Звіт директора дошкільного навчального закладу ясел-садка №31 «Білочка» Галущак Л.М. (2018 – 2019 н. р.)

В 2018 – 2019 навчальному році головні завдання,  які я як керівник ставила перед собою та колективом закладу це: 

 1. Реалізацію законодавчих, нормативно-правових та інструктивно-методичних документів, що регламентують діяльність закладів і установ системи освіти.
 2. Створення оптимальних організаційно-педагогічних, санітарно-гігієнічних і матеріально-технічних умов для належного функціонування ДНЗ, забезпечення якості дошкільної освіти.
 3. Створення безпечного, позитивного освітнього середовища.
 4. Підвищення якості провадження освітньої діяльності з урахуванням компетентнісного, діяльнісного та інтегративного підходів.
 5. Дотримання політики прозорості роботи ДНЗ засобом активного висвітлення роботи закладу на електронних ресурсах мережі Інтернет та                         

реалізація річних завдань:       

 • Формування пізнавальної сфери дошкільників в процесі конструктивної діяльності;               
 • Розвиток моральних цінностей у дошкільників засобами художньої літератури;
 • Удосконалення системи навчання дітей елементів грамоти на основі впровадження ефективних методів та технологій.

Контрольно-аналітичну діяльність здійснювала відповідно до річного плану та плану – графіку внутрішнього контролю ДНЗ на 2018/19 н. р. Так, за 2018– 2019 н .р. в закладі  проведено 3 тематичних, одну  фронтальну перевірки, результати яких  були заслухані на засіданнях педагогічних рад. Проведено 4 педради (три тематичні, одна установча). Виконання річного плану складає –  97,5 %.   

Всього мною видано  наказів  –  178 ,  з  основної діяльності – 101 ( з них аналітичних – 14), з кадрових питань – 77 (на 20 наказів більше ніж у минулому навчальному році.)

         Протягом року тримала  під постійним особистим контролем  питання забезпечення навчального закладу квалiфiкованими педагогiчними кадрами. В вересні 2018 провела тарифікацію  педпрацівників. Заклад укомплектовано педагогічними кадрами  на  сьогодні  100 %. Протягом року було звільнено 2 педагогічних працівника, за власним бажанням, прийнято  2 педагога з вищою педагогічною освітою.

Освітній процес в дошкільному  навчальному закладі забезпечували 14 педагогів, із них  57% (8) від загальної кількості мають вищу педагогічну освіту,  з них фахову  вищу  62 % (5), від  загальної кількості – 36 % .

  Навчальний заклад укомплектований педагогічними кадрами наступних кваліфікаційних категорій:

Кваліфікаційний рівень %
Спеціаліст вищої категорії
Спеціаліст І категорії 2 14
Спеціаліст ІІ категорії 2 14
Спеціаліст  4  28
«вихователь-методист» 2 14

Діяльність методичної служби ДНЗ направляла  на оптимізацію методичної роботи       шляхом  упровадження iнновацiйних педагогiчних технологiй у навчальний процес,  підвищення творчого   потенціалу   педагогічного колективу,  удосконалення  освітньо – виховного процесу, досягнення  оптимального  рівня освіти вихованців ДНЗ.

Ініціювала проведення тижнів педагогічної майстерності,  взаємовідвідування, колективні перегляди.

Контролювала, забезпечувала виконання графіку курсової перепідготовки, атестації:

 • Курси підвищення кваліфікації: заплановано – 3 педагогів, пройдено – 2 (1 – на жовтень, 2019)
 • Атестація: заплановано – 3 педагога, атестовано – 3,   дотримувались термінів проведення атестації.    Атестацію пройшла і я  як керівник ДНЗ.

Особливу увагу приділяла молодим вихователям та педагогам-не фахівцям, надавала методичну  допомогу з питань організації освітньо-виховного процесу, контролювала їхню самоосвітню діяльність, взаємовідвідування, участь у методичних об’єднаннях міста, організацію наставництва.

