Звіт директора дошкільного навчального закладу ясел-садка  № 31 «Білочка» Галущак Л. М. (2017 – 2018  н. р.)

В 2017 – 2018    навчальному році головні завдання,  які я як керівник ставила перед собою та колективом закладу це: 

 • забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти;
 • створення умов для фізичного, психічного, розумового і духовного розвитку дошкільників;
 • забезпечення соціальної адаптації;
 • формування творчої особистості дитини,

реалізація яких здійснювалась  через річні завдання:                  

 • Організація театралізованої діяльності дітей дошкільного віку як одного із  ефективних засобів розвитку креативних здібностей та виховання морально – етичних почуттів. 
 • Вдосконалення сенсорно – пізнавального простору шляхом використання інноваційних технологій.
 • Формування екологічної компетентності дошкільників як складової розвитку особистості.

Контрольно-аналітичну діяльність здійснювала відповідно до річного плану та плану – графіку внутрішнього контролю ДНЗ на 2017/18 н. р: Так, за 2017– 2018 н. р. в закладі  проведено 3 тематичних, одну  фронтальну перевірки, результати яких  були заслухані на засіданнях педагогічних рад. Проведено 4 педради (три тематичні, одна установча). Виконання річного плану складає –  97,5 %.   

Всього мною видано  наказів  –  158,  з  основної діяльності – 95 (з них аналітичних – 14), з кадрових питань – 63

      Протягом року тримала  під постійним особистим контролем  питання забезпечення навчального закладу квалiфiкованими педагогiчними кадрами. В серпні-вересні 2017 провела тарифікацію  педпрацівників. Заклад   укомплектовано педагогічними кадрами  на 93%.

Освітній процес в дошкільному  навчальному закладі забезпечували 14 педагогів, із них  50% (7) від їх загальної кількості мають вищу педагогічну освіту,  з них фахову 42, 9 % (6)

       Навчальний заклад укомплектований педагогічними кадрами наступних кваліфікаційних категорій:

    %
Спеціаліст вищої категорії
Спеціаліст І категорії І 7%
Спеціаліст ІІ категорії 3 21%
Спеціаліст 3 21%
«вихователь-методист» 2 14%
11 розряд 7 49 %

1 педагог –  Анастасія Батрак  зараз завершує навчання в Харківському національному педагогічному університеті ім. Г. Сковороди.

 1. Діяльність методичної служби ДНЗ направляла на оптимізацію методичної роботи шляхом  упровадження iнновацiйних педагогiчних технологiй у навчальний процес,  підвищення творчого   потенціалу   педагогічного колективу,  удосконалення  навчально – виховного процесу, досягнення  оптимального  рівня освіти вихованців ДНЗ.

Ініціювала проведення тижнів педагогічної майстерності,  взаємовідвідування, колективні перегляди.

Контролювала, забезпечувала виконання графіку курсової перепідготовки, атестації:

 • Курси підвищення кваліфікації: заплановано – 5 педагогів, пройдено – 5 (в тому числі керівник ДНЗ)
 • Атестація: заплановано – 1 педагог, атестовано – 1,   дотримувалась термінів проведення атестації.      

Особливу увагу приділяла молодим вихователям та педагогам – не фахівцям, надавала методичну  допомогу з питань організації навчально-виховного процесу, контролювала їхню самоосвітню діяльність, взаємовідвідування, участь у методичних об’єднаннях міста, організацію наставництва.

Протягом року в ДНЗ проводилась систематична та цілеспрямована робота щодо забезпечення інформатизації освіти. На сьогодні в закладі наявні: 2 персональних комп’ютери, 2 ноутбуки, 2 принтери, 1 – мультимедійна  система.

Організовувала, контролювала   оперативне висвітлення діяльності ДНЗ, педагогічного колективу  на офіційному сайті ДНЗ,  забезпечувала популяризацію роботи сайту серед усіх учасників освітнього процесу та  батьківської громади,  вчасне та оперативне висвітлення інформації щодо фінансової діяльності закладу: кошторис, інформація про бюджетні, позабюджетні кошти. Управлінням освіти  відзначено роботу офіційного сайту ДНЗ протягом 2017/2018 н. р.

