Звіт директора дошкільного навчального закладу ясел-садка №31 «Білочка» Галущак Л.М. (2020 – 2021 н. р.)

В 2020– 2021    навчальному році головні завдання,  які я,  як керівник, ставила перед собою та колективом закладу це:

 1. Реалізацію законодавчих, нормативно-правових та інструктивно-методичних документів, що регламентують діяльність закладів і установ системи освіти.
 2. Створення оптимальних організаційно-педагогічних, санітарно-гігієнічних і матеріально-технічних умов для належного функціонування ДНЗ, забезпечення якості дошкільної освіти.
 3. Впровадження системи управління безпечністю харчових продуктів (СУБХП) відповідно до вимог Закону України від 23.12.1997 № 771/97-ВР «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»;
 4. Створення безпечного, позитивного освітнього середовища .
 5. Підвищення якості провадження освітньої діяльності з урахуванням компетентнісного, діяльнісного та інтегративного підходів.

6.Ефективне залучення батьків як партнерів у забезпеченні навчання та розвитку дитини.

7.Поліпшення психолого-педагогічного супроводу вихованців, що потребують підвищеної педагогічної уваги.

 1. Дотримання політики прозорості роботи ДНЗ засобом активного висвітлення роботи закладу на електронних ресурсах мережі Інтернет та

реалізація річних завдань:

Формування економічної компетентності дошкільників на різних вікових етапах;

 • Збереження та розвиток творчого й особистісного потенціалу дитини засобами декоративно-прикладного мистецтва;
 • Удосконалення у дошкільників практичних умінь і навичок через організацію роботи гуртків, творчих студій тощо,            

 які реалізувались через:

 • забезпечення індивідуального та диференційованого навчання;
 • створення умов для розвитку та самореалізації кожної особистості;
 • використання інтерактивних, тренінгових технологій;
 • інтеграцію всіх видів діяльності;
 • організацію пошуково – дослідницької діяльності;
 • проведення моніторингових досліджень;
 • організацію педагогічних виставок тощо.

Контрольно-аналітичну діяльність здійснювала відповідно до річного плану та плану – графіку внутрішнього контролю ДНЗ на 2020/2021 н. р. Так, за 2020/ 2021 н. р. в закладі  проведено 3 тематичних, одну  фронтальну перевірки, результати яких  були заслухані на засіданнях педагогічних рад. Проведено 4 педради (три тематичні, одна установча).

Виконання річного плану складає –  92  %.

Всього видано  наказів  –  221 ,  з  основної діяльності – 107 ( з них аналітичних – 14), з кадрових питань – 114.  

Протягом року тримала  під постійним особистим контролем  питання забезпечення дошкільного закладу квалiфiкованими педагогiчними кадрами. В вересні 2020 провела тарифікацію  педпрацівників. Заклад   укомплектовано педагогічними кадрами  на    100 %, плинності кадрів не було.

Освітній процес в дошкільному  закладі забезпечували 14 педагогів, із них 64,3 % (9) від їх загальної кількості мають вищу педагогічну освіту,   неповну вищу – 35,7 % (5),  фахову (від загальної кількості) –  78,6% (11),

кваліфікаційні категорії:

Кваліфікаційний рівень %
Спеціаліст вищої категорії 0
Спеціаліст І категорії 4 28
Спеціаліст ІІ категорії 0 0
Спеціаліст  5  37
11 тарифний розряд 4 28
10 тарифний розряд 1 7
«вихователь-методист» 2 14

Діяльність методичної служби ДНЗ направляла  на створення умов для професійного росту педагогів ЗДО, підвищення їх освітнього та кваліфікаційного рівня,  творчого   потенціалу,   оптимізацію методичної роботи       шляхом  упровадження iнновацiйних педагогiчних технологiй  в  освітній процес,  досягнення  оптимального  рівня освіти вихованців ДНЗ.

Ініціювала проведення тижнів педагогічної майстерності,  взаємовідвідування, колективних переглядів.

Контролювала, забезпечувала виконання графіку курсової перепідготовки, атестації:

 • Курси підвищення кваліфікації: заплановано –5 педагогів, пройдено – 5
 • Атестація: заплановано – 6 педагогів, атестовано – 6,   дотримувались термінів проведення атестації.

Особливу увагу приділяла молодим вихователям та педагогам-не фахівцям, надавала методичну  допомогу з питань організації освітньо-виховного процесу, контролювала їхню самоосвітню діяльність, взаємовідвідування, участь у онлайн-засіданнях методичних об’єднаннях міста, організацію наставництва.