Протягом року в ДНЗ проводилась систематична та цілеспрямована робота щодо забезпечення інформатизації освіти. На сьогодні, завдяки батькам,  в закладі наявні: 2 персональних комп’ютери, 3 ноутбуки, 2 принтери, 1 – мультимедійна  система. Проте, цього не достатньо. Ноутбук є лише в одній групі, а мріють усі.

На виконання Статті 30. ЗУ про освіту  «Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти» забезпечувала інформаційну відкритість закладу шляхом  висвітлення діяльності ДНЗ, педагогічного колективу  на офіційному сайті ДНЗ;  вчасне та оперативне висвітлення  інформації щодо фінансової діяльності закладу: кошторис, інформація про бюджетні, позабюджетні кошти. Здійснювала роботу щодо популяризації роботи сайту серед усіх учасників освітнього процесу та  батьківської громади.

Стимулювала ініціативу педпрацівників щодо розміщення власних розробок на Методичному порталі, засобах масової інформації.

  Працівники закладу активно використовували  ІКТ в управлінській діяльності ДНЗ:

–        ведення ділової документації;

–        використання електронної пошти;

–        проведення батьківських зборів, нарад;

–        використання Інтернет – ресурсів;

–        функціонування сайту закладу  тощо.

   Упродовж навчального року здійснювала контроль за  освітнім  процесом та адміністративно – господарською діяльністю.

   Організацію освітнього  процесу здійснювала  відповідно до нормативних  і інструктивних документів з питань дошкільної освіти, вимог програми  виховання і навчання дітей від 2 до 7 років   «Дитина», БКДО. Активно сприяла впровадженню педагогами в освітній процес інновацій.      

Для реалізації природних нахилів, здібностей та  інтересів дітей протягом 2018–2019 навчального  року в закладі  працювали гуртки та студії:

Назва гуртка Програма, за якою працює гурток

ПІБ керівника гуртка

«Умілі ручки» Н.Копалова «Гурткова робота з аплікації та орігамі»

«Радість творчості» /Р.М.Борщ, Д.В.Самойлик.

Нестеренко Л.О.
«Школа шляхетності» «Скарбниця моралі»: Парціальна  програма з морального виховання дітей дошкільного віку. ПетунінаЛ. М.
«Дзвіночки» «Грайлик» (організація театралізованої діяльності) Іщенко Л.М.
«Маленькі актори» Хмарська І.П.
«Веселі нотки» «Розвиток вокальних здібностей у старшому дошкільному віці», Т.В.Зініч Малоголовець Ю.О.

Педагогічне діагностування навчальних досягнень дітей, яке здійснювалось  двічі на рік,  виявило, що діти усіх вікових груп засвоїли програмові завдання на достатньому рівні, порівняльний аналіз засвідчив, що рівень знань, в порівнянні з початком року,  зріс в середньому на 24 %.

 з високим рівнем розвитку  –  29 % дітей;

– з достатнім                      –          37,5 % дітей;

– з середнім                        –         21,7 % дітей;

– з низьким                         –         11,8 % дітей.

    Найвищі  показники з логіко – математичного розвитку та ознайомлення з природою, музична діяльність, найнижчі – з грамоти та мовленнєвого розвитку.                                                                                                                              

Протягом  2018/2019 н. р. здійснювала  особистісний супровід, організацію  та приймала участь у таких заходах:

 • Забезпечувала участь педагогічних працівників у методичній роботі міста   (методичні об’єднання, ШППД, майстер – класи).
 • Організація методичного об’єднання вихователів І молодших груп на тему «Формування сенсорної компетентності дітей дошкільного віку», в рамках якого вихователем І молодшої групи Б Кондратюк О.А. був проведений відкритий перегляд заняття з сенсорного виховання  для дітей молодшого дошкільного віку «На гостину до Зайчика», яке отримало схвальні відгуки колег, масу позитивних емоцій дітей та всіх присутніх.
 • Участь мами вихованця старшої групи Скарженця Іллі у   міському проекті «Сорочку мати вишила мені»
 • Загальні батьківські збори (листопад, квітень)
 • Дні відкритих дверей
 • День вишиванки
 • Спортивні свята, розваги, театралізовані дійства тощо.

