Аналіз результативності освітньої та методичної роботи дошкільного навчального закладу ясел – садка №31 «Білочка» за 2014 – 2015навчальний рік

В 2014 – 2015 навчальному році освітня діяльність дошкільного навчального закладу № 31 «Білочка» здійснювалася відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад, Статуту та Правил внутрішнього трудового розпорядку.

Освітня діяльність, планування навчально-виховної роботи з дітьми, ведення ділової документації здійснюється відповідно до чинних програм, вимог Базового компонента дошкільної освіти та інших нормативно-правових документів: наказу МОН України від 30.01.1998 р. № 32 «Про затвердження Інструкції про ділову документацію в дошкільних закладах», інструктивно-методичних листів від 27.08.2000 р. № 1/9-352, від 04.10.2007 р. № 1/9-583 «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади».

У дошкільному навчальному закладі № 31 «Білочка» протягом 2013-2014 навчального року функціонувало 7 вікових груп, виховувалось 178 дітей при практичній потужності 124 місця, що становило 98 % від загальної кількості дітей в мікрорайоні.

В ДНЗ складено банк даних дітей мікрорайону, який структуровано за роками народження дітей, місцем проживання. Облік проводиться робочою групою затвердженою наказом по ДНЗ.

Комплектація груп проведена відповідно до вимог ст.14 Закону України «Про дошкільну освіту». Наявна мережа груп задовольняє потреби батьків мікрорайону в здобутті дітьми дошкільної освіти, про це свідчить відсутність черги в дошкільний заклад.

Моніторинг середньої наповнюваності груп за 5 років дозволяє зробити висновок про динаміку зростання контингенту дітей та її стабільність за останні два роки.

 Кількість
дітей
Охоплених ДНЗ № 31Охоплені іншими ДНЗНе охоплені
20081614 /87.5%2 /12.5%0%
20095439 / 72%14 / 26%1/ 2 %
(дитина інвалід ДЦП)
20104634 / 74%12 / 26%0 %
20115439 / 72%7 / 13%8 / 15%
20125325 / 47%3 / 6%25 / 47%
Всього1831213834

Кількість педагогічних працівників залишається сталою: 1 – завідувач, 10 – вихователів, 1 – керівник музичний, 1 – практичний психолог, 1 – вихователь – методист.

Протягом останніх трьох років в закладі спостерігається позитивна тенденція до збільшення кількості педагогічних працівників, які мають повну вищу освіту. В порівнянні з минулим роком цей показник покращився на 7 %. Порівняно з минулими роками виріс процент фахівців на 7 %, що позитивно впливає на якість та результативність роботи з дітьми.

Відповідно до перспективного плану – графіку курсової перепідготовки в 2014/2015 н. р. на курсах при Обласному інституті післядипломної педагогічної освіти підвищили свою фахову майстерність 7 педагогів, атестовано 3 педагога. За результатами атестації Рязанцева Н. П., вихователь І молодшої групи, відповідає займаній посаді та раніше встановленому 9 тарифному розряду, підтверджене педагогічне звання «вихователь – методист»; Кутузова В.В., вихователь, відповідає займаній посаді, присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст»; Федорова Н.Л., вихователь, відповідає займаній посаді та встановлений 9 тарифний разряд.

За наслідками атестації попередніх років педагоги дошкільного навчального закладу мають такі кваліфікаційні категорії:

Кваліфікаційний рівеньКількість педагогів%
Спеціаліст вищої категорії
Спеціаліст І категорії17.1 %
Спеціаліст ІІ категорії17.1 %
Спеціаліст535.7 %
«вихователь-методист»214.28 %

В порівнянні з минулим роком кваліфікаційний рівень педагогів залишився без змін.

Підвищенню професійної компетентності педагогів та результативності навчально-виховної роботи з дітьми дошкільного віку сприяє активна участь педагогів дошкільного закладу в методичній роботі міста.

Педагоги всіх груп систематично відвідували методичні заходи, що проходили у ДНЗ міста. На базі дошкільного навчального закладу у 2014-2015 навчальному році, відповідно до плану роботи управляння освіти міської ради, було проведено семінар практичних психологів ДНЗ міста на тему: «Формування когнітивної сфери особистості дошкільників» та методичне об’єднання для вихователів І молодших груп «Аспекти розвитку мовленнєвої особистості засобами театралізованої діяльності у ранньому віці». Учасникам семінару для перегляду було представлене корекційно-розвивальне заняття «У пошуках невідомої планети» психолог Кутузова В.В. та інтегроване заняття для І молодших груп «Ріпка» вихователь Рязанцева Н.П. 

Педагоги дошкільного закладу продовжують роботу щодо друкування у фахових виданнях. Конспект інтегрованого заняття розроблений вихователем Рязанцевою Н. П. та Рибалкою А. С. були опубліковані в журналі «Розкажіть онуку».

Протягом навчального року колектив взяв участь у проведенні місячника «Увага! Діти на дорозі» зайнявши 3 місце та у конкурсі молодих вихователів, на якому вихователь Рибалка А. С. посіла почесне 2 місце.