Стимулювала ініціативу педпрацівників щодо розміщення власних розробок на Методичному порталі, засобах масової інформації.

  Працівниками закладу активно використовувались ІКТ в управлінській діяльності ДНЗ:

–        ведення ділової документації;

–        використання електронної пошти;

–        проведення батьківських зборів, нарад;

–        використання Інтернет – ресурсів;

–        функціонування сайту закладу.

Упродовж навчального року здійснювала контроль за  освітнім  процесом та адміністративно – господарською діяльністю.

 1. Організацію освітнього процесу здійснювала відповідно до нормативних  і інструктивних документів з питань дошкільної освіти, вимог програми  виховання і навчання дітей від 2 до 7 років «Дитина», БКДО. Активно сприяла впровадженню педагогами в освітньо – виховний процес інновацій.    

Для реалізації природних нахилів, здібностей та  інтересів дітей протягом 2017–2018 навчального  року в закладі  працювали гуртки та студії:

Назва гуртка Програма, за якою працює гурток ПІБ керівника гуртка
«Умілі ручки» Н.Копалова «Гурткова робота з аплікації та орігамі»

«Радість творчості» /Р.М.Борщ, Д.В.Самойлик.

Нестеренко Л.О.
«Happy English» «Англійська мова для дітей дошкільного віку»: Програма та методичні рекомендації Кулікова І. А., Шкваріна Т. М., заг. ред. Низковська О.В. Розумяк І.С.
«Школа шляхетності» «Скарбниця моралі»: Парціальна програма з морального виховання дітей дошкільного віку. Петуніна Л. М.
«Дзвіночки» «Грайлик» (організація театралізованої діяльності) Іщенко Л.М.
«Веселі нотки» «Розвиток вокальних здібностей у старшому дошкільному віці» Т.В.Зініч Малоголовець Ю.О.

Педагогічне діагностування навчальних досягнень дітей, яке здійснювалось  двічі на рік,   виявило, що діти усіх вікових груп засвоїли програмові завдання на достатньому рівні, порівняльний аналіз засвідчив, що рівень знань, в порівнянні з початком року,  зріс в середньому на 24 %.

 з високим рівнем розвитку    – 27 % дітей;

– з достатнім                      –          33 % дітей;

– з середнім                        –         28 % дітей;

– з низьким                         –         12 % дітей.

    Найвищі  показники з логіко – математичного розвитку та ознайомлення з природою, музична діяльність, найнижчі  – з грамоти та мовленнєвого розвитку.

Розділ Рівні розвитку  (%) Покращення  показників високого та достатнього рівнів    (%)
в д с н
Мовлення дитини 24,6 32.5 32.5 10.4 22
Навчання елементів грамоти 20.8 26 36.6 16.6 20
Дитини в сенсорно пізнавальному просторі 32.5 32.5 24.5 9.6 25
Дитина у природному довкіллі 32.5 33.3  24.6 9.6 27
Дитина в соціумі 24,6 33.3 25.5 16.6 25
Дитина у світі культури
зображувальна діяльність 25.4 34.9 29.3  10.4 24
музична діяльність 32.5 33.3  24.6 9.6 26
художня література 24,6 32.5 32.5 10.4 24
Узагальнені результати 27 33 28 12 24

                                                                                                                             

Протягом  2017/2018 н. р. здійснювала  особистісний супровід, організацію  та приймала участь у таких заходах:

 • участь педагогічних працівників у методичній роботі міста (методичні об’єднання, ШППД, майстер – класи).
 • проведення фестивалю театралізованого мистецтва,   в рамках  якого  були показані театралізовані вистави «Хто сказав М’яв»  (вихователь  Іщенко Л. М);  «Колосок» (вихователь Розумяк І. С.); «Ріпка на новий лад» (вихователь Петуніна Л. М.), та лялькова вистава «День народження котика» ( вихователь Нестеренко Л. О.).
 • Організація методичного об’єднання вихователів старших груп на тему «Забезпечення креативного розвитку і творчих здібностей дітей засобами використання техніки конструювання з паперу – оригамі», вихователем старшої групи Нестеренко Л.О. був проведений відкритий перегляд заняття «Коробочка з сюрпризом». В ході заняття діти   продемонстрували високий рівень сформованості конструктивних навичок, вміння  працювати з папером, співпрацювати один з одним.
 • Участь у міському творчому  конкурсі «Вишиванка з бабусиної скрині»
 • Загальні батьківські збори (листопад, квітень)
 • Дні відкритих дверей
 • День вишиванки

