Monthly Archives Червень 2015

Звіт завідувача дошкільного навчального закладу ясел-садка №31 «Білочка» Галущак Л.М. (2014 – 2015 н. р.)

В 2014 – 2015 навчальному році здійснювала свою діяльність на посаді завідувача ДНЗ №31 «Білочка» відповідно до Законів України та нормативно – правових актів, які регламентують діяльність ДНЗ, власного Статуту, річних планів роботи управління освіти Первомайської міської ради, дошкільного навчального закладу № 31 «Білочка» на 2014-2015 навчальний рік, затвердженого рішенням педагогічної ради від 05.09.2014 (протокол № 1), наказів управління освіти Первомайсько...

Читати далі

Аналіз результативності освітньої та методичної роботи дошкільного навчального закладу ясел – садка №31 «Білочка» за 2014 – 2015навчальний рік

В 2014 – 2015 навчальному році освітня діяльність дошкільного навчального закладу № 31 «Білочка» здійснювалася відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад, Статуту та Правил внутрішнього трудового розпорядку.

Освітня діяльність, планування навчально-виховної роботи з дітьми, ведення ділової документації здійснюється відповідно до чинних програм, вимог Базового компонента дошкільної освіти та інших нормативно-право...

Читати далі