Рубрика Підготовка до школи

«Профілактика шкільної дезадаптації у дітей старшого дошкільного віку»

Перехід від дитячого садка до школи – важливий етап у житті кожної дитини. Опинившись у нових соціальних умовах, діти часто бувають не готовими до них. Така ситуація негативно позначається не лише на емоційному стані першокласників, а й на їхній успішності. Тому так важливо, щоб дошкільники мали правильні уявлення про школу ще до того, як переступлять її поріг.

     Вступ до школи повністю перебудовує життя дитини. Вона потрапляє у нові соціальні умови...

Читати далі

Підготовка руки дитини до письма

З чого починати? Звісно з навчання письма – важливий крок у розвитку дитини. Його не можна розглядати ізольовано, а лише у взаємозв’язку з розвитком усного мовлення. І це невипадково, адже письмо, як і слухання й говоріння, є одним із видів мовленнєвої діяльності. Процес письма постійно супроводжується усним мовленням, оскільки дитина диктує собі те, що має записати. Якщо дошкільник має певні вади у вимові окремих звуків, це в майбутньому може негативно позначитися на письмі – спричинятиме помилки та пропуск і заміну літер. Тому розвиток усного мовлення є одним із пріоритетних напрямків підготовки руки дитини до письма...

Читати далі

Підготовка дітей до школи вдома

Підготовка дитини до школи – запорука її швидкої та «безболісної» адаптації в нових, у деякій мірі навіть стресових, умовах навчального закладу. Звичайно, цю проблему можна перекласти на плечі фахівців – репетиторів, вихователів дитячого садочка. Але є категорія батьків, які сміливо беруть цю відповідальність на себе.

Батькам для нотаток. Якісно підготувати дитину до школи вдома можливо. Треба лише добре налаштуватися на процес та набратися терпіння...

Читати далі

Психологічні особливості дітей дошкільного віку

Психологічні особливості дітей дошкільного віку проявляються у різних ситуаціях. Але давайте про все попорядку. Вік 5-6 років це старший дошкільний вік. Він є дуже важливим віком у розвитку пізнавальної сфери дитини, інтелектуальної та особистісної. Його можна назвати базовим віком, коли в дитині закладаються багато особистісні аспекти, опрацьовуються всі моменти становлення «Я» позиції. Саме 90% закладку всіх рис особистості дитини закладається у віці 5-6 років. Дуже важливий вік, коли ми можемо зрозуміти, якою буде людина в майбутньому...

Читати далі

Старший дошкільник

Фізичний розвиток:

  • у своїх діях керується всіма органами чуттів;
  • вправний, витривалий, енергійний у повсякденній діяльності; бере активну участь у різноманітних іграх, вправах, заняттях;
  • дотримується основних правил особистого догляду, володіє навичками підтримання здоров’я та гігієни; орієнтується в ознаках здоров’я та хвороби;
  • дотримується основних правил культури споживання різноманітних продуктів;
  • знає про існування небезпечних об’єктів і ...
Читати далі

Самосвідомість і самооцінка дошкільника

         У дитини паралельно з усвідомленням зовнішнього світу розвивається й усвідомлення себе, що приводить до створення Я, яке переважає над почуттями і мисленням. У дошкільному віці виникнення самосвідомості — найважливіше досягнення у розвитку особистості дитини. Усвідомлення дитиною власних дій через дорослих, які її оточують, є основою для формування самооцінки. Спочатку оцінка себе і своїх дій безпосередньо відображає оцінки інших людей, які керують її розвитком. Однак таке ставлення до себе ще не є самооцінкою, оскільки вона передбачає насамперед свідоме розуміння й оцінювання власних вчинків, якостей і можливостей. Це досягається лише у старшому дошкільному віці...

Читати далі

Формування самосвідомості та самооцінки дитини старшого дошкільного віку

Діти старшого дошкільного віку надають цілям своєї діяльності та вчинкам  особистісного смислу: ставлення дитини  до людей, подій навколиш­ньої дійсності стає більш стійким. Дитина успішно оволодіває просоціальними формами поведінки: може підкоряти власні бажання ін­тересам інших, надавати допомогу, узгоджувати дії, поступатися.

Дитина сьомого року життя здатна передбачити наслідки власних вчинків, у неї формується мотиваційно-смислова саморегуляція своєї поведінки...

Читати далі

Готуємось до школи: розвиваючі ігри та вправи

Вступ до школи – новий момент в житті маленької особистості. Це зустріч з новим світом – загадковим, бажаним, цікавим і водночас, дуже непростим. Через це не дають спокою батькам нескінченні питання: що необхідно знати дитині, як готуватися, що означає «готова до навчання дитина»?

Часто батьки вважають основними показниками готовності до школи знайомство дитини з літерами, вміння читати, рахувати, знання віршів та пісень. Однак дослідження показують, що це мало впливає на успішність навчання...

Читати далі

Пізнавальні психологічні процеси дошкільнят

Сприймання. Сприймання молодших школярів є достатньо розвиненим (притаманна висока гострота зору та слуху, легка орієнтація у різноманітних формах та кольорах), проте ще слабо диференційоване. Діти цього віку ще не вміють робити цілеспрямованого аналізу результатів сприймання, вирізняти серед них головне, істотне, їх сприйманню властива виражена емоційність. Включення школярів у процес учіння сприяє формуванню у них такого виду діяльності як спостережливість. У процесі навчання забезпечується зростання швидкості перебігу процесів сприймання, збільшення числа сприйнятих об’єктів, розширення обсягу їх запам’ятовування...

Читати далі

Рекомендації щодо емоційно-особистісних проблем. Упертість, примхи, неслухняність, дух суперечності 

    1. Як тільки дитина починає вередувати, обійміть її, переконайте у своїй любові й            постарайтеся відвернути од капризу.

  1. Якщо не вдалося це зробити, залишіть її у спокої, не звертайте на неї уваги, не беріть у цій сцені участі. Зберігайте спокій і байдужість, що б дитина не робила. 
  2. Якщо дитині колись удалося домогтися свого за допомогою примхи, вона робитиме це повсякчас. 
  3. Коли дитина заспокоїться, ласкаво поговоріть із нею...

Читати далі