Звіт завідувача дошкільного навчального закладу ясел-садка №31 «Білочка» Галущак Л.М. (2014 – 2015 н. р.)

В 2014 – 2015 навчальному році здійснювала свою діяльність на посаді завідувача ДНЗ №31 «Білочка» відповідно до Законів України та нормативно – правових актів, які регламентують діяльність ДНЗ, власного Статуту, річних планів роботи управління освіти Первомайської міської ради, дошкільного навчального закладу № 31 «Білочка» на 2014-2015 навчальний рік, затвердженого рішенням педагогічної ради від 05.09.2014 (протокол № 1), наказів управління освіти Первомайської міської ради, Посадової інструкції завідувача ДНЗ та наказу ДНЗ від 10.10.2014 № 78 Про розподіл функціональних обов’язків та посадової відповідальності між членами адміністрації ДНЗ №31 «Білочка» у 2014/2015 н. р.

Головна мета, яку я як керівник ставила перед собою та колективом закладу це:

    • забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти;
    • створення умов для їх фізичного, психічного, розумового і духовного розвитку;
    • формування творчої особистості дитини, реалізація якої здійснюється за такими напрямками:
 • збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей;

 • формування життєвої компетентності дошкільнят;

 • розвиток творчих здібностей та нахилів дошкільників;

 • підвищення професійної майстерності педагогів.

та реалізація річних завдань:

 • Удосконалювати практичні знання і навички у дітей щодо здоров’язберігаючої компетентності з використанням інноваційних технологій; 

 • Формувати пізнавальну активність дошкільників через організацію пошуково-дослідницької діяльності;

 • Розвивати комунікативно – мовленнєву компетентність дошкільників під час організації театралізованої діяльності.

 1. Контрольно-аналітичну діяльність здійснювала відповідно до річного плану та плану – графіку внутрішнього контролю ДНЗ на 2014/15 н. р:

організовано та проведено три тематичні, одна фронтальна перевірки (видані накази по ДНЗ про проведення тематичних (3) та 1 фронтальної перевірок, якими затверджено склад комісії щодо тематичного вивчення, коло питань, які підлягають перевірці, визначені терміни проведення).

– За результатами перевірок складено 4 довідки, видані накази. Всього наказів з основної діяльності – 98 ( з них аналітичних – 11).

2. Діяльність методичної служби ДНЗ направляла на оптимізацію методичної роботи на засадах упровадження технології особистісно – орієнтованого навчання, підвищення творчого потенціалу педагогічного колективу, удосконалення навчально – виховного процесу, досягнення оптимального рівня освіти вихованців ДНЗ.

Разом з вихователем-методистом підготувала та провела три тематичні, одну установчу педагогічні ради.

– семінари-практикуми

– Дні педагогічної майстерності, колективні перегляди та інші форми роботи, які сприяли підвищенню фахового рівня педагогів закладу.

3. Організацію навчально – виховного процесу здійснювала відповідно до нормативних і інструктивних документів з питань дошкільної освіти, вимог програми виховання і навчання дітей від 2 до 7 років «Дитина», «Впевнений старт», БКДО. Рівень набутих знань, умінь та навичок дітей відповідає програмовим вимогам про що свідчать результати підсумкових занять, які проводились щоквартально та діагностичних обстежень .

Високий та достатній рівень знань дітей в порівнянні з початком навчального року зріз на 28%.

Найкращі результати виявлено: з логіко – математичного розвитку (ІІ молодші групи, старші групи) з сенсорного виховання (І молодша А, Б), з розвитку мовлення (ІІ молодша А, Б, старша Б)

 • Забезпечувала проведення тематичних днів (День Довкілля, День туризму, день Матері, День захисту дітей тощо)
 • Організація свят та розваг, участь у конкурсах.
 • Для реалізації природних нахилів, здібностей та інтересів дітей протягом 2014 – 2015 навчального року в закладіпрацювали гуртки та студії:

 • «До-мі-солька» (гра на дитячих музичних інструментах, співи) – керівник Ямковенко О.І.;

 • «Вправні пальчики» (оригамі) – керівник Нестеренко Л.О., старша група «Б»;

 • Малятко-здоров’ятко» (фізкультурно-оздоровча діяльність) – керівник Рибалка А. С., середня група;

 • «Спільнота допитливих» (розвивальне навчання, пошуково-дослідницька діяльність) – керівник Кондратюк О.А.;

 • «Маленькі актори» ( з використанням казкотерапії) – керівник Хмарська І. П., ІІ молодша група «А»;

 • «Школа шляхетності» (моральне виховання за літературними творами В. О. Сухомлинського) – керівник Петуніна Л. М., середня група “Б”.