Протягом року в ДНЗ проводилась систематична та цілеспрямована робота щодо забезпечення інформатизації освіти. На сьогодні, завдяки батькам,  в закладі наявні: 2 персональних комп’ютери, 6 ноутбуків, 2 принтери, 1 – мультимедійна  система.

На виконання Статті 30. ЗУ про освіту  «Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти»    забезпечувала інформаційну відкритість закладу шляхом  висвітлення діяльності ДНЗ, педагогічного колективу  на офіційному сайті ДНЗ;  вчасне та оперативне висвітлення  інформації щодо фінансової діяльності закладу: кошторис, інформація про бюджетні, позабюджетні кошти. Розміщення щоденного меню. Здійснювала роботу щодо популяризації роботи сайту серед усіх учасників освітнього процесу та  батьківської громади.

Стимулювала ініціативу педпрацівників щодо розміщення власних розробок на Методичному порталі, засобах масової інформації.

Працівники закладу активно використовували  ІКТ в управлінській діяльності ДНЗ:

–           ведення ділової документації;

–           використання електронної пошти;

–           проведення батьківських зборів, нарад;

–           використання Інтернет – ресурсів;

–           функціонування сайту закладу  тощо.

Упродовж навчального року здійснювала контроль за  освітнім  процесом та адміністративно – господарською діяльністю.

Організацію освітнього  процесу здійснювала  відповідно до нормативних  і інструктивних документів з питань дошкільної освіти, вимог програми  виховання і навчання дітей від 2 до 7 років   «Дитина », БКДО. Активно сприяла впровадженню педагогами в освітній процес інновацій.

Для реалізації природних нахилів, здібностей та  інтересів дітей протягом 2020/2021  навчального  року в закладі  працювали гуртки та студії:

Назва гуртка Програма, за якою працює гурток керівник
«Маленькі актори» “Грайлик”  Програма  з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі Хмарська І.П.
«Паростки добра» «Скарбниця моралі»: Парціальна  програма з морального виховання дітей дошкільного

віку

Петуніна Л.М.
«Вправні пальчики» Н.Копалова «Гурткова робота з аплікації та оригамі».

Програма  художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку «Радість творчості» /Р.М.Борщ, Д.В.Самойлик

Нестеренко Л.О.
«Веселі нотки» «Розвиток вокальних здібностей у старшому дошкільному віці», Т.В.Зініч Малоголовець Ю.О.
 «Тістопластика» Програма  художньо-естетичного розвитку

дітей раннього та дошкільного віку  “Радість творчості”    Р. М. Борщ,  Д.В. Самойлик

Саксон Т.О.
«Малятко – здоров’ятко» «КАЗКОВА ФІЗКУЛЬТУРА»  Програма  з фізичного виховання  дітей раннього та дошкільного віку Жадько – Базілевич Л.В.
«Дослідники  – чомучки» «Безмежний світи гри з LEGO»  Програма розвитку дітей від 2 до 6 років і методичні рекомендації  Рома О.Ю., Борук О.П., Близнюк В.Ю., Гонгало В.Л., Косенко Ю.В. Кондратюк О.А.

Заслуговує на увагу проведення на базі дошкільного навчального закладу у  2020/2021 навчальному році, відповідно  до  плану роботи управляння освіти міської ради,  засідання школи педагогічного становлення педагогів в онлайн режимі.  В ході  заходу вихователем старшої групи «А»  Кутузовою В.В.  був проведений відкритий перегляд заняття   «Подорож до космічного центру».  Захід пройшов на достатньому рівні.

Педагоги дошкільного закладу продовжують   друкувати свої власні розробки на Методичному  та освітньому порталі.

Результати обстеження рівня розвитку вихованців закладу за минулий
навчальний рік свідчить, що педагогічний колектив на достатньому рівні
виконує завдання, висунуті Програмою виховання і навчання дітей від двох до семи років  «Дитина» та нормативними документами.

Педагогічне діагностування навчальних досягнень дітей, яке здійснювалось  двічі на рік,   виявило, що діти усіх вікових груп засвоїли програмові завдання на достатньому рівні, порівняльний аналіз засвідчив, що рівень знань, в порівнянні з початком року,  зріс в середньому на 24%.

За підсумками контрольних зрізів в середньому по ДНЗ   високий рівень   складає  28 % , достатній рівень  30 % , середній рівень  25  %,    низький рівень показали 16   % дітей.

