або виробничому процесі  ДНЗ.   Первинний інструктаж з безпеки життєдіяльності проводять  керівники структурних підрозділів  закладу.

 1. Позаплановий інструктаж з безпеки життєдіяльності із учасниками освітнього процесу та обслуговуючим персоналом проводиться у разі порушення ними вимог нормативно-правових актів з безпеки життєдіяльності, що може призвести чи призвело до травм, аварій, пожеж, нещасних випадків. Позаплановий інструктаж з безпеки життєдіяльності проводять  керівники структурних підрозділів  закладу.
 2. 5. Цільовий інструктаж з безпеки життєдіяльності проводиться із учасниками освітнього процесу та обслуговуючим персоналом у разі:

–   ліквідації аварії або стихійного лиха;

– при проведенні робіт, на які відповідно до законодавства оформлюються наказ або розпорядження;

–  при організації заходів за межами навчального закладу (екскурсії, туристичні походи тощо);

–  під час проведення громадських   робіт (прибирання територій, приміщень тощо).

Цільовий  інструктаж з безпеки життєдіяльності проводять  керівники структурних підрозділів  закладу.

 1. Реєстрація первинного, позапланового, цільового інструктажів з безпеки життєдіяльності проводиться в журналі реєстрацiї iнструктажiв з питань охорони працi, що зберігається в ДНЗ.

 

 

 

 

 

 

Положення розробив  відповідальний

з  ОП  в ДНЗ №  31 «Білочка»     ________________     Т.А. Довгань                                  

 

 

 

 

Залишити відповідь

Ви можете використовувати ці HTML теги і атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.