Для реалізації природних нахилів, здібностей та інтересів дітей протягом 2014 – 2015 навчального рокуефективно працювали гуртки та студії:

 • «До – ре – мі – фа – солька» (гра на дитячих музичних інструментах, співи) – керівник Ямковенко О. І.;

 • «Вправні пальчики» (оригамі) – керівник Нестеренко Л. О., середня група «Б»;

 • «Малятко – здоров’ятко » – керівник Рибалка А. С.

Всього гуртковою роботою охоплено 55 дітей. Більша кількість гуртків спрямована на розвиток креативних здібностей малюків – 67%, оздоровча діяльність – 33%

Але порівняно з минулим роком кількість гуртків та творчих майстерень знизилася з 5 до 3. Це пов’язане з плинністю педагогічних кадрів та поповнення колективу молодими спеціалістами.

Заслуговує на увагу досвід роботи гуртка художньо – естетичного напрямку «Вправні пальчики» (керівник Нестеренко Л.О.), студії «До- ре- мі – фа-солька» ( керівник Ямковенко О.А.) .

На засіданнях гуртка «Вправні пальчики» Нестеренко Л. О. розвиває творчу, емоційну, інтелектуальну та вольову сферу дітей, формує навички конструктивного мислення. Творчо підходить до вибору тем, методичного забезпечення кожного засідання, створює оптимальні умови для розвитку індивідуальних здібностей вихованців, неодноразово влаштовувала виставки дитячих робіт та відкриті покази засідань гуртка для педагогів ДНЗ.

Аналіз гурткової роботи свідчить, що:

 • збільшилася кількість дітей з високим рівнем розвитку дрібної моторики руки на 42 %;

 • відзначається підвищення інтересу дітей до оригамі, прагнення закінчити почату справу;

 • діти засвоїли різні технологічні прийоми оригамі і способи роботи;

 • підвищився інтерес батьків до розвитку творчості дітей.

Під час організації гурткової роботи «До-ре -мі- фа -солька» керівник музичний Ямковенко О. І. сприяє якісному вирішенню завдань музичного виховання дошкільників, викликає зорову, слухову і рухову активність, розширюючи музичне сприйняття в цілому. Як результат гурткової роботи у дітей добре розвинене відчуття ритму, музичний слух, сформовані вміння грати на дитячих музичних інструментах.

Однак в процесі організації та проведення гурткової роботи виявлено ряд недоліків:

 • Залишається недостатнім забезпечення розвивального середовища, що негативно впливає на розвиток інтелектуального, соціального, емоційного потенціалу кожної дитини.

 • Не систематичність роботи гуртків. («Малятко – здоровятко» причина – навчання керівника в ВНЗ).

З метою підвищення рівня професійної компетентності педагогів протягом навчального року організовувались масові та індивідуальні форми педагогічної діяльності. Серед проведених колективних методичних заходів найбільш результативними були:

 • Засідання постійно діючого семінару для педагогів «Творчий педагог»: «Єйдетика як засіб гармонійного розвитку дошкільника», «Просторове моделювання в навчально – виховному процесі».

 • Семінар: « Пошуково дослідницька діяльність дітей»;

 • Проблемний семінар – практикум «Розуміти мову свого організму».

Такі форми роботи забезпечили у педагогів прагнення до самоосвіти, покращили теоретичний рівень знань та сприяли удосконаленню практичних умінь педагогів.
Для покращення результативності освітньо – виховного процесу вихователі продовжували впроваджувати наступні педагогічні технології :

 • К. Крутій. Використання схем та піктограм під час складання описових розповідей. (вихователі Нестеренко Л. О., Петуніна Л. М., Смілянець Н. Л.)

 • ІКТ ( вихователь Кутузова В.В.)

 • М. Монтессорі технологія саморозвитку (вихователь Рязанцева Н. П.)

 • Л. Артемова. Використання театралізованих ігор (Хмарська І. П.)

 • “Орігамі”- конструювання (Нестеренко Л.О.)

 • Гавриш Н. Мовленнєва діяльність. (Петуніна Л. М.)

Заслуговує на увагу досвід роботи вихователя ІІ молодшої «Б» групи Петуніної Л. М. використання поетичного слова в роботі з дітьми. За результати моніторингового дослідження за 2014-2015 н. р. спостерігається тенденція збільшення високого і достатнього рівня засвоєння програми з розвитку мовлення в середньому, на 28 % та зменшення низького рівня на 15 %.

Педагогом Кутузовою В. В. були розроблені електронні дидактичні ігри, які сприяли кращому засвоєнню програмового матеріалу.

Продуктивною була робота творчої групи закладу (Довгань Т. А., Кутузова В. В., Рибалка А. С.) щодо впровадження ІКТ в навчальний процес. Організовані практичні заняття покращили знання та уміння педагогів щодо створенню слайд – презентацій, таблиць, дидактичних матеріалів. Порівняно з минулим роком рівень оволодіння комп’ютером вихователями покращився на 15 %, рівень використання ІКТ в роботі з дітьми на 20 %.