Розділ Рівні розвитку  (%) Покращення  показників високого та достатнього рівнів    (%)
в д с н
Сенсорно – пізнавальний розвиток 27,5 30 25 17,5 22
Мовленнєвий розвиток 25 27,5 22,5 25 20
Дитина у світі культури 27,5 30 25 17,5 26
Дитина у природному довкіллі 30 31,25 26,25 12,5 26
Дитина в соціумі 30 31,25 26,25 12,5 26
Гра дитини 31,25 31,25 25 12,5 26
Особистість дитини 27,5 31,25 28,75 12,5 26
Узагальнені результати 28,4 30 25 16,6 24,5

Висновки:

Більшість дітей дошкільного віку володіють знаннями і навичками відповідно до освітніх напрямків Базового компонента та вимог освітньої програми від 2 до 7 років «Дитина». Моніторинг знань,умінь, навичок  у дітей дошкільного віку показав, що найкращі результати належать таким освітнім напрямкам як «Дитина у соціумі», «Гра дитини». Нижчі показники належать таким освітнім напрямкам як «Мовлення дитини», «Особистість дитини», «Дитина у світі культури».

З метою забезпечення своєчасного та в повному обсязі обліку дітей дошкільного віку, для прогнозування мережі дошкільного навчального закладу, відповідно до освітніх запитів населення та створення умов для здобуття громадянами дошкільної освіти у  червні 2020 року наказом по ДНЗ були створені робочі групи , які на 23.08.2020 року  провели  обстеження мікрорайону  ДНЗ на наявність дітей дошкільного віку.  Результати обстеження:  загальна кількість дітей від народження до шести років станом на 23.08.2020 р. становила  165 ( в  2019 р. – 206 дітей) . Із них виховується в дошкільних навчальних закладах 117 дітей  (71%) віком від 2-х до 6-ти років;

48  дітей (29 %)  не відвідували  ДНЗ (з них 23  (48 %)   дітей віком від народження до 2-х років),     більшість з яких  пройшли електронну реєстрацію , вказавши бажаний рік зарахування в ДНЗ  2021, 2022 р. р.

Особливу увагу приділяла  роботі  щодо охоплення дошкільною освітою дітей 6-го року життя, яких у мікрорайоні  налічувалось —38: з них відвідували  дошкільні заклади  32 дітей  (84 % )  ;   2/5  % – соціально-педагогічний патронат, 4 дитини (10 %) – вдома).

Протягом  навчального року здійснювала електронну реєстрацію дітей ДНЗ,  проводила зарахування та відрахування вихованців. В 2020/2021 н. році всі діти, які бажали відвідувати дитячий садок, були зараховані в ДНЗ.

В 2020 – 2021 н. р.  здійснила комплектацію груп ДНЗ відповідно до спискового  складу дітей, який налічував 133 дитини  від 2 до 6 років при проектній потужності 128,  наказом по ДНЗ була затверджена мережа груп –

всього  7 вікових груп:

І молодша –  1

ІІ молодша – 2

середня   –   2

старша група –2

Мережа груп
І молодша

А

ІІ молодша А ІІ молодша Б середня А середня

Б

Старша

А

Старша

Б

 

19 17 19 17 17 22 22

Середня наповнюваність груп складала   19 дітей.

Проте, слід відмітити невисокі  показники відвідування дітьми закладу        ( мали місце часті пропуски без причини та   у зв’язку з необхідністю самоізоляції).

Оснащення педагогічного процесу відповідно до вимог Примірного переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти.

У дошкільному закладі створені належні умови для організації та проведення овітнього процесу. Обладнання приміщень відповідає віковим особливостям дітей, дотримуються вимоги щодо створення розвиваючого середовища.    Протягом року    вікові групи   поповнилися  іграшками, розвивальними  іграми, демонстраційними та роздатковими  матеріалами, художньої та методичної літературою  відповідно до вимог чинних  програм.

Разом з тим, забезпечення закладу навчально – наочним обладнанням  та наочними посібниками  відповідно до вимог Типового переліку складає в середньому 80%,     потрібно працювати над   покращенням і осучасненням розвивального середовища.

 ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ

Протягом навчального року організація харчування у ЗДО  №31  «Білочка»  здійснювалась відповідно до ст.35 Закону України “Про дошкільну освіту”, Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 01.10.2012 № 590 «Про затвердження Вимог щодо розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах НАССР», Постанови Кабінету Міністрів України від 26.08.2002 № 1243 “Про невідкладні питання діяльності дошкільних закладів”,  постанови КМУ від 11.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» (із змінами), Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах, затвердженого наказом МОЗ України та МОН України від 01.06.2005 №242/329, Інструкції щодо організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах”, затвердженої спільним наказом МОЗ та МОН України від 17.04.2006 № 298/227.