З метою забезпечення своєчасного та в повному обсязі обліку дітей дошкільного віку, для прогнозування мережі дошкільного навчального закладу, відповідно до освітніх запитів населення та створення умов для здобуття громадянами дошкільної освіти у  червні наказом по ДНЗ були створені робочі групи , які на 20.08.2017 року  провели  обстеження мікрорайону  ДНЗ на наявність дітей дошкільного віку.

Загальна кількість дітей від народження до шести років станом на 01.09.2017 р. становила   260  дітей. Із них виховується в дошкільних навчальних закладах 164 дитини  (63%) віком від 2-х до 6-ти років;

 91  дитина (35%) не відвідували  ДНЗ (з них 61  (23,5  %)  віком від народження до 2-х років),  більшість з яких  пройшли електронну реєстрацію, вказавши бажаний рік зарахування в ДНЗ  2018 – 2019 р. р.

Особливу увагу приділяла  роботі  щодо охоплення дошкільною освітою дітей 6-го року життя, яких у мікрорайоні  налічувалось —53: з них відвідували  дошкільні заклади  48 дітей  (90,6% );   38/71,7% –  в ДНЗ №31;    13/ 24,5 % – інші заклади, 5/9,4 % – соціально-педагогічний патронат .

Протягом  навчального року здійснювала електронну реєстрацію дітей ДНЗ,  проводила зарахування та відрахування вихованців. В 2017/2018 н. році всі діти, які бажали відвідувати дитячий садок, були зараховані в ДНЗ.

В 2017 – 2018 н. р.  здійснила комплектацію груп ДНЗ відповідно до спискового  складу дітей, який налічував 171 дитину  від 2 до 6 років при проектній потужності 128 (перевантаження  43  дітей),  наказом по ДНЗ була затверджена мережа груп: 

всього  7 вікових груп:

І молодша –  2

ІІ молодша – 1

середня   –   2

старша група –2   

Мережа груп
І молодша ІІ молодша А ІІ молодша Б Середня А Середня Б Старша

А

Старша

Б

21 18 27 26 23 29 27

Середня наповнюваність груп складала   24  дитини.

Проте, слід відмітити невисокі  показники відвідування дітьми закладу, в середньому за навчальний рік цей показник складає  67 % ( в минулому році – 64 %).

ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ

Питання організації харчування вихованців тримаю на особливому контролі. Постійно контролюю якість страв та харчування дітей на групах. За результатами контролю проводжу індивідуальні бесіди, видаю накази та виношу розгляд питання про харчування на наради при завідувачі, виробничі наради, батьківські збори.

Продукти харчування та продовольчу сировину постачали регулярно, відповідно до заявок на продукти харчування із супровідними документами відповідно до нормативних вимог. Видача готових страв на групи здійснювалася відповідно до графіка видачі їжі. Постійно здійснювався контроль за якістю та терміном використання продуктів, дотримання технології приготування їжі, проводилося контрольне зважування порцій та  залишків продуктів.

Наказом по ДНЗ створена комісія з громадського контролю за організацією харчування у  ДНЗ №31, розроблене та затверджене  Положення про комісію з громадського контролю за організацією харчування. Роботу комісії планую продовжити в наступному навчальному році, забезпечивши її дієвість, результативність.

Щоденно тримаю  на контролі вартість  меню – вимоги. Так, за вересень – січень, 2017/2018 н. року вартість меню вимоги становила  – 22,27   (норма 21/22 грн.),  лютий-квітень, 2018– 22,81   (норма 23/24 грн.). В травні, червні, 2018 року  до  30 грн. (норма 29/30 грн.).