      З метою забезпечення своєчасного та в повному обсязі обліку дітей дошкільного віку, для прогнозування мережі дошкільного навчального закладу, відповідно до освітніх запитів населення та створення умов для здобуття громадянами дошкільної освіти у  червні наказом по ДНЗ були створені робочі групи, які на 20.08.2018 року  провели  обстеження мікрорайону  ДНЗ на наявність дітей дошкільного віку.  Результати обстеження:  загальна кількість дітей від народження до шести років станом на 01.09.2018 р. становила   235 ( в  2017 – 260  дітей). Із них виховується в дошкільних навчальних закладах 146 дітей  (62%) віком від 2-х до 6-ти років;

89  дітей (38%) не відвідували  ДНЗ (з них 51  (21,7  %)  віком від народження до 2-х років), більшість з яких  пройшли електронну реєстрацію, вказавши бажаний рік зарахування в ДНЗ  2019 – 2020 р. р.

Особливу увагу приділяла  роботі  щодо охоплення дошкільною освітою дітей 6-го року життя, яких у мікрорайоні  налічувалось —42: з них відвідували  дошкільні заклади  38 дітей  (90,4% );   27/72% –  в ДНЗ №31;    11/ 28 % – інші заклади, 3/7,1 % – соціально-педагогічний патронат, 1 дитина – вдома.

Протягом  навчального року здійснювала електронну реєстрацію дітей ДНЗ,  проводила зарахування та відрахування вихованців. В 2018/2019 н. році всі діти, які бажали відвідувати дитячий садок, були зараховані в ДНЗ.

В 2018 – 2019 н. р.  здійснила комплектацію груп ДНЗ відповідно до спискового  складу дітей, який налічував 153 дитину  від 2 до 6 років при проектній потужності 128 (перевантаження  25  дітей),  наказом по ДНЗ була затверджена мережа груп: 

  всього  7 вікових груп:

І молодша –  2

ІІ молодша – 2

середня   –   1

старша група –2   

Мережа груп
І молодша

А

І молодша Б ІІ молодша А ІІ молодша Б середня Старша

А

Старша

Б

17 16 22 22 28 24 24

Середня наповнюваність груп складала   22  дитини.

Проте, слід відмітити невисокі  показники відвідування дітьми закладу, в середньому за навчальний рік цей показник складає  63,3 % ( в минулому році – 67 %).

ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ

Питання організації харчування вихованців тримаю на особливому контролі. Постійно контролюю якість страв та харчування дітей на групах. За результатами контролю проводжу індивідуальні бесіди, видаю накази та виношу розгляд питання про харчування на наради при завідувачі, виробничі наради, батьківські збори.

Продукти харчування та продовольчу сировину постачали регулярно, відповідно до заявок на продукти харчування із супровідними документами відповідно до нормативних вимог. Видача готових страв на групи здійснювалася відповідно до графіка видачі їжі. Постійно здійснювався контроль за якістю та терміном використання продуктів, дотримання технології приготування їжі, проводилося контрольне зважування порцій та  залишків продуктів.

Наказом по ДНЗ створена комісія з громадського контролю за організацією харчування у  ДНЗ №31, розроблене та затверджене  Положення про комісію з громадського контролю за організацією харчування. Роботу комісії планую продовжити в наступному навчальному році, забезпечивши її дієвість, результативність.

Щоденно тримаю  на контролі вартість  меню – вимоги. За наказом управління освіти з 01.04.2019   загальна вартість становить  до 36-37,0 грн.  Батьківська плата складає 60%  від загальної вартості –    21 грн. 60 коп., 3 роки і старше – 22 грн. 20 коп.

Так, у  квітні – 34,42, травні  – 33 грн.