Основним завданням адміністрації закладу  протягом навчального року вважала здійснення чіткого і систематичного контролю за безпеч­ністю харчових продуктів та попередження  потенційної небезпеки (біо­логічної, хімічної, фізичної) для життя та здоров’я вихованців.  Відповідно до вимог НАССП безпечність страв досягалась, насамперед,  суворим дотриманням поточності та гігієни виробничого процесу.

У рамках розробки та впровадження Системи управління безпечністю продуктів харчування в закладі організовано і   проведено ремонт харчоблоку, комори  для зберігання продуктів харчування,  овочів; придбано 2 кухонних столи  з покриттям із нержавіючої сталі, проведено заміну двох конфорок електроплити, повірку духової шафи, придбано вимірювальні прибори.

Усі продукти харчування надходили у ДНЗ з супровідними документами  та сертифікатами якості. Їх відповідність визначеним вимогам перевірялась бракеражною комісією в день надходження.

Видача готових страв здійснювалась безпосередньо після зняття проби та дозволу на видачу, згідно режиму дня та графіку. Згідно з вимогами забезпечувалось зберігання добових проб.

Виконання натуральних норм харчування по основних продуктах  за 2020 рік подано у таблиці :

№ з/п Найменування продукту 2019 2020 різниця
1. М’ясо та м’ясопродукти 62 % 76 %      +   14 %
2. Риба с/м 60 % 67    % + 7  %
3. яйця 95,2 % 100 %       +   4,8 %
4. молоко 56      % 69    %       +  13 %
5. сметана 89,3 % 82 %      –    7,3 %
6. Сир кисломолочний 81,2 % 70 %      –    11,2 %
7. сир твердий 87 % 83 %       –   4  %
8. Масло вершкове 77,5% 79 %        +  1,5 %
9. цукор 78,6 % 76 % –          2,6 %
Всього 76,3 % 78 %          + 1,7 %

З поданої таблиці видно, що у  2020 році зафіксоване незначне поліпшення виконання натуральних норм харчування по основних продуктах  харчування в порівнянні з 2019 роком – всього  на  1,7 %  (за 2020 рік становить 78 %, в 2019 році –   76,3 % .

Значно  поліпшилися показники  виконання норм по таких продуктах як:

М’ясо –                      на 14 %

Молоко –                   на 13%

риба с/м  –                на  7 %

яйця   –                     на 4,8 %

Зменшився  % виконання норм по таких продуктах харчування:

сир кисло – молочний – на  11,2 %;

сир твердий       –            на 4   %.

сметана        –                  на 7,3 %;

цукор           –                  на  2,6 %,

Протягом навчального року раціон дітей забезпечувався   овочами, фруктами, соками (відповідно до сезону).

Щоденно меню розміщується на інформаційну стенді  для батьків  та на сайті ЗДО.

Основним завданням на 2021-2022 навчальний рік є подальше удосконалення матеріально-технічної бази харчоблоку,  впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах НААСР.

Щоденно тримаю  на контролі вартість  меню – вимоги. За наказом управління освіти до 01.06.2021  загальна вартість меню одного дня  становила  до 43-44,0 грн. Батьківська плата складала 60%  від загальної вартості –    25 грн. 80 коп., 3 роки і старше – 26 грн. 40 коп., з 01.06.2021 року – загальна вартість становить 47-50 грн., батьківська плата для дітей віком до 3-х років та дітей, які знаходяться на дієтичному харчуванні –    28 грн. 20 коп., 3 роки і старше – 30 грн. 00 коп.  за кожне відвідування.

На постійному  особистому контролі тримаю оплату за харчування. В 2020/2021 н.р.  діти з малозабезпечених сімей  (17 осіб),  діти учасників АТО (12 осіб), діти з сімей переселенців з Донецької обл. (2 особи) звільнені від оплати за харчування на 100%; діти з багатодітних сімей (4 дітей) звільнені від оплати за харчування на 50%. Проте, мали місце випадки незначної  заборгованості по  оплаті за харчування та постійна значна переплата, з сім’ями – боржниками проводилась відповідна робота.

Порівняно з минулим роком рівень захворюваності залишається незмінним.

порівняльний аналіз захворюваності

           Питання захворюваності, відвідування та харчування дітей систематично розглядалися на нарадах  при завідувачі, виробничих нарадах, аналізувалися показники та розроблялися заходи щодо їх покращення.

