ЗВІТ директора дошкільного навчального закладу ясел-садка №31 «Білочка» Галущак Л.М. (2021 – 2022 н. р.)

В 2021– 2022    навчальному році зусилля педагогічного колективу ЗДО №31 «Білочка» було спрямовано на вирішення таких головних завдань:

 1. Реалізація законодавчих, нормативно-правових та інструктивно-методичних документів, що регламентують діяльність закладів і установ системи освіти.
 2. Створення оптимальних організаційно-педагогічних, санітарно-гігієнічних і матеріально-технічних умов для належного функціонування ЗДО, забезпечення якості дошкільної освіти.
 3. Підвищення якості провадження освітньої діяльності з урахуванням компетентнісного, діяльнісного та інтегративного підходів.
 4. Дотримання політики прозорості роботи ЗДО засобом активного висвітлення роботи закладу на електронних ресурсах мережі Інтернет.

5.Ефективне залучення батьків як партнерів у забезпеченні навчання та розвитку дитини.

6.Поліпшення психолого-педагогічного супроводу вихованців, що потребують підвищеної педагогічної уваги.

 1. Упровадження заходів щодо організації належного рівня безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу

та   реалізацію річних завдань:

 • Розвиток монологічного мовлення дітей дошкільного віку у процесі навчання розповідання за картинами;

 

 • Продовження роботи щодо розвитку творчого й особистого потенціалу дитини в процесі художньо-продуктивної діяльності;

 

 • Вдосконалення роботи з формування у дошкільників основ екологічної культури,            

які реалізувались через:

 • забезпечення індивідуального та диференційованого навчання;
 • створення умов для розвитку та самореалізації кожної особистості;
 • використання інтерактивних, тренінгових технологій;
 • інтеграцію всіх видів діяльності;
 • організацію пошуково – дослідницької діяльності;
 • проведення моніторингових досліджень;
 • організацію педагогічних виставок тощо.

Контрольно-аналітичну діяльність здійснювала відповідно до річного плану та плану – графіку внутрішнього контролю ДНЗ на 2021/2022 н. р. Так, за 2021/ 2022 н. р. в закладі  проведено 2 тематичних перевірки, результати яких  були заслухані на засіданнях педагогічних рад. Проведено 3 педради (дві тематичні, одна установча). У зв’язку з введенням воєнного стану та призупиненням освітнього процесу не проведено одну тематичну, одну фронтальну перевірки,  одну  педагогічну раду,     виконання річного плану складає –  67  %.

Всього видано  наказів  –  241,  з  основної діяльності – 95 ( з них аналітичних – 10), з кадрових питань – 146.  

Протягом року тримала  під постійним особистим контролем  питання забезпечення дошкільного закладу квалiфiкованими педагогiчними кадрами. В вересні 2021 провела тарифікацію  педпрацівників. Заклад   укомплектовано педагогічними кадрами  на    100 %. Плинність кадрів в закладі відсутня,  в січні 2022 року один педагог (вихователь) звільнився за власним бажанням, у зв’язку з виходом на пенсію за вислугою років.

Освітній процес в дошкільному  навчальному закладі забезпечували 14 педагогів, з 14.01.2022 року – 13.   З  них 69,2 % (9) від їх загальної кількості мають вищу педагогічну освіту,  неповну вищу 30,8 % (4), фахову (від загальної кількості) –  77 % (10).

Освітній рівень педагогів  у 2021-2022 н. р.

 

п/п

Всього

педпрац.

Вищу

освіту

% Неповну вищу

(середню

спеціальну)

% %
1. 13 9 69,2 4 30,8
Кваліфікаційний рівень %
Спеціаліст вищої категорії 0
Спеціаліст І категорії 4 30,8
Спеціаліст ІІ категорії 2 15.5
Спеціаліст  3  23
11 тарифний розряд 3 23
10 тарифний розряд 1 7,7
«вихователь-методист» 2 14

 

 

 

 

 

 

Діяльність методичної служби ДНЗ направляла  на створення умов для професійного росту педагогів ЗДО, підвищення їх освітнього та кваліфікаційного рівня,  творчого   потенціалу,   оптимізацію методичної роботи       шляхом  упровадження iнновацiйних педагогiчних технологiй  в  освітній процес,  досягнення  оптимального  рівня освіти вихованців ДНЗ.