Виконання натуральних норм харчування по основних продуктах  за 2016-2018 н. рік подано у таблиці:

№ з/п

 

Найменування продукту 2016/2017 2017/2018 Різниця
Всього 65 % 63 % – 2%

З поданої таблиці видно, що в порівнянні з минулим н. роком виконання норм по основних продуктах харчування погіршилось: за 2017/2018 н. рік   воно становить  63 % , що на 2 %  менше   ніж у 2016/2017 н. році.

         На постійному  особистому контролі тримаю оплату за харчування. На жаль, останнім часом  ми маємо випадки  заборгованості по батьківській оплаті за харчування. В той час, як сума боргу незначна, ми маємо постійну  переплату в межах 50 грн.  на кожну дитину.

        Постійно  тримала  на контролі питання створення безпечних умов праці, навчання і виховання, безпечного і комфортного розвивального середовища у дошкільному навчальному закладі.

Систематично здійснювала  технічний контроль за станом території та приміщенням дошкільного закладу, забезпечувала  проведення оперативного трьохступеневого адміністративно-громадського контролю за станом охорони праці згідно з вимогами Положення про оперативний адміністративно-громадський контроль. Проводила  міроприємства  щодо усунення виявлених недоліків.

В  2017/ 2018 навчальному році  в закладі  випадків травмування дітей під час навчально-виховного процесу  не було.

 • Відмічена тенденція щодо поліпшення роботи закладу  з питань  забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти: згідно річного плану роботи  було проведено спільні  методичні  заходи (екскурсії  до ЗОШ №16, спільні свята та розваги тощо).  Восени вихователем середньої групи  «А» Іщенко  Л. М. зі своїми вихованцями підготувала та показали учням І класу ЗОШ №16 театралізовану виставу «Хто сказав Няв!» Доцільно відмітити   якість постановки,  оформлення зали, підбір та виготовлення декорацій  вихователем  Іщенко Л. М.,  музичним керівником Малоголовець Ю. О., підбір костюмів батьками вихованців. І артисти, і гості (учні 1класу) і батьки отримали  багато позитивних емоцій від театралізованого дійства.

Вихователі та батьки старших груп прийняли участь у Дні відкритих дверей ЗОШ №16. Активно  співпрацювала з адміністрацією школи з питань формування перших класів.

Взаємодія з сім’ями вихованців на протязі року була  одним з пріоритетних напрямків діяльності закладу. Я, як керівник, орієнтувала педагогів на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяли урахувати актуальні потреби батьків, сприяли формуванню активної батьківської позиції, участі батьків у навчально-виховному процесі. Педагогічний колектив організовував для цього різні активні форми співпраці:

 • Батьківські збори, тренінги;
 • Індивідуальні консультації різних спеціалістів;
 • Участь у святах, відкритих заняттях;
 • Однією із ефективних форм роботи стала робота сайту ДНЗ.

На виконання Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р., Указу Президента України № 700/2002 «Про додаткові заходи забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення»   я щовівторка  здійснюю прийом громадян з особистих питань та з питань діяльності навчального закладу, розглядаю пропозиції, зауваження, прохання викладені батьками, батьківським комітетом тощо; веду  журнали обліку особистого прийому громадян, реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян.

За 2017-2018 навчальний рік письмових звернень, скарг на діяльність закладу  не надходило, зареєстровано  два усних звернення батьків вихованців ІІ молодшої групи: одне  про нетактовну  поведінку мами вихованця групи, друге про перевід дитини ІІ молодшої групи в середню групу. По першому зверненню з мамою проведена бесіда,  до вирішення питання, яке піднімалося в другому зверненні,  були залучені фахівці – практичний психолог, вихователі, підстав для переводу не виявлено.   Одне звернення на урядову “гарячу лінію” щодо забезпечення температурного режиму.

Протягом  2017/2018 навчального року проводила заходи щодо  зміцнення  матеріально-технічної бази дошкільного закладу, вікових груп, залучаючи педагогів ДНЗ, батьківську громаду.

  Прийом благодійних внесків від фізичних осіб здійснюється на добровільній основі . Проте, ще досі не вирішена проблема з організацією роботи Благодійного фонду. Залучення більшої  частини батьківських  коштів здійснювалась  шляхом перераховування  батьками  на рахунок “Суми за дорученням”.