Інформація про оволодіння комп’ютером педагогів ДНЗ №31 «Білочка»

НеволодіютьПочатківціКористувачиАктивні користувачиЕксперти
(2014) 0 7.114.25721,7
(2015) 07.17.149.836

Результативно застосовувалась індивідуальна форма методичної роботи самоосвіта педагогів. Варто відзначити її систематичність, змістовність у вихователів Петуніної Л. М., Кутузової В. В., Смілянець Н. Л.

Робота з молодими спеціалістами проводиться індивідуально та згідно з планом школи для молодих вихователів. У роботі школи молодого вихователя брали участь майже всі члени педагогічного колективу. Це стало своєрідним стимулом у підвищенні рівня професійної компетентності як молодих, так і досвідчених педагогів. Адже протягом навчального року на відкриті заходи, які організовували досвідчені вихователі запрошувати усіх слухачів школи. На роботу молодих педагогів позитивно вплинула відновлена система наставництва. Активними учасниками школи стали досвідчені педагоги Рязанцева Н. П., Петуніна Л. М., Кондратюк О. А., які ділилися досвідом роботи щодо проведення занять, режимних моментів, надавали рекомендації щодо використання інноваційних методів та прийомів в навчанні. Аналіз занять та режимних моментів показує позитивну динаміку щодо зростання педагогічної майстерності та рівня проведених занять молодими педагогами, це свідчить, що обрані форми роботи з молодими спеціалістами є ефективними.

Діяльність методичної служби ДНЗ була спрямована на реалізацію вимог відповідно до листа про планування навчально – виховного процесу в 2014-2015н.р та направлена на оптимізацію методичної роботи на засадах упровадження технології особистісно – орієнтованого навчання, підвищення творчого потенціалу педагогічного колективу, удосконалення навчально – виховного процесу, досягнення оптимального рівня освіти вихованців ДНЗ та вирішення наступних завдань:

 • Удосконалення практичних знань і навичок у дітей щодо здоров’язберігаючої компетентності з використанням інноваційних технологій; 

 • Формування пізнавальної активності дошкільників через організацію пошуково-дослідницької діяльності;

 • Розвиток комунікативно – мовленнєвої компетентності дошкільників під час організації театралізованої діяльності, які реалізувались через:

 • забезпечення індивідуального та диференційованого навчання;

 • створення умов для розвитку та самореалізації кожної особистості;

 • використання інтерактивних, тренінгових технологій;

 • інтеграцію всіх видів діяльності;

 • організацію пошуково – дослідницької діяльності;

 • проведення моніторингових досліджень;

 • організацію педагогічних виставок тощо.

З метою ефективного вирішення завдань щодо фізкультурно – оздоровчої роботи в ДНЗ було проведено низку методичних заходів, які носили науково-методичний і практичний характер. Тренінг: «Школа бережливих наук»; проблемний семінар – практикум «Розуміти мову свого організму»; відкритий перегляд до семінару «В країні здоров’я»; ярмарок педагогічних ідей «Оздоровчі технології в моїй роботі», що сприяло підвищенню рівня теоретичної та методичної підготовки вихователів з питань формування у вихованців основ здорового способу життя. Ефективним кроком у розв’язанні завдання покращення ефективності освітньо-виховного процесу з даного напрямку роботи стало проведення практикуму для педагогів «Інноваційні технології в ДНЗ». Під час заняття вихователі поглибили знання щодо використання нових інноваційних технологій в оздоровчій роботі з дошкільниками .

Поліпшенню роботи з фізичного виховання сприяла робота проблемної групи. Нею напрацьовані інформаційно-методичні матеріали, оформлені ілюстративно-наочні посібники (схеми, таблиці, ілюстрації), розроблені комплекси лікувально-оздоровчих заходів, вправи для розвитку рук і пальців, лікувальна гімнастика для очей, стопи, ніг; конспекти занять з фізкультури, спортивних свят та розваг; комплекси корегуючи вправ, оздоровчі хвилинки. Члени групи брали участь у підготовці до виступів до семінару практикуму, проблемної бесіди. Зібрані рекомендації зі сторінок періодичних видань.

З метою виявлення рівня теоретичної підготовленості вихователів із питань фізичного виховання було проведено анкетування. Відповіді показали добрі знання педагогів із традиційної методики фізичного розвитку малят, уміння визначати шляхи та фактори зміцнення їх психофізичного здоров’я, усвідомлення важливості процесу фізичного виховання як складової навчально-виховного процесу в період дошкільного дитинства.

Достатній теоретичний рівень знань під час відкритих показів роботи з фізичного виховання підтвердили вихователі (Петуніна Л. М., Кондратюк О. А., Хмарська І. П., Нестеренко Л. О., Рязанцева Н. П., Іщенко Л. М.).