Ініціювала проведення тижнів педагогічної майстерності,  взаємовідвідування, колективних переглядів.

Контролювала, забезпечувала виконання графіку курсової перепідготовки:

заплановано –1 педагог, пройдено – 1.

Забезпечувала  виконання Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства  освіти і науки України від 06.10.2010 року № 930,  брала активну участь у роботі атестаційної комісії І рівня при ДНЗ ЦРД  № 21, дотримувалась термінів проведення атестації, спрямувала діяльність членів комісії на виявлення досягнень педагогів. Протягом 2021-2022 н. року було заплановано до атестації 3 педагога, атестовано – 3.

Протягом року в ДНЗ проводилась систематична та цілеспрямована робота щодо забезпечення інформатизації освіти. На сьогодні, завдяки батькам,  в закладі наявні: 2 персональних комп’ютери, 6 ноутбуків, 2 принтери, 1 – мультимедійна  система.

Працівники закладу активно використовували  ІКТ в управлінській діяльності ДНЗ:

–           ведення ділової документації;

–           використання електронної пошти;

–           проведення батьківських зборів, нарад;

–           використання Інтернет – ресурсів;

–           функціонування сайту закладу  тощо.

Проте, в двох вікових групах відсутня комп’ютерна техніка,  одної мультимедійної системи на заклад не достатньо для якісної  організації освітнього процесу.

На виконання Статті 30. ЗУ про освіту  «Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти»    забезпечувала інформаційну відкритість закладу шляхом  висвітлення діяльності ДНЗ, педагогічного колективу  на офіційному сайті ДНЗ;  вчасне та оперативне висвітлення  інформації щодо фінансової діяльності закладу: кошторис, інформація про бюджетні, позабюджетні кошти. Розміщення щоденного меню. Здійснювала роботу щодо популяризації роботи сайту серед усіх учасників освітнього процесу та  батьківської громади.

Стимулювала ініціативу педпрацівників щодо розміщення власних розробок на Методичному порталі  (конспекти занять, розваг, методичних заходів)  – 48 конспектів.

Організацію освітнього  процесу здійснювала  відповідно до нормативних  і інструктивних документів з питань дошкільної освіти, вимог програми  виховання і навчання дітей від 2 до 7 років   «Дитина », БКДО.

Сприяла активному впровадженню педагогами в освітній процес інновацій, педагогічних технологій:

 • К.Крутій «Використання схем та піктограм під час складання описових розповідей» (Нестеренко Л.О.,  Петуніна Л.М.,  Хмарська І.П., Кондратюк О.А.);
 • ІКТ ( Кутузова В.В., Жадько – Базілевич Л.В.);
 • М. Монтессорі «Технологія саморозвитку» (Рязанцева Н.П.);
 • «Оригамі» (конструювання з паперу) (Нестеренко Л.О.);
 • Т. Ткаченко Методика використання схем-моделей для навчання дітей описовим розповідям.  (Петуніна Л.М.,  Конратюк О.А., Хмарська І.П. );
 • Музична педагогіка Карла Орфа (Малоголовець Ю.О.);
 • М.Єфименка «Казкова фізкультура» (Жадько – Базілевич Л.В.);
 • Педагогічна спадщина В.Сухомлинського ( Петуніна Л.М., Хмарська І.П.).

Для реалізації природних нахилів, здібностей та  інтересів дітей протягом 2021/2022  навчального  року в закладі  працювали гуртки та студії:

Назва гуртка Програма, за якою працює гурток керівник
«Маленькі актори» “Грайлик”  Програма  з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі. Хмарська І.П.
«Паростки добра» «Скарбниця моралі»: Парціальна  програма з морального виховання дітей дошкільного

віку..