Протягом 2017/2018  н.р. закладі було здійснено наступні заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази:

 (враховано період з  червня  2017 року по травень 2018 року)

Інформація

про надходження і використання коштів, отриманих від благодійної

допомоги   ДНЗ № 31

Зміст заходів Сума витрачених коштів і джерела фінансування (грн.)  

Всього

Бюджетні кошти

(всього)

Залучені кошти: батьківські, спонсорські, кошти працівників (всього)
Заміна кахлів в двох туалетах, 1 умивальній кімнаті, ремонт коридору ДНЗ, косметичні ремонти 7-ми вікових груп, ігрових майданчиків: (кахлі, фарби, клей для кахлів, водоемульсійна фарба тощо)  

18170,68

 

18170,68

Установка 5-ти  міжкімнатних дверей 8845 8845
Установка м/пластикових дверей  (пожежний вихід) – 2 шт. 11533 11533
Установка вхідних металевих дверей  – 2 шт.   9600 9600
Установка метало пластикових вікон – (3 шт.) 10570,28 10570,28
Заміна лінолеуму в спальних кімнатах трьох вікових груп 16945 16945
Придбання меблів (шафа канцел.,  стільці м’які – 10, шафа для ключів, оббивка дитячого дивана ) 11580 11580
Придбання  оргтехніки: принтерів ( 2 шт.), модема  

 

7920 7920
 

Придбання іграшок

6452,4 6452,4
Придбання посібників 2751,7 2751,7
Придбання канцтоварів  4525,23 4525,23
Методична література, періодичні видання 201  (батьки)  4414(працівники) 4615
Придбання господарчих товарів 2634,88 2634,88
Придбання пожежного інвентарю (вогнегасників – 6 шт., кронштейнів для вогнегасників- 12, лопати -2, сокири, багор, лом тощо ) 2771,84 2771,84
Ремонт пожежних сходів ІІ молодшої групи 5 200 грн. 5 200 грн.
Ремонт обладнання (промислової пральної машини, бензокоси, бойлера) 3138 3138
Ремонт, придбання сантехніки (придбання 4 комплектів  дитячих унітазів; заміна умивальника, змішувача в кабінеті медсестри; заміна каналізаційних труб в підвалі ДНЗ)   7704 7704
Придбання м’якого інвентарю (постільна білизна – 42 компл.)  

 

 

9261,44

 

9261,44

Придбання посуду 4908,95 4908,95
Придбання електротоварів (пилососа, чайників 4730,42 4730,42
Оплата  будівельних робіт (установка кахлів, гіпсокартона, шпаклювання дверних відкосів, стін) 6075 6075
Дезінфікуючі засоби 1400   1400
     
Всього 1400 159932,82 161332,82

Для порівняння:   бюджет в минулому навчальному році –  виділив на поліпшення матеріально – технічної  бази ДНЗ   223 228 (холодильна камера 9300, електроплита  – 16200, заміна конфорок електроплити   – 2950;

Реконструйовано опалювальну систему ДНЗ  на 131 883;  постільна білизна (45 комплектів – 10 800)

В 2017/2018  бюджет –  на дезінфікуючі засоби  1400 грн.

Батьки в минулому році –  132650

В 2017/2018    –   159 932,82,      на     27 282  більше ніж в минулому році.

Всі придбані матеріали оприбутковані через ЦБ управління освіти міської ради, вся фінансова звітність в наявності. Щомісяця інформація про надходження і використання коштів, отриманих від благодійної допомоги ДНЗ № 31 висвітлювалась на сайті ДНЗ, в куточках для батьків.

Хочу висловити слова щирої вдячності батькам наших вихованців за матеріальну підтримку та допомогу у вирішенні поточних, нагальних питань. Особливі слова подяки головам батьківських комітетів, батьківським комітетам вікових груп, голові батьківського комітету ДНЗ Пересунько Жанні Дмитрівні,   та

Хочу закінчити свій звіт на оптимістичній ноті: Проблем  у нас багато, але ми будемо прикладати всі зусилля для їх виконання, щоб нашим малюкам в стінах нашого дитячого садка було зручно, затишно, комфортно.

 

 

 

 

Залишити відповідь

Ви можете використовувати ці HTML теги і атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.