Для реалізації завдання щодо розвитку комунікативно – мовленнєвої компетентності дошкільників під час організації театралізованої діяльності, в закладі було проведено низку методичних заходів, які носили науково-методичний і практичний характер. Доцільно відзначити, що найбільш результативним щодо підвищення рівня методичної підготовки вихователів з даного питання став інтерактивний семінар – практикум «Педагогічна студія акторської майстерності»

Під час семінару були ефективно застосовані активні форми роботи з педагогами. Результатом проведеного заходу стало удосконалення педагогічної майстерності педагогів щодо підготовки та проведення театралізованої діяльності з дошкільниками.

В методичному кабінеті оформлена папка на допомогу вихователю з театрально-ігрової діяльності, підібрана методична література, в кабінеті керівника музичного зберігаються костюми та атрибути для театральної діяльності. Вихователем-методистом розроблені методичні рекомендації до організації музично-театралізованих ігор.

Покращенню результатів з даного напрямку роботи стало проведення відкритих занять в І молодшій “А”  (вихователь Рязанцева Н. П.) та старшій групі (вихователь Кутузова В. В).

Якісному вирішенню питання формування мовленнєвої компетентності через театралізовану діяльність дошкільників сприяло створення у всіх вікових групах розвивального середовища, яке спонукає дітей до активної театральної, мовленнєвої, пізнавальної діяльності.

Практичним кроком у розв’язанні завдання річного плану стало поповнення театрального куточку різними видами театрів. Треба зазначити, що підвищився загальний рівень якості виготовлених театрів, атрибутів. Вихователі Хмарська І. П., Петуніна Л. М., Рязанцева Н. П., Кондратюк О. А. дотримуються вимог щодо естетики оформлення та варіативності їх використання. Організована в дитячому садку театралізована діяльність створює умови для самовираження кожного малюка.

Наслідки тематичного вивчення показали позитивні тенденції у розвитку театральної компетентності вихованців. Так перевірка показала, що діти старшої групи добре розуміють зміст вистави, театральні образи, можуть перевтілюватися в образи, володіють азами керування ляльками, здатні розподіляти ролі. Вихованці середньої та ІІ молодшої групи вміють відтворювати позитивних і негативних героїв, передають основні емоції людини. Комплексне вирішення даного питання сприяло зростанню рівня сформованості навичок та умінь дітей з театралізовано діяльності. Вивчення рівня сформованості знань та умінь дітей з театралізованої діяльності дошкільного навчального закладу було охоплено 95 дітей.
Результати вивчення наведено у таблиці:

РівеньВисокийСереднійНизький
І молодша "А"/10603020
І молодша "Б" /10403030
ІІ молодша "А" /145028.621.4
ІІ молодша "Б" / 144335.621.4
Середня /156026.713.3
Старша "А" /145028.621.4
Старша "Б" /1866.622.311.1

За даними діагностики, проведеної під час тематичної перевірки було виявлено, що переважає високий та високо – середній рівень, але недостатнім залишається рівень засвоєння оволодінням новими способами водіння ляльок в театрах різних видів та самостійне придумування та розігрування казок. Водночас, варто зауважити, що педагоги мало увагу приділяють запровадженню активних форм навчання та впровадженню новітніх технологій: моделюванню ситуацій, проектній діяльності , недостатня кількість вправ щодо покращення мовленнєвої виразності у дітей.

Причини низького рівня:

 • Недосконалість планування (однотипність видів діяльності та тематик);

 • Порушення принципу систематичності;

 • Недоліки при плануванні індивідуальної роботи;

 • Низький рівень знань методики щодо проведення та організації театральної діяльності дошкільників (Федорова Н. С., Рибалка А. С., Чернієнко С. М., Кравченко І. Г.)

Вирішенню завдань з пошуково – дослідницької діяльності дошкільників сприяв запланований комплекс методичних заходів, який ефективно вплинув на реалізацію даного питання.

Ефективним кроком у розв’язанні завдання покращення ефективності освітньо – виховного процесу з даного напрямку роботи стало проведення проблемного семінару «Пошуково – дослідницька діяльність дітей», що сприяло підвищенню рівня теоретичної підготовки вихователів з питань планування та методики організації пошукової діяльності, раціональної її організації протягом дня. Вихователі отримали пам’ятки “Організація пошуково – дослідницької діяльності”.

Робота в групах з організації пошуково – дослідницької діяльності дітей дошкільного віку здійснюється відповідно до вимог програми «Дитина» «Впевнений старт». Сучасні підходи в організації пошукової діяльності дошкільників сприяли розвитку пізнавальних інтересів та психічних процесів у дітей, набуттю знань про об’єкти та явища навколишнього світу тощо.

Завдяки продуктивній роботі проблемної групи (Довгань Т. А., Нестеренко Л. О., Хмарська І. П., Чернієнко С. М.) методичний кабінет поповнився тематичною папкою «Пошуково – дослідницька діяльність», у яку увійшли напрацьовані та розроблені членами групи інформаційно – методичні та практичні матеріали, оформлена тематична виставка методичної літератури з даного питання.