Освітній процес в дошкільному навчальному закладі забезпечували 14 педагогів, із них 35,7% (5) від їх загальної кількості мають вищу педагогічну фахову освіту.

Навчальний заклад укомплектований педагогічними кадрами наступних кваліфікаційних категорій:

Освітній рівень педагогів складає:

Освітні рівні

Кількість педагогів

Вища фахова

5

35,7 %

Вища педагогічна (не фахова)

   

Навчаються у ВНЗ

2

14,2

Неповна вища

8

57,1

Кваліфікаційний рівень:

Кваліфікаційний рівень   %
Спеціаліст вищої категорії  
Спеціаліст І категорії І 7.1 %  
Спеціаліст ІІ категорії І 7.1 %  
Спеціаліст 3 21,4 %  
«вихователь-методист» 2 14,2 %  

Підвищення освітнього та кваліфікаційного рівня проходили через такі види діяльності:

На виконання рекомендацій регіональної експертної комісії сприяла підвищенню освітнього та кваліфікаційного рівня педагогів закладу, створювала умови для працівників, які заочно здобувають вищу освіту, влітку 2014 року один вихователь (Нестеренко Л.О.) отримала диплом про вищу педагогічну фахову освіту, протягом 2014– 2015 н. р. два молодих вихователя навчались у Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини, одна з них – Рибалка А.С. в червні отримає диплом спеціаліста.

 • Курси підвищення кваліфікації: заплановано – 7 педагогів, фактично виконано – 7 (100 %)

Атестація: заплановано – 3 педагога, атестовано – 3: всі атестовані педагоги відповідають займаній посаді:

 • І – присвоєно кваліфікаційну категорію “спеціаліст ” (Кутузова В. В.);

 • І – атестована на відповідність раніше присвоєному педагогічному званню «вихователь – методист» (Рязанцева Н. П.);

 • І – встановлено 9 тарифний розряд (Смілянець Н. Л.).

Всі педагоги закладу приймали активну участь у роботі міських методичних об’єднань, ШПД.

Особливу увагу приділяла роботі з молодими педагогами. Наказом по ДНЗ від 14.11.2014 року 90 «Про організаціюроботи в ДНЗ з молодими педагогами у 2014 – 2015 навчальному році» закріпила за ними наставників. Вихователем – методистом розроблені плани – супроводи роботи з молодими спеціалістами мною розроблено Положення про наставництво, яке регламентувало діяльність обох сторін.

На базі ДНЗ на високому методичному рівні проведено два методичних об’єднання:

 • практичних психологів «Формування когнітивної сфери особистості дошкільників»
 • вихователів І молодших груп «Аспекти розвитку мовленнєвої особистості засобами театралізованої діяльності у ранньому віці».

 • засідання «Педагогічної хвилі» (робота зі школою)

Виконання річного плану складає – 98 %.

В 2014 – 2015 н. р. здійснила комплектацію груп ДНЗ відповідно до спискового складу дітей ДНЗ , який налічував 178 осіб від 2 до 6 років, наказом по ДНЗ була затверджена мережа груп:

І молодша – 2

ІІ молодша – 2

середня – 1

старші групи – 2 , всього 7 вікових груп:

Мережа груп

І молодша А

І молодша А

ІІ молодша А

ІІ молодша Б

середня

Старша

А

Старша

Б

22

20

25

25

28

30

28

Особливу увагу приділяла роботі щодо охоплення дошкільною освітою дітей 5-річного віку. Функціонування двох старших груп забезпечило всіх бажаючих п’ятирічок мікрорайону місцями в ДНЗ.

У червні наказом по ДНЗ були створені робочі групи, які на 01.09.2014 року провели обстеження мікрорайону на наявність дітей дошкільного віку. Загальна кількість дітей від року до шести станом на 01.09.2014 р. становила 276. Із них виховується в ДНЗ №31 – 143 дитини, 39 дошкільнят в інших навчальних закладах, 94 – не охоплено, з них 78 дітей першого та другого року життя, більшість з яких пройшли електронну реєстрацію, вказавши бажаний рік зарахування в ДНЗ 2016, 2017 р.р.

Дітей 5-річного віку— 70: з них відвідують дошкільні заклади 66 дітей (94,2%); 49/ 70% – ДНЗ №31; 17/ 24,2% – інші заклади, 4/5,7% – не охоплені). Для дітей, які з якихось причин не могли відвідувати ДНЗ було організовано соціально-педагогічний патронат (три дитини), одна сім’я віддала перевагу сімейному вихованню).