Виконання натуральних норм харчування по основних продуктах  за 2017-2019 н. рік подано у таблиці :

№ з/п

 

Найменування продукту 2017/2018 2018/2019 різниця
  Всього 63,8 % 69,5 % + 5,7%

З поданої таблиці видно, що в порівнянні з минулим н. роком виконання норм по основних продуктах харчування поліпшилось: за 2018/2019 н. рік   воно становить  69,5 % , що на 5,7% більше    ніж у 2017/2018 н. році.

         Нагадую:  щоденне меню розміщується на сайті ДНЗ (адреса сайту ДНЗ на екрані).

 На постійному  особистому контролі тримаю оплату за харчування. В 2018/2019 н.р. діти з малозабезпечених сімей  (17 осіб),  діти учасників АТО (9 осіб), діти сироти та діти позбавлені батьківського піклування (3 особи) звільнені від оплати за харчування на 100%; діти з багатодітних сімей (4 особи) звільнені від оплати за харчування на 50%.  Нещодавно  зарахована одна дитина зі статусом  переміщених із тимчасово окупованих територій та зони проведення антитерористичних дій.

               Проте, мали місце випадки незначної  заборгованості по  оплаті за харчування та постійна значна переплата, з сім’ями – боржниками проводилась відповідна робота.

        Постійно  тримала  на контролі питання створення безпечних умов праці, навчання і виховання, безпечного і комфортного розвивального середовища у дошкільному навчальному закладі.

Систематично здійснювала  технічний контроль за станом території та приміщенням дошкільного закладу, забезпечувала  проведення оперативного трьохступеневого адміністративно-громадського контролю за станом охорони праці згідно з вимогами Положення про оперативний адміністративно-громадський контроль.  Проводила  міроприємства  щодо усунення виявлених недоліків.

В  2018/ 2019 навчальному році  в закладі  випадків травмування дітей під час освітньо-виховного процесу  не було.

 • Відмічена тенденція щодо поліпшення роботи закладу  з питань  забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти: згідно річного плану роботи  було проведено спільні  методичні  заходи (  екскурсії  до ЗОШ №16, спільні свята та розваги тощо).  
 • Вихователі та батьки старших груп прийняли участь у Дні відкритих дверей ЗОШ №16.
 • Проведено батьківські збори з теми «Наступність:  дитячий садок   та  нова  українська  школа» за участю учителя початкових класів ЗОШ №16   Романової Олени Олексіївни, де педагог  надала свої  рекомендації батькам майбутніх першокласників.

Активно  співпрацювала з адміністрацією школи з питань формування перших класів.

Взаємодія з сім’ями вихованців на протязі року була  одним з пріоритетних напрямків діяльності закладу. Я, як керівник, орієнтувала педагогів на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяли урахувати актуальні потреби батьків, сприяли формуванню активної батьківської позиції, участі батьків у освітньому-виховному процесі. Педагогічний колектив організовував для цього різні активні форми співпраці:

 • Батьківські збори, тренінги;
 • Індивідуальні консультації різних спеціалістів;
 • Участь у святах, відкритих заняттях;
 • Однією із ефективних форм роботи стала робота сайту ДНЗ.

На виконання Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р., Указу Президента України № 700/2002 «Про додаткові заходи забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення»   я щовівторка  здійснюю прийом громадян з особистих питань та з питань діяльності навчального закладу, розглядаю пропозиції, зауваження, прохання викладені батьками, батьківським комітетом тощо;

веду  журнали обліку особистого прийому громадян, реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян.

За 2018-2019 навчальний рік письмових звернень, скарг на діяльність закладу  не надходило, зареєстровано  два усних звернення: одне  – батьків вихованців І молодшої групи Б та одне – батьків старшої групи «А». По першому зверненню з помічником вихователя проведена бесіда,  по вирішенню питання, яке піднімалося в другому зверненні,  були проведені кадрові зміни, зміна помічника вихователя, хоча я вважаю що підстав для цього не було.