Теоретичний рівень знань та практичні навички організації роботи з дітьми з даного напрямку педагоги продемонстрували під час відкритих переглядів: Чернієнко С. М., Нестеренко Л. О.

Аналіз роботи дозволяє констатувати той факт, що вихователі всіх вікових груп свою педагогічну діяльність спрямовують на здатність дитини до пізнання навколишнього світу, вміння запам’ятовувати і робити певні висновки. Під час проведення пошуково – дослідницької діяльності педагоги (Хмарська І. П., Кондратюк О. А., Нестеренко Л. О., Петуніна Л. М., Рязанцева Н. П., Федорова Н. Л.) дотримуватися структури проведення дослідної діяльності, це дає можливість розвивати в дитини уміння застосовувати знання, які дитина набула в іншій конкретній діяльності.

Результати перевірки показали, що діти вміють самостійно встановлювати найпростіші зв’язки між змінами об’єктів рослинного світу та впливу на них природних факторів. Набули певних екологічних знань, сформували в собі певні правила поведінки в природі; розрізняють за кольором, формою і величиною різні рослини і тварини, порівнюють форму об’єктів природи з геометричними фігурами, порівнюють між собою рослини і тварини, виділяють схоже та відмінне, класифікують об’єкти довкілля за певною ознакою. Діти помічають і розрізняють природні явища, намагаються підібрати до них народні прикмети, порівняння, міркують про природоохоронну роботу, тощо.

ГрупаВисокий Середній Низький
ІІ молодша "А"404317
ІІ молодша "Б"3350.516.5
Середня44.53916.5
Старша "А"454510
Старша "Б"404515

Але виявлені недоліки :

 • У дітей недостатньо сформована здатність комбінувати, перегруповувати, розглядати об’єкти із різних точок зору, вдаватися до асоціації;
 • У дітей старших та середніх груп недостатньо сформуванні вміння визначати найпростіші зв’язки між явищами природи, установлювати причино – наслідкові зв’язки.
 • У дітей молодших груп слабо сформоване вміння спостерігати.

Причини низького рівня:

 • Проведення дослідів проводиться несистематично;

 • Вихователі надають перевагу фронтальним формам;

 • «Монолог» дорослого;

 • Перетворення досліду у бесіду;

 • Не фіксують результати дослідів;

 • Недостатньо використовують наочні методи (відеофільми, презентації).

Аналіз стану та результативності методичної роботи з педагогічними кадрами за 2014-2015 н.р., дозволяють зробити висновок, що методична робота в ДНЗ №31 «Білочка» – це цілісна, заснована на досягненнях науки та передового педагогічного досвіду і на конкретному аналізі навчально-виховного процесу система взаємозалежних дій та заходів, спрямованих на всебічне підвищення кваліфікації та професійної майстерності кожного педагога.

Про результативність методичної роботи свідчать такі показники:

 • Підвищення освітнього, кваліфікаційного рівнів педагогів ДНЗ;

 • удосконалення змісту, форм і методів методичної роботи з педагогічними кадрами, робота творчих груп;

 • переважання достатнього та високого рівня навчальних досягнень дітей;

 • зростання рівня впровадження інноваційних технологій педагогами закладу;

 • друк матеріалів в періодичних фахових виданнях .

Незважаючи на певні освітні досягнення, в методичній діяльності ДНЗ мають місце проблеми, що потребують посиленої уваги, а саме:

 • брак фахівців дошкільної освіти в місті, як наслідок – плинність кадрів в ДНЗ з січня 2015 р. після виходу на пенсію за вислугою років вихователя Іщенко Л.М.;

 • освітній та кваліфікаційний рівень педагогів дошкільного закладу;

 • діяльність щодо модернізації вікових груп, кабінетів та їх оснащення навчально-методичним матеріалом відповідно до вимог Типового переліку обов’язкового обладнання;

 • друк у фахових виданнях досвіду роботи педагогів закладу з проблемної теми;

 • участь педагогів у професійних конкурсах різних рівнів;

 • володіння навичками самоаналізу професійної діяльності;

 • забезпечення дієвості, змістовності, інформаційної насиченості, сайту ДНЗ.

Результати обстеження рівня розвитку вихованців закладу за минулий навчальний рік свідчать, що педагогічний колектив на достатньому рівні виконує завдання, висунуті Державною програмою та нормативними документами. Прослідковується позитивна динаміка: зменшення кількості дітей з низьким рівнем розвитку на 20 % та збільшення кількості дітей, які мають достатній і високий рівні розвитку в середньому на 28 %. Кількість дітей раннього віку, які мають високий рівень сенсорного розвитку, збільшилась, у порівнянні з початком навчального року, на 30 %, дітей із високим та достатнім рівнем розвитку збільшилось на 30 %, дітей із низьким рівнем розвитку зменшилось на 21 %. Спостерігається тенденція збільшення високого і достатнього рівня у середньому на 28%.