Організацію харчування у дошкільному навчальному закладі №31 «Білочка» здійснювала відповідно до ст.35 Закону України “Про дошкільну освіту”, Положення про дошкільний навчальний заклад, Постанови Кабінету Міністрів України від 26.08.2002 № 1243 “Про невідкладні питання діяльності дошкільних закладів”, “Інструкції щодо організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах”, затвердженої спільним наказом МОЗ та МОН України від 17.04.2006 № 298/227.

З метою якісної організації харчування в ДНЗ мною видані накази, які регламентують діяльність працівників ДНЗ з даного напрямку:

 • Наказ від 29.08.2014 № 54 «Про організацію харчування дітей у дошкільному навчальному закладі у 2014/2015 н.р.»
 • Наказ від 01.09.14 № 57 «Про призначення відповідальної особи за організацію харчування дітей в ДНЗ»
 • Наказ від 01.09. 2014 року 58 «Про створення комісії з бракеражу продуктів харчування і продовольчої сировини»
 • Наказ від 10.01.2014 7 «Аналіз харчування дітей в ДНЗ за 2014 рік»
 • Наказ від 27.02.2015 № 22 «Про встановлення розміру батьківської плати за харчування дітей у дошкільному навчальному закладі №31 «Білочка»

Протягом 2014 – 2015 навчального року вихованці ДНЗ забезпечувались 3-х разовим якісним харчуванням відповідно до виділених коштів. Середньорічна вартість меню одного дня протягом 2014 року становила: 12 грн.75 коп.( при нормі 12 грн.); березень, квітень 2015 рік – 15,25 грн.

Виконання натуральних норм харчування по основних продуктах за 2014 рік подано у таблиці:

з/п

Найменування продукту

2013

2014

різниця

1.

Мясо та мясопродукти

91.8

75.6

– 16,2

2.

Риба с/м

74.1

81

+ 6.9 %

3.

яйця

75

62

13 %

4.

молоко

69

62

 • 7%

5.

сметана

72.6

60

12.6 %

6.

Сир кисломолочний

45

45.7

+ 0,7 %

7.

сир твердий

89

70.5

 • 18,5%

8.

Масло вершкове

99.2

86

 • 13.2 %

9.

цукор

82

85

+ 3

 

Всього

77.5 %

70 %

 • 7,5

З поданої таблиці видно, що в порівнянні з 2013 роком значно погіршилося виконання норм по м’ясу – на 16,2%, маслу вершковому – на 13.2 %, яйцях – на 13 %. сиру твердому – на 18,5%, сметані – 12.6 %, молоку – на 7 %, незначне збільшення по рибі с/м – на 6.9 %, цукру – 3 %, сиру кисломолочному 0,7 %.

По основних продуктах харчування виконання норм за 2014 рік становить 70 % , що на 7,5 % менше ніж у 2013 році.

Недовиконання натуральних норм пояснюється різким підвищенням цін на продукти харчування.

Адміністрацією закладу проводилась робота щодо надання соціальної підтримки та допомоги дітям із малозабезпечених, багатодітних сімей, дітям з сімей переселенців з зони АТО:

На підставі поданих підтверджуючих документів було забезпечено пільгами в оплаті за харчування дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей, які отримували харчування – з 50% знижкою – 30 дітей , 100 % до березня, 2015 – 6 дітей ( 5 з багатодітних родин, 1- дитина з сім’ї постраждалої від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС ). З квітня 2015 року – з 50% знижкою – 36 дітей.

Постійно тримала на контролі питання створення безпечних умов праці, навчання і виховання.

При створенні безпечного і комфортного розвивального середовища у дошкільному навчальному закладі керувалась принципами:

– відповідності психологічним закономірностям розвитку дитини на певних вікових етапах;

– дитячої активності та самостійності;

– універсальності та динамічності;

– раціональної організації, комплектування та гнучкого поділу на осередки;

– позитивного емоційного навантаження і націлювала на це колектив закладу.

Постійно здійснювала технічний контроль за станом території та приміщенням дошкільного закладу, забезпечувалапроведення оперативного трьохступеневого адміністративно-громадського контролю за станом охорони праці згідно з вимогами Положення про оперативний адміністративно-громадський контроль. Проводила міроприємства щодо усунення виявлених недоліків.

Проте, в 2014/ 2015 навчальному році зареєстровано чотири випадки травмування дітей під час навчально-виховного процесу, три з яких розглядалися відповідно до Положення Про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України 31.08.2001 № 616 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 07.10.2013 № 1365) зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 жовтня 2013 р. за № 1809/24341, проведено розслідування, складено акти форми Н-Н.

За одним випадком – акт не складався, так як дитина була відсутня в ДНЗ один день, згідно вищевказаного Положення такі травми комісією не розглядаються, акти не складаються.