Петуніна Л.М.
«Вправні пальчики» Н.Копалова «Гурткова робота з аплікації та орігамі»

Програма  художньо-естетичного розвитку

дітей раннього та дошкільного віку «Радість творчості» /Р.М.Борщ, Д.В.Самойлик

Нестеренко Л.О.
«Веселі нотки» «Розвиток вокальних здібностей у старшому дошкільному віці», Т.В.Зініч Малоголовець Ю.О.
 «Тістопластика» Програма  художньо-естетичного розвитку

дітей раннього та дошкільного віку  “Радість творчості”    Р. М. Борщ, Д. В. Самойлик.

Саксон Т.О.
«Малятко – здоров’ятко» «КАЗКОВА ФІЗКУЛЬТУРА»  Програма  з фізичного виховання  дітей раннього та дошкільного віку Жадько – Базілевич Л.В.
«Дослідники – чомучки» «Безмежний світи гри з LEGO»  Програма розвитку дітей від 2 до 6 років і методичні рекомендації  Рома О.Ю., Борук О.П., Близнюк В.Ю., Гонгало В.Л., Косенко Ю.В. Кондратюк О.А.

З метою забезпечення своєчасного та в повному обсязі обліку дітей дошкільного віку, для прогнозування мережі дошкільного навчального закладу, відповідно до освітніх запитів населення та створення умов для здобуття громадянами дошкільної  організовувала  облік дітей мікрорайону  ДНЗ.

Загальна кількість дітей від народження до шести років станом на 01.09.2021 р. становила   165  дітей. Із них виховувалось в дошкільних навчальних закладах 117 дітей  (71%) віком від 2-х до 6-ти років, 48 (16,3%)   дітей  не відвідували  ДНЗ (з них 21 дитина (12,7%)  віком від народження до 2-х років).      Основна причина чому 16,3  % дошкільників виховувались  вдома – запровадження на території України карантину у зв’язку з поширенням корона вірусу COVID-19.

Здійснювала електронну реєстрацію дітей в ЗДО;

Проводила  зарахування дітей в ЗДО, забезпечувала  реалізацію права жителів мікрорайону ЗДО  на здобуття дошкільної освіти.

В 2021/2022 н. році всі діти, які бажали відвідувати дитячий садок, були зараховані в ДНЗ. Черга  на  зарахуванням дітей в ЗДО відсутня.

В 2021 – 2022 н. р.  здійснила комплектацію груп ДНЗ відповідно до спискового  складу дітей, який налічував 128 дитини  від 2 до 6 років (проектна потужність 128),  наказом по ДНЗ була затверджена мережа груп –   всього  7 вікових груп:

І молодша – 2

ІІ молодша – 1

середня   –   2

старша група –2

Мережа груп
І молодша

А

Імолодша Б ІІ молодша Б середня А середня

Б

Старша

А

Старша

Б

 

19 17 21 16 16 19 20

Середня наповнюваність груп складала   18 дітей.

Проте, слід відмітити низькі показники відвідування дітьми закладу        ( мали місце часті пропуски без причини та   у зв’язку з необхідністю самоізоляції ), тому в квітні 2022 року за результатами моніторингу виконання дітоднів у ДНЗ №31 «Білочка» за 2021 рік, на виконання  наказу управління освіти Первомайської міської ради № 06 – к/тр від 10.01.2022 року  «Про внесення змін до штатних розписів закладів освіти громади у зв’язку із зменшенням видатків на їх утримання», з метою приведення у відповідність до виділених коштів штатної чисельності працівників закладу,  проведено скорочення одної вікової групи та внесено зміни до штатного розпису ДНЗ  №31 «Білочка».  З  14.04.2022 року зі штатного розпису ДНЗ №31 «Білочка»  виведено такі ставки             (всього 4,45 ставки):

–          0,3 ставки кухаря;

–          0,2 ставки інженера з охорони праці;

–          0,25 ставки керівника музичного;

–          1,8 ставки вихователя;

–          1,1 ставки помічника вихователя;

–          0,25 ставки практичного психолога;

–          0,5 ставки машиніста з прання та ремонту білизни

Оснащення педагогічного процесу відповідно до вимог Примірного переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти.