У групах молодшого дошкільного віку порівнянні з вереснем) наприкінці навчального року рівень засвоєння знань та умінь складає:

 1. Низький рівень зменшився на 10 %;

Логіко – математичний:

 • високий та достатній рівень збільшився в середньому на 29 %;
 • низький знизився на 16 %;

Показники ознайомлення дітей з довкіллям також набули змін – рівень засвоєння програмового матеріалу підвищився в середньому на 28 %.

У групах середнього дошкільного віку кількість дітей низького рівня розвитку зменшилась за всіма розділами програми на 18 %. Розвиток українського мовлення та ознайомлення з навколишнім покращився в середньому на 25 %, з математики показники збільшилися на 27 %.

У групах старшого дошкільного віку, порівняно з початком навчального року, підвищився рівень засвоєння програмового матеріалу з логіко – математичного розвитку на 30%, з мовленнєвого розвитку на 26 % ,з художньо – естетичного розвитку на 29 % .

Результати обстеження рівня розвитку вихованців закладу за минулий навчальний рік свідчить, що педагогічний колектив на достатньому рівні виконує завдання, висунуті Програмою виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина», «Впевнений старт» та нормативними документами.

Найкращі результати виявлено: з логіко – математичного розвитку ( ІІ молодша група “А”, середня група, старша група “Б” ) з сенсорного виховання (І молодші групи “А”, “Б”), з розвитку мовлення ( ІІ молодша “А”, “Б”, старша “А”, “Б”). Ознайомленню з навколишнім середня, старші групи “А”, “Б”).

Але потребує дальшого вдосконалення робота з дітьми з розвитку мовлення. Багато понять залишаються в пасивному словнику дітей. Слабким залишається розвиток дрібної моторики руки, тому показники з образотворчої діяльності на середньому рівні.

Певна робота проводилась з дітьми та їх батьками щодо попередження дитячого травматизму. Результати перевірок виконання вимог із питання охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки розглядались на виробничих нарадах, педрадах, зборах. В дошкільному закладі були оформлені такі стенди: «Зелений вогник», «Щоб не сталося біди», «101 – попереджає», придбані папки – пересувки з ОБЖД. Проводилися тижні безпеки життєдіяльності дітей, місячники «Увага! Діти на дорозі», пожежна безпека тощо. Але незважаючи на проведену роботу в дошкільному закладі зафіксовано 3 травми, це свідчить про те що у дітей недостатньо сформована життєва позиція щодо власної безпеки, а вихователі недотримуються правил БЖД.

 • Проте у дітей ІІ молодших, середніх та старших груп недостатній рівень сформованості мовленнєвої компетентності.

 • Словниковий запас дітей не відповідає вимогам програми ;

 • Недостатній рівень сформованості знань щодо власної безпеки;

 • Потребують удосконалення технічні навички з зображувальної діяльності;.

 • Існує необхідність удосконалення дрібної моторики руки дошкільників старших та середніх груп.

Спостерігається позитивна динаміка щодо застосування новітніх оздоровчих технологій в роботі з дітьми. Організовуючи заняття вихователі дотримуються здоров’язберігаючого простору, що позитивно впливає на збереження фізичного та психічного здоров’я дітей.

Результативність та досягнення дітей в фізичному розвитку дають змогу зробити висновок, що обрані педагогами форми і методи роботи з дітьми є ефективними.

МОНІТОРИНГ РОЗВИТКУ ОСНОВНИХ РУХІВ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНЯТ

В середньому показники зросли на 15 % вище норми та норму виконало 85 % дітей.

Високі показники діти виявили при виконанні стрибків з місця в довжину – 61 % , низькі показники –  метання лівою рукою – 24 %.

Причини низького рівня: 

 • недоліки в плануванні (нерівномірний розподіл програмного матеріалу протягом року) та проведенні індивідуальної роботи;
 • невідповідність спортивного майданчика санітарним нормам.

Контроль за проведенням занять, анкетування педагогів свідчить про те, що причиною слабких знань та вмінь дітей є: недоліки при плануванні, недосконалість планування індивідуальної роботи, відсутність диференційованого підходу, однотипність бесід, екскурсій, наявність дітей з низьким рівнем розвитку психічних процесів.

Покращення результатів обумовлено здійсненням систематичного контролю за навчально-виховним процесом, обговоренням результатів на педрадах, виробничих нарадах, удосконалення самоосвіти, підвищенням освітнього та кваліфікаційного рівня педагогів ДНЗ.

Порівняння рівня готовності випускників до школи свідчить про тенденцію щодо зниження кількості випускників з низьким рівнем розвитку до повної відсутності.

Рівень психологічної готовності до школи старших дошкільників

Моніторинг обстеження загального рівня розвитку дітей старшої групи 2014/15н.р.

Високий та високо середній рівень складає – 68 % дітей, середній рівень – 32 %. Так, 62 % дітей (старша «А») і у 71 % дітей (старша «Б») – високий та достатній рівень готовності до навчання у школі. У них добре розвинена зорово-моторна координація. На належному рівні знаходиться розвиток слухової пам’яті, як короткотривалої, так і довготривалої, на високому рівні розвинена вольова регуляція. Дошкільники вміють не лише слухати і чути дорослого, а й правильно виконувати поставлене завдання. Висновки: в середньому показники зросли на 28%.