Протягом  2018/2019 навчального року проводила заходи щодо  зміцнення  матеріально-технічної бази дошкільного закладу, вікових груп, залучаючи педагогів ДНЗ, батьківську громаду.

       Прийом благодійних внесків від фізичних осіб здійснюється на добровільній основі. Залучення більшої  частини батьківських  коштів здійснювалась  шляхом перераховування  батьками  на рахунок “Суми за дорученням”:

Протягом 2018/2019  н.р.  в закладі було здійснено наступні заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази:

Інформація

про надходження і використання коштів, отриманих від благодійної

допомоги   ДНЗ № 31

 (враховано період з  червня  2018 року по травень 2019 року)

 

Зміст заходів Сума витрачених коштів і джерела фінансування  

Всього

бюджетні батьківські спонсорські кошти працівників
Придбання м’якого інвентарю:

§ доріжка килимова

§ постільна білизна (28 компл.)

§ Занавіс муз. зал

   

 

1177,2

5880

 

1000

     

 

 

8057

Придбання  меблів:

§ шафи пожежні (ПК)  4 шт.

§ Стілець для комп’ютера в кабінет психолога

§ полиці для кімнатних рослин

§ шафа в кабінет медичної сестри

§ стільці дитячі

(25 шт.)

§ Шафа для фіз. посібників  в муз. зал

§ Пісочниця в кабінет психолога              

   

1480

 

1000

 

 

1100

 

4200   

 

5000

 

3120   

 

 

800

     

 

16700

Ремонт електром’ясорубки   1500     1500
Заміна дверей:

§ Металеві вхідні (6100), установка дверей, шпаклювання відкосів) –600

  6700     6700
§ двері вхідні м/пластикові пож. вихід – 5795

Оплата будів. робіт (установка дверей, шпаклювання)– 1615

  7410     7410
§ Двері м/пластикові

вхідні пожежний вихід  

11945       11945
Установка вікон м/п:

§ В І молодшій групі А  -2 шт.

§ В ІІ молодшій групі А -1 шт.

§ В кабінеті директора – 1 шт

 

 

 

13000

 

6500

 

6500

 

 

 

    26000
Установка вікон м/п

§ в І молодшій групі Б – 1 шт.

§ в І молодшій групі Б – 2 шт.

§ в овочесховищі

   

11000

 

6660

 

1115

    18775
Проведено косметичні ремонти у всіх вікових групах Придбання будматеріалів (фарба, цемент)      6741                1400   8141
Придбано:

Доріжка захисна  на поріг  4м2

  745     745
Придбання орг. техніки:

§ ноутбук ASUS

§ Колонки для комп’ютера

§ роутер

 

 

 

 

 

 

 

6275

 

1250

 

 

 

 

 

 

950

   

8475

Установлено навіси над вхідними дверима –  3 шт.   2015     2015
Посуд, інвентар  на харчоблок   1000     1000
Придбання пральної машини – автомата «Веко»       8780

      8780
Перезарядка вогнегасників     952   952
Всього: 46725 77168 3302   127195

Всі придбані матеріали оприбутковані через ЦБ управління освіти міської ради, вся фінансова звітність в наявності. Щомісяця інформація про надходження і використання коштів, отриманих від благодійної допомоги  ДНЗ№31 висвітлювалась на сайті ДНЗ, в куточках для батьків та на сайті управління освіти Первомайської міської ради.

Хочу висловити слова щирої вдячності батькам наших вихованців за матеріальну підтримку та допомогу у вирішенні поточних, нагальних питань. Особливі слова подяки головам батьківських комітетів, батьківським комітетам вікових груп, голові батьківського комітету ДНЗ Пересунько Жанні Дмитрівні.

Проблем  у нас багато, але   ми будемо прикладати всі зусилля для їх виконання, щоб нашим малюкам в стінах нашого дитячого садка було цікаво, зручно, затишно, комфортно.

Директор ДНЗ ____________ Л.М.Галущак

Залишити відповідь

Ви можете використовувати ці HTML теги і атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.