Постійно  тримала  на контролі питання створення безпечних умов праці, навчання і виховання, безпечного і комфортного розвивального середовища у дошкільному навчальному закладі.

Систематично здійснювала  технічний контроль за станом території та приміщенням дошкільного закладу, забезпечувала  проведення оперативного трьохступеневого адміністративно-громадського контролю за станом охорони праці згідно з вимогами Положення про оперативний адміністративно-громадський контроль .  Проводила  міроприємства  щодо усунення виявлених недоліків. Силами батьків вихованців ІІ молодшої групи «Б» проведено заміну аварійного шиферного покриття на метало профіль на веранді ігрового майданчика.

В  2020/ 2021 навчальному році  в закладі  випадків травмування дітей під час освітньо-виховного процесу  не було.

Активно  співпрацювала з адміністрацією школи з питань формування перших класів.

Взаємодія з сім’ями вихованців була  одним з пріоритетних напрямків діяльності закладу. Я, як керівник, орієнтувала педагогів на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяли урахувати актуальні потреби батьків, сприяли формуванню активної батьківської позиції, участі батьків у освітньому процесі. Активно використовували ітернет ресурси, вайбер-групи. Однією із ефективних форм роботи є (особливо в умовах карантину) робота сайту ДНЗ.

На виконання Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р., Указу Президента України № 700/2002 «Про додаткові заходи забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення»   я щовівторка  здійснюю прийом громадян з особистих питань та з питань діяльності закладу, розглядаю пропозиції, зауваження, прохання викладені батьками, батьківським комітетом тощо;

веду  журнали обліку особистого прийому громадян, реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян.

За 2020/2021 навчальний рік письмових звернень, скарг на діяльність закладу не надходило, зареєстровано  одне  усне  звернення  батьків середньої групи «Б»  про нестандартну поведінку одного з вихованців групи (б’є дітей, відбирає іграшки). За результатами скарги проведена спільна бесіда, надані рекомендації батькам. Практичним психологом проводилась корекційна   робота, вихователями Жадько-Базілевич Л.В., Михайленко Ю.В. здійснювались заходи щодо адаптації та соціалізації дитини в колективі однолітків, що дає позитивні результати.

Протягом  2020/2021 навчального року проводила заходи щодо  зміцнення  матеріально-технічної бази дошкільного закладу, вікових груп, залучаючи педагогів ДНЗ, батьківську громаду.

Прийом благодійних внесків від фізичних осіб здійснюється на добровільній основі. Залучення більшої  частини батьківських  коштів здійснювалась  шляхом перераховування  батьками  на рахунок “Суми за дорученням”:

Протягом 2020/2021 н.р.  в закладі було здійснено наступні заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази:

(враховано період з  вересня 2020 року по серпень 2021 року)

 

Зміст заходів Сума витрачених коштів і джерела фінансування  

Всього

бюджетні батьківські спонсорські кошти працівників
Придбання столів кухонних з покриттям із нержав.  сталі  (2) 6900 6900
Заміна шиферної покрівлі на метало профіль на веранді ІІ молодшої групи 3080 3080
Придбання посуду 372 372
Заміна лінолеуму, плінтуса в ІІ – х спальних кімнатах І молодшої групи (42 м2) 5990 5990
Заміна світильників в І молодшій групі  (10 шт.) 2290 2290
Придбання ноутбука (середня група А), маршрутизатора  9970

 

 

1500

11470
Заміна конфорок електроплити   (2 шт.)

 

3330 3330
Заміна  сталевої батареї в кладовій харчоблоку

 

1300.00 1300.00
Придбання сосни штучної

 

1950 1950
Ремонт музичного залу:

 Установка натяжної стелі (74.5 м2)

та світильників  (8 шт.)   – 

 

11 000 11 000
Заміна шпалери в музичному залі

 

3433 3433
Заміна плінтуса

 в музичному залі

 

771 771
Придбання біндера – брошурувальника

 

1197 1197
Придбання занавіски тюлевої в ІІ молодшу групу 1650 1650
Придбання педпосібників та іграшок 3726 3726
Придбання будматеріалів, проведення косметичних ремонтів вікових груп, фарбування обладнання на ігрових майданчиках 8388 8388
Придбання дезінфікуючих засобів 9696   9696
Всього 9696 66847 76543

                   Директор ДНЗ                                          Людмила ГАЛУЩАК

 

 

 

 

 

Залишити відповідь

Ви можете використовувати ці HTML теги і атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.