Причини низького рівня: діти не постійно відвідують дитячий заклад та діти з низьким рівнем розвитку психічних процесів.

У системі проводилася робота з питання наступності у роботі дошкільного закладу та ЗОШ № 16. Протягом навчального року були організовані екскурсії дітей, а саме: на свято першого дзвоника (вересень), по школі (вересень), до шкільної бібліотеки (листопад). Проводилися «Педагогічна хвиля» (грудень) – обмін досвідом між вчителями 1 класів та вихователями старших груп, зустрічі вчителів з вихователями, дітьми та батьками груп старшого дошкільного віку. Організовувалися спільні свята та розваги. Вихователями відстежувалася результативність навчання випускників закладу та адаптація до умов школи. Така робота сприяє позитивній адаптації старших дошкільників до школи.

Окремою ланкою методичної роботи є організація взаємодії з родинами вихованців. Педагоги закладу, методист, практичний психолог постійно планували та проводили консультації для батьків, надавали інформаційний матеріал на актуальні теми, запрошували батьків до закладу на спільні заходи: «День знань» «Свято осені», новорічні свята, свято до 8 Березня тощо. На базі закладу постійно діє консультаційний центр для батьків або осіб, які їх замінюють, де свої консультації згідно з планом надають практичний психолог, старша медична сестра. Крім цього, здійснюється соціально-педагогічний патронат дітей, які з різних причин не відвідують дошкільний заклад.

З метою педагогічної просвіти, озброєння батьків сучасними знаннями щодо виховання і розвитку дітей діє школа для молодих батьків (керівник Рязанцева Н. П.) та клуб для батьків «Перлина» (керівник Кутузова В. В). Протягом навчального року роботу закладу оцінювали батьки вихованців. Одним із пунктів традиційного анкетування батьків у системі тематичних перевірок із вирішення завдань річного плану щоразу були питання оцінки роботи колективу та пропозицій з удосконалення їх діяльності. Висунуті батьками пропозиції обговорювалися на педгодинах і враховувалися у подальшій роботі. Поряд із традиційною системою відкритих показів для батьків свят, розваг, контрольно-підсумкових занять простежується тенденція до використання такої форми роботи, як запрошення батьків на відкриті методичні заходи, їх участь у виставках, спортивних святах тощо. Це сприяє зміцненню авторитету дитсадка серед родин наших вихованців.

Спільна та чітка робота із загальними, груповими батьківськими комітетами дала можливість зробити косметичні ремонти у всіх вікових групах, коридорах та кабінетах;

Більшість батьків вихованців (90 %) відзначає, що діти із задоволенням відвідують дитячий садок, повертаються додому в гарному настрої; батькам подобається стиль спілкування педагогів, які працюють із дітьми (82 %), і їх ставлення до дітей; 89 % членів сімей вихованців із задоволенням та зацікавленням спілкуються з педагогами, умови, створені для розвитку, навчання й виховання дітей , оцінюють позитивно; високий рівень задоволення роботою ДНЗ і його педагогічним колективом мають 88 % опитаних батьків, середній рівень – 12 %.

У закладі функціонує психологічна служба, діяльність якої забезпечується практичним психологом Кутузовою В.В. Протягом 2014-2015 н. р. практичним психологом було організовано психологічний супровід навчально-виховного процесу. Основними завданнями річного плану фахівця психологічної служби передбачалося:

 1. Пропаганда здорового способу життя, бережливого ставлення кожної дитини до власного здоровя.

 2. Оптимізація психологічного супроводу формування емоційно-вольової сфери дошкільників.

 3. Підвищення рівня психологічної компетентності батьків та вихователів шляхом впровадження тренінгів, інтерактивних форм роботи.

Психологічною службою дитячого садка проводилось:

 • Діагностика психологічних процесів;

 • Спостереження за адаптацією дітей до умов ДНЗ;

 • Діагностика емоційно-вольової сфери.

За результатами діагностики з дітьми проводилась корекційно –розвивальна робота, консультативна робота з вихователями та батьками.

Досягнутий результат:

 • покращення рівня розвитку психічних пізнавальних процесів дошкільників;

 • покращення розвитку емоційно-вольової сфери дітей;

 • підвищення рівня адаптації дітей раннього віку до умов ДНЗ;

 • збереження та зміцнення психологічного здоров’я дітей дошкільного віку.

Позитивних результатів досягла психологічна служба закладу щодо підвищення рівня психологічної компетентності батьків та вихователів. Протягом навчального року практичним психологом були організовані та проведені такі заходи:

 • Семінар-практикум «Запобігаємо вербальному насильству»;

 • Тренінг «Світ творчості навколо мене»;

 • Інтерактивне заняття «Виявлення та подолання стресу в педагогічному колективі»;

 • Тренінг для помічників вихователів «Мистецтво спілкування з дитиною»;

 • Ділова гра для помічників вихователів «Випробування у країні «Дитячий світ»;

 • Консультації «Як навчити дитину цивілізовано виражати свій гнів»,

«Дитяче вередування: причини виникнення», «Рекомендації щодо формування мотивів учіння та позитивного ставлення дитини до школи», «Розвиток дрібної моторики рук дітей дошкільного віку», «Взаємодія з тривожними дітьми».