Стан дитячого травматизму в ДНЗ обговорювався на виробничій нараді в березні, 2015 року, в лютому, 2015 р. (06.02.2015 )видано наказ 17 по ДНЗ «Про заходи щодо охорони життя і здоров’я дітей та профілактики дитячого травматизму в ДНЗ», проведено позаплановий Інструктаж з працівниками ДНЗ щодо дотримання Інструкції з організації охорони життя і здоров’я дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом МОНУ від 28.10.2008 № 985, працівники повторно ознайомлені з Алгоритмом дій педагогічних працівників під час виникнення нещасного випадку з дитиною під час навчально-виховного процесу, який розроблено відповідно до Положення Про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах .

Окремою ланкою роботи завідувача є організація взаємодії з родинами вихованців. Протягом н. року проводились батьківські збори, консультації, батьки активно залучалися до участі у святах та розвагах, поповнення матеріальної бази вікових груп та ДНЗ.

З метою педагогічної просвіти, озброєння батьків сучасними знаннями щодо виховання і розвитку дітей в ДНЗ діяли:

 • Куток «Для мам і тат про життя малят»;

 • «Школа для молодих батьків» (керівник Рязанцева Н.П.);

 • Клуб психолого – педагогічної допомоги для батьків «Перлина» (керівник практичний психолог Кутузова В.В) заняття проводились 1 раз у квартал.

Відмічена тенденція щодо поліпшення роботи закладу з питань забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти: згідно річного плану роботи було проведено ряд спільних методичних заходів («Педагогічна хвиля»), взаємовідвідування занять та уроків педагогами ДНЗ та ЗОШ №16, міроприємства за участю дітей ДНЗ та початкової школи (екскурсії, спільні свята, розваги) тощо.

На виконання Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р., Указу Президента України № 700/2002 «Про додаткові заходи забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення» я щовівторка здійснюю прийом громадян з особистих питань та з питань діяльності навчального закладу, розглядаю пропозиції, зауваження, прохання викладені батьками, батьківським комітетом тощо; веду журнали обліку особистого прийому громадян, реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян, установлена скриня для питань та пропозицій громадян.

За 2014-2015 навчальний рік письмових звернень, скарг на діяльність закладу не надходило.

Досягнення:

 1. Переведення ДНЗ на автономне опалення. Слайд №
 2. Тенденція до поліпшення методичної роботи закладу. Проведення на високому рівні:
 • семінару практичних психологів
 • вихователів І молодших груп
 • робота зі школою у рамках засідання «Педагогічної хвилі». Участь та ІІ місце у конкурсі молодих вихователів.
 1. Опублікування методичних розробок конспектів заняття в часописі «Розкажіть онуку».
 2. Підвищення освітнього рівня педагогів ДНЗ.
 3. Запровадження роботи сайту ДНЗ.
 4. Поліпшення матеріально – технічної бази закладу:

Використання благодійних внесків та коштів на потреби закладу .

Зміст заходів

Залучені кошти

бюджетні

батьківські

Всього

Придбання меблів

 

9140

9140

Придбання побутової техніки (заміна електроводонагрівача на харчоблоці)

 

1830

1830

Установка двох металопластикових вікон

 

10337

 

Заміна двох вхідних дверей

 

5381

 

Ремонт опалювальної системи

7888

16811

24699

 

Всього

батьків

бюджет

65342

56614

8728

Велика робота проведена адміністрацією ДНЗ та батьками вихованців по ремонту опалювальної системи ДНЗ та її підготовки до опалювального періоду 2015/ 2016 н. р. На сьогодні проведено заміну трубопроводу 4-х дільниць закладу (у тому числі трьох вікових груп), установка додаткових батарей. Всього на ремонт опалювальної системи протягом навчального року витрачено 42151 (Матеріали — 19888 (з них 11888- бюджет)  Виконання робіт – 22263)

Проблеми, завдання:

 1. Забезпечення високої якості та результативності методичної роботи в ДНЗ.
 2. Підвищення освітнього та кваліфікаційного рівня педагогів.

 3. Участь педагогів у професійних конкурсах різних рівнів;

 1. Забезпечення температурного режиму в ДНЗ ( Ремонт опалювальної системи, заміна вхідних дверей пожежних виходів в 5-ти вікових групах, заміна вікон ) .
 2. Зниження захворюваності серед дітей та збільшення відсотку дітоднів.
 3. Забезпечення безпеки життєдіяльності в ДНЗ та зниження випадків травматизму.
 4. Поліпшення матеріально – технічної бази закладу:

(реконструкція та ремонт покриття спортивного майданчика; потребує заміни електроварочний котел на харчоблоці, технологічне обладнання пральні та багато іншого)

Залишити відповідь

Ви можете використовувати ці HTML теги і атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.