У дошкільному закладі створені належні умови для організації та проведення овітнього процесу. Обладнання приміщень відповідає віковим особливостям дітей, дотримуються вимоги щодо створення розвиваючого середовища.    Протягом року    вікові групи   поповнилися  іграшками, розвивальними  іграми, демонстраційними та роздатковими  матеріалами, художньої та методичної літературою  відповідно до вимог чинних  програм.

Разом з тим, забезпечення закладу навчально – наочним обладнанням  та наочними посібниками  відповідно до вимог Типового переліку складає в середньому 80%,     потрібно працювати над   покращенням і осучасненням розвивального середовища.

Протягом навчального року організація харчування у ЗДО  №31  «Білочка»  здійснювалась відповідно до ст.35 Закону України “Про дошкільну освіту”, Положення про дошкільний навчальний заклад, Постанови Кабінету Міністрів України від 26.08.2002 № 1243 “Про невідкладні питання діяльності дошкільних закладів”,  спільного наказу МОЗ та МОН України “Про затвердження порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах” від 01.06.2005 № 249/329″, Інструкції щодо організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах”, затвердженої спільним наказом МОЗ та МОН України від 17.04.2006 № 298/227,   наказів управління освіти Первомайської міської ради  від  28.08.2021 № 158   «Про організацію харчування дітей у закладах загальної середньої та дошкільної освіти у 2021/2022 н.р.»,  ЗДО від  30.08.2021  № 69  «Про організацію харчування дітей у   закладі  дошкільної освіти яслах-садку №31 «Білочка»  у 2021/2022 н. р.».

Відповідальною особою за організацію харчування в закладі  у 2021/2022 навчальному році призначена сестра медична старша Розанова С.О. (наказ ЗДО від   01.09.2021 р. №73  «Про призначення відповідальної особи за організацію харчування дітей в ЗДО №31 «Білочка».

В ЗДО організовано триразове харчування відповідно до режиму харчування затвердженого директором закладу та узгодженого  із загальним режимом дня з інтервалом 3,5- 4 години. Належна увага приділяється дітям, які потребують дієтичного харчування за показаннями лікарів, про що свідчать записи в журналі дієтичного харчування.

Процес організації харчування дітей, забезпечення закладу продуктами харчування здійснюється відповідно до встановлених норм затверджених постановою КМ України від 22.11.2005 №1591 “Про затвердження норм харчування в навчальних та оздоровчих закладах”, з 04.01.2022 року  відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 № 305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку», згідно з Інструкцією з організації харчування дітей в ДНЗ від 17.04.2006 р. № 298/227 та бюджетних коштів.

Основним завданням адміністрації закладу  протягом навчального року вважала здійснення чіткого і систематичного контролю за безпеч­ністю харчових продуктів та попередження  потенційної небезпеки (біо­логічної, хімічної, фізичної) для життя та здоров’я вихованців.  Відповідно до вимог НАССП безпечність страв досягалась, насамперед,  суворим дотриманням поточності та гігієни виробничого процесу.

В лютому 2022 року розпочали впровадження нового примірного чотиритижневого перспективного  меню,  розробленого відповідно до постанови КМУ від 24.03.2021 р. №305  «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку», та Примірного чотиритижневого меню рекомендованого для організації триразового харчування дітей віком від 1 до 6 (7) років в закладах освіти та інших організованих дитячих колективах на зимовий період, затвердженого наказом МОЗ України від 03.02.2022 року №215.

У рамках розробки та впровадження Системи управління безпечністю продуктів харчування в закладі організовано і   проведено ремонт харчоблоку, комори  для зберігання продуктів харчування,  овочів; придбано м’ясорубку електричну побутову  GRUNHELM AMG240SSJ,  кухонний комбайн 3в1 (тістоміс, м”ясорубка, блендер),  посуд кухонний, замінено електробойлер,

Усі продукти харчування надходили у ДНЗ з супровідними документами  та сертифікатами якості. Їх відповідність визначеним вимогам перевірялась бракеражною комісією в день надходження.