Аналіз роботи практичного психолога ДНЗ № 31 за 2014 – 2015 навчальний рік показав, що обрані форми і методи роботи, обєднані зусилля психолога та педагогічного колективу позитивно впливають на результативність роботи з батьками та на розвиток дітей. Однак потребують уваги психолога наступні питання:

 • удосконалення роботи психолога щодо визначення психологічної готовності дітей до школи;

 • робота з психологічного супроводу пошуку, виявлення та підтримки дітей, що мають здібності та обдарування;

 • підвищення професійного рівня педагогів, покращення комунікативних якостей.

Таким чином, обстеження загального рівня знань дітей, анкетування батьків, педагогів, аналіз методичної роботи за минулий рік показали, що обрані форми та методи навчально – виховної роботи, орієнтація педагогічного колективу на особисто-орієнтовний підхід дали позитивний результат та вплинули на осучаснення змісту роботи дошкільного закладу.

Однак, форми і методи роботи потребують вдосконалення, систематичності та подальшого осучаснення для більш ефективного впливу на результативність роботи

Результати виконання річного плану роботи ДНЗ за 2014- 2015н. р.: виконано на 99 % , не виконано або частково виконано 1%. В минулому році рівень виконання річного плану складав 98 %.

Стабільними є результати роботи медичної служби дошкільного закладу. Позитивні зрушення відмічені в організації харчування дітей:

 • документація по харчуванню ведеться за затвердженою формою;

 • дотримується перспективне меню, яке затверджено начальником управління освіти Первомайської міської ради та погоджено з санітарно-епідеміологічною станцією;

 • приміщення та обладнання для зберігання продуктів харчування відповідають санітарним вимогам;

 • терміни реалізації продуктів харчування дотримуються.

 • підвищено рівень просвітницької роботи з батьками та працівниками закладу з питань організації харчування.

Аналіз якості організації харчування показав, що протягом навчального року раціон дітей забезпечувався овочами, фруктами, соками (відповідно до сезону). В осінньо-зимовий період медичною сестрою проводилася С-вітамінізація 3-х страв. Однак,викликає занепокоєння зниження показників виконання натуральних норм харчування ( на 8 %) .

Моніторинг виконання натуральних норм харчування

Порівняно з минулим роком рівень захворюваності знизився на 0.2 %, але залишається ще досить високим.

Порівняльний аналіз захворюваності

Питання захворюваності, відвідування та харчування дітей систематично розглядалися на нарадах при завідувачі, виробничих нарадах, аналізувалися показники та розроблялися заходи щодо їх покращення.

У дошкільному закладі створені належні умови для організації та проведення виховного процесу. Обладнання приміщень відповідає віковим особливостям дітей, дотримуються вимоги щодо створення розвиваючого середовища. Протягом року вікові групи значно поповнилися іграшками, розвивальними іграми, демонстраційними та роздатковими матеріалами, художньої та методичної літературою відповідно до вимог чинних програм.

Разом з тим, забезпечення закладу навчально – наочним обладнанням та наочними посібниками відповідно до вимог Типового переліку складає в середньому 85 %, в минулому році 83% це свідчить що є позитивні зміни, але потрібно працювати над покращенням і осучасненням розвивального середовища.

Таким чином, аналіз роботи дошкільного навчального закладу 31 «Білочка» за 2014-2015 навчальний рік показав, що обрані форми і методи роботи педагогічного колективу позитивно впливають на результативність роботи з кадрами та рівень освітньо – виховного процесу.

Однак є недоліки, на усунення яких слід спрямувати діяльність колективу дошкільного навчального закладу:

 • Викликає занепокоєння рівень сформованості у дітей мовленнєвої компетенції, культури спілкування.

 • Недостатній рівень сформованості технічних навичок з зображувальної діяльності.

 • Потребують удосконалення обрані форми та методи роботи щодо формування знань з безпеки життєдіяльності дітей.

 • Необхідно покращити роботу щодо розвитку творчої особистості дошкільників.

Залишаються питання, які потребують вирішення:

 • Забезпечення високої якості та результативності методичної та навчально – виховної роботи;

 • Підвищення освітнього та кваліфікаційного рівнів педагогів;

 • Вдосконалення системи застосування інноваційних технологій.

 • Оснащення НВП відповідно до Типового переліку обов’язкового обладнання.

 • Зниження рівня захворюваності дітей в дошкільному закладі та виконання дітоднів ;

 • Покращення рейтингової позиції закладу серед ДНЗ міста.

 • Підвищення іміджу ДНЗ.

 • Забезпечення безпеки життєдія%