Положення про WEB – сайт закладу дошкільної освіти  ясел-садка № 31 «Білочка»

                                                                        Затверджено

наказом по ЗДО № 31 «Білочка»

                                                                                               від 06.11.2020  №    95

Директор  ЗДО № 31 «Білочка»

_______ Л.М.Галущак

 

Положення про WEB – сайт закладу дошкільної освіти

 ясел-садка № 31 «Білочка»

 1. Загальні положення

1.1. Дане Положення розроблено на основі типового положення з метою визначення порядку створення та роботи інформаційного сайту закладу дошкільної освіти ясел – садка № 31 «Білочка» (далі ЗДО) з метою розширення інформаційного освітнього простору.

1.2. Web-сайт (далі Cайт) ЗДО створено з метою активного впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у практику роботи закладу, як інструмент мережевої взаємодії всіх учасників освітнього процесу.

1.3. Сайт є одним із інструментів забезпечення освітньої та позаурочної діяльності закладу і є публічним органом інформації, доступ до якої відкритий для всіх бажаючих.

1.4. Положення визначає поняття, цілі, вимоги, критерії та організацію сайту ЗДО і розроблено з метою визначення вимог до організації і підтримки працездатності сайту в рамках модернізації системи освіти в умовах інформаційного суспільства.

1.5. Керівник закладу призначає відповідального за наповнення сайту контентом, який несе відповідальність за вирішення питань про розміщення інформації, про видалення чи оновлення застарілої інформації.

1.6. Створення і підтримка сайту є предметом діяльності команди ЗДО.

Сайт – це не окремий специфічний вид діяльності, він поєднує в собі процес збору, обробки, оформлення, публікації інформації з процесом інтерактивної комунікації і в той же час презентує актуальний результат діяльності ЗДО.

 1. Мета і задачі сайту ЗДО

2.1. Мета: розвиток єдиного інформаційного освітнього простору в ЗДО, в місті та регіоні, представлення закладу інтернет – спільноті.

2.2. Задачі:

– Позитивна презентація інформації про досягнення вихованців та педагогічного колективу, про особливості закладу, історія його розвитку, про освітні програми та проекти.

– Систематичне інформування учасників освітнього процесу про діяльність ЗДО.

–  Формування позитивного іміджу закладу.

– Здійснення обміну педагогічним досвідом та демонстрація досягнень педагогічного, дитячого колективів.

– Створення умов для мережевої взаємодії всіх учасників освітнього процесу: педагогів, вихованців, батьків, громадських організацій та зацікавлених осіб.

– Створення умов мережевої взаємодії закладу  з іншими установами.

– Стимулювання творчої активності педагогів.

– Підвищення ролі інформатизації освіти, організація навчання з використанням мережевих освітніх ресурсів.

– Сприяння створенню в регіоні єдиної інформаційної інфраструктури.

 1. Інформаційний ресурс Сайту ЗДО №31 «Білочка».

3.1. Інформаційний ресурс Сайту формується у відповідності до діяльності всіх структурних підрозділів закладу, педагогів, вихованців, батьків, ділових партнерів та зацікавлених осіб.

3.2. Інформаційний ресурс Сайту є відкритим і загальнодоступним.

3.3. Основними інформаційно-ресурсними компонентами Сайту є:

– контактна інформація про ЗДО (адреса, номери телефонів, адреса електронної пошти);- дані про адміністрацію;

–  довідкові матеріали про навчальні програми;

– електронні версії організаційних документів ЗДО (Концепція, Програма розвитку, локальні акти та положення);

– матеріали по організації освітнього  процесу, режим навчання;

– навчально-методичні матеріали педагогів ЗДО;

– електронні каталоги інформаційних ресурсів ЗДО;

– інформація про події (свята, конференції, конкурси);

3.4. Заборонено розміщувати на сайті ЗДО:

– інформаційні матеріали, які вміщують заклики до насильства, розпалювання соціальної та расової ворожнечі, міжнаціональних та релігійних чвар; екстремістські релігійні та політичні ідеї;

– інші інформаційні матеріали, які заборонені законодавством України.

3.5. Частина інформаційного ресурсу, який формується за ініціативи педагогів, може бути розміщена на окремих блогах,  доступ до яких надається  із Сайту закладу.

 1. Організація інформаційного наповнення та супроводу Сайту ЗДО №31 «Білочка»

4.1. Директор ЗДО наказом  призначає особу  відповідальну за змістове наповнення Сайту та його своєчасне оновлення , яка є адміністратором Сайту.

4.2. Діяльність адміністратора Сайту безпосередньо пов’язана з експлуатацією Сайту:

– зміна дизайну та структури;

– розміщення нової та видалення застарілої інформації, публікація інформації з баз даних, розробка нових web-сторінок;

– реалізація політики розмежування доступу та забезпечення безпеки інформаційних ресурсів.

4.5 Адміністратор сайту здійснює консультування осіб, які надають інформацію, з реалізації концептуальних рішень та поточних проблем, пов’язаних з інформаційним наповненням та актуалізацією інформаційного ресурсу.

4.6. Інформація, яка підготовлена для розміщення на Сайті, надається в електронному вигляді адміністратору Сайту.

4.7. В окремих випадках текстова інформація може бути надана у рукописному варіанті без помилок та виправлень; графічна – у вигляді фотокарток, схем, креслень – у такому випадку матеріали переносяться (скануються) на електронні носії під керівництвом відповідального за інформатизацію освітньо-виховного процесу.

 1. 8. Поточні зміни структури Сайту здійснюються адміністратором Сайту. Зміни, які носять концептуальний характер, погоджуються з директором ЗДО.

4.9. Оновлення інформації Сайту здійснюється:

4.9.1 щодня: меню на наступний день;

4.9.2 до 5 числа поточного місяця звіт про використання благодійної допомоги;

4.9.3 новини, події тощо по мірі появи;

4.9.4 оновлювати інформацію в розділах (підрозділах) не менше одного разу на місяць;

4.9.5 зміни в розмірах батьківської плати за харчування дітей розміщуються відразу після нових змін.

 1. Персональні дані

5.1. При підготовці матеріалів для розміщення в Інтернеті, адміністрація закладу та розробники Сайту зобов’язані забезпечити виконання вимог

Закону України “Про захист персональних даних” ( у ЗМІ від 02.07.2010).

5.2. Адміністратор Сайту зобов’язаний збирати письмові дозволи на учасників заходів (їх батьків), які надають право розробникам публікувати персональні дані вихованців та педагогів на сайті ЗДО.

5.3. Відомості про суб’єкт персональних даних можуть бути вилучені в будь-який час із загальнодоступних джерел персональних даних на вимогу суб’єкта персональних даних чи його законних представників.

 1.  Порядок внесення змін до Положення

6.1. У це Положення можна вносити корективи, поправки, якщо змінюються:

 • концепції та політика представлення електронної інформації у глобальній мережі;
 • регламент функціонування веб-серверу;
 • розподіл обов’язків між особами, що відповідають за функціонування сайту;
 • структура сайту.

6.2. Змінене положення набирає чинності з моменту його підписання директором ЗДО та діє до заміни новим.

 

Залишити відповідь

Ви можете використовувати ці HTML теги і атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.