Видача готових страв здійснювалась безпосередньо після зняття проби та дозволу на видачу, згідно режиму дня та графіку. Згідно з вимогами забезпечувалось зберігання добових проб.

Виконання натуральних норм харчування по основних продуктах  за 2021 рік подано у таблиці:

№ з/п Найменування продукту 2020 2021 різниця
1. М’ясо та м’ясопродукти 76 % 75 %      –  1 %
2. Риба с/м 67    % 71 % + 4  %
3. яйця 100 % 93 %       –   7 %
4. молоко 67    % 81  %       +  14 %
5. сметана 82 % 101 %       +  19 %
6. Сир кисломолочний 70 % 81 %      +  11 %
7. сир твердий 83 % 82 %       –   1 %
8. Масло вершкове 79 % 65 % –           14 %
9. цукор 76 % 82    %        +  6 %
Всього 78 % 81 %          + 3 %

З поданої таблиці видно, що у  2021 році зафіксоване незначне поліпшення виконання натуральних норм харчування по основних продуктах  харчування в порівнянні з 2020 роком – всього  на  3 %  (за 2021 рік становить  81 %, в 2020 році –    78 % , попри те, що з червня 2021 року відбулося значне підвищення загальної вартості меню одного дня, яка становить  до 47-50,0 грн., для  батьків або осіб, які їх замінюють, в розмірі до 60 відсотків від вартості харчування на один день (за кожне відвідування):  для дітей віком до 3-х років та дітей, які знаходяться на дієтичному харчуванні –    28 грн. 20 коп., 3 роки і старше – 30 грн. 00 коп.

Поліпшилися показники  виконання норм по таких продуктах як:

сир кисло – молочний   на  11  %;

Молоко                            на 14 %

риба с/м                           на  4 %

сметана                            на 19 %;

цукор                               на  6 %,

Зменшився  % виконання норм по таких продуктах харчування:

М’ясо –                           на 1 %

масло вершкове             на 14 %

сир твердий       –          на 1   %.

яйця   –                           на 7 %

Невиконання натуральних норм  пояснюється високими  цінами на продукти харчування.

Організація харчування в ДНЗ №31 «Білочка» знаходиться на постійному контролі адміністрації закладу, технологів управління освіти та комісії  громадського  контролю за організацією харчування вихованців ЗДО, яка створена відповідно до наказу ЗДО від 06.09.2021 р.      № 78  «Про створення комісії з громадського контролю за організаціє харчування у ДНЗ №31 «Білочка» на 2021/2022 н. р.»,   до складу якої входять представники від батьківської громади та голови батьківських комітетів вікових груп ДНЗ. Проте, у зв’язку з  запровадженням карантину, встановленого у зв’язку з поширенням  корона вірусу (СОVID-19), робота громадської комісії на період  обмежувальних заходів була обмежена.

Протягом навчального року раціон дітей забезпечувався   овочами, фруктами, соками (відповідно до сезону).

Щоденно меню розміщується на інформаційну стенді  для батьків  та на сайті ЗДО.

Основним завданням на 2022-2023 навчальний рік є подальше удосконалення матеріально-технічної бази харчоблоку,  впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах НААСР.

Питання захворюваності, відвідування та харчування дітей систематично розглядалися на нарадах  при завідувачі, виробничих нарадах, аналізувалися показники та розроблялися заходи щодо їх покращення.

Постійно  тримала  на контролі питання створення безпечних умов праці, навчання і виховання, безпечного і комфортного розвивального середовища у дошкільному навчальному закладі.

Систематично здійснювала  технічний контроль за станом території та приміщенням дошкільного закладу, забезпечувала  проведення оперативного трьохступеневого адміністративно-громадського контролю за станом охорони праці згідно з вимогами Положення про оперативний адміністративно-громадський контроль .  Проводила  міроприємства  щодо усунення виявлених недоліків.

В  2021/ 2022 навчальному році  в закладі  випадків травмування дітей під час освітнього процесу  не було.

Активно  співпрацювала з адміністрацією школи з питань формування перших класів.

Взаємодія з сім’ями вихованців була  одним з пріоритетних напрямків діяльності закладу. Я, як керівник, орієнтувала педагогів на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяли урахувати актуальні потреби батьків, сприяли формуванню активної батьківської позиції, участі батьків у освітньому процесі. Активно використовували ітернет ресурси, вайбер-групи. Однією із ефективних форм роботи є (особливо в умовах карантину) робота сайту ДНЗ.

На виконання Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р., Указу Президента України № 700/2002 «Про додаткові заходи забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення»   я щовівторка  здійснюю прийом громадян з особистих питань та з питань діяльності закладу, розглядаю пропозиції, зауваження, прохання викладені батьками, батьківським комітетом тощо;

веду  журнали обліку особистого прийому громадян, реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян.

За 2021/2022 навчальний рік письмових звернень, скарг на діяльність закладу не надходило. Проте,   у 2021 році під час особистого прийому громадян надійшло та розглянуто адміністрацією ЗДО    1  усне звернення  групи батьків вихованців середньої групи «А», в якому  порушено питання щодо  неякісного проведення ранкового огляду (фільтру) дітей середньої  групи «А» сестрою медичною старшою Розановою С.О. та вихователями Нестеренко Л.О., Усатою О.В.

Згідно з чинним законодавством  звернення було розглянуто своєчасно у визначений термін. За результатами розслідування вихователям  середньої   групи  «А»  Нестеренко Л.О., Усатій О.В. за порушення  правил проведення ранкового фільтру в групі, пп. 2.2., 2.4.,.2,9. Посадової інструкції вихователя, сестрі медичній старшій Розановій С.О. за слабкий контроль та   порушення  правил проведення ранкового прийому дітей,  п. 2.7, 2.24.2 Посадової інструкції сестри медичної старшої,  оголошено  догану (наказ від 19.10.2021 року №101).

Аналіз роботи зі зверненнями громадян розглядався на виробничій нараді (протокол   № 2 від 21.01.2022).

Протягом  2021/2022 навчального року проводила заходи щодо  зміцнення  матеріально-технічної бази дошкільного закладу, вікових груп, залучаючи педагогів ДНЗ, батьківську громаду.

Прийом благодійних внесків від фізичних осіб здійснюється на добровільній основі. Залучення більшої  частини батьківських  коштів здійснювалась  шляхом перераховування  батьками  на рахунок “Суми за дорученням”:

Протягом 2021/2022 н.р.  в закладі було здійснено наступні заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази:

(враховано період з  вересня 2021 року по серпень 2022 року)

Зміст заходів Сума витрачених коштів і джерела фінансування  

Всього

бюджетні батьківські спонсорські кошти працівників
Придбано:

Кухонний комбайн                

5175
М’ясорубка електрична  2200
Посуд кухонний (каструлі)

 

2000
Електробойлер   2  шт. 

(харчоблок,   пральня )

6800
Гімнастична стінка  для лазіння (3 шт.) 3680 2000
Люстра кабінет психолога 755
Інструменти (паяльник, ножиці для пл.. труб)

 

550
Тюлевий занавіс  (коридор)

 

1210
Доріжки килимові 3 шт.   (І молодша група) 3256
Матраци  дитячі 10 шт.  

(середня група)

2800
Постільна білизна

15 комп. (середня група)

3735
меблі:  вішалка для дитячих рушників 1 (15 секцій)  (ІІ молодша група) 2000
Проведено:

ремонт холодильника

 

1500
Всього: 33464 4200 37661

Директор ДНЗ                                          Людмила ГАЛУЩАК

Залишити відповідь

Ви можете використовувати ці HTML теги і атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.