Діагностичне обстеження дітей ДНЗ №31 «Білочка» вересень 2020 рік.

Довідка   результатів діагностики стартового рівня ЗУН

вихованців ЗДО №31 «Білочка» у 2020/2021 н. р.

 

   Відповідно до річного плану роботи ЗДО на 2020-2021 н.р., з метою визначення стартових можливостей дошкільників і постановки конкретних завдань на перспективу відповідно до вимог БКДО, програми «Дитина» в період з 01.09.2020 по 15.09.2020 в ЗДО проведено діагностику ЗУН вихованців ЗДО №31 «Білочка». Обстежено 74 дітей, що склало 62% від загального облікового складу дітей.  

Діагностика проводилося вихователями у формі організованої безпосередньо освітньої діяльності при використанні спостережень, бесід, дидактичних ігор та вправ.

Знання, вміння та навики дошкільнят визначались за лініями розвитку до програми «Дитина»

  • Сенсорно – пізнавальний розвиток
  • Мовленнєвий розвиток
  • Дитина у природному довкіллі
  • Дитина у світі культури
  • Дитина в соціумі

За підсумками діагностики діти показали високі результати в засвоєнні програмового матеріалу в діапазоні від 9% до 25%, достатній рівень – від 4% до 41%, середній результат – від 25% до 68%, низький рівень показали від 6% до 42% дітей.

 

 

 Сенсорно- пізнавальний розвиток Мовленнєвий розвиток Дитина в соціумі Дитина в природному довкіллі Дитина у світі культури
В Д С Н В Д С Н В Д С Н В Д С Н В Д С Н
Старші   0 25 68.8 6,2 0 18.8 68.8 12.4 0 37.2 50.4 12.4 0 18.8 68.8 12.4 0 18.8 75 6.2

 

Сер. А 12  

16.6

 

41.5

 

16,6

 

25,3

0 0  

74,7

 

25,3

0  

66.4

 

25.3

 

8,3

0  

25,3

 

25,3

 

49.4

0  

34

 

49,4

 

16,6

 

Сер. Б 13 0 4 57 39 0 21 30 49 9 27 42 22 25 36 17 0 0 18 56 26
ІІ мол.  12 0 34 57.7 8,3 0 34 16.6 49.4 0 49,4 25,3 25,3 0 42.3 49,4 8,3 0 32.4 25.3 42,3

 

 

ІІ мол. 9 0 0

 

66 34 0 12  44 44 0 33 44 23 0 33 44 23 0 23 54 23

 

4 21 53 22 0 17 46 37 2 43 37 18 5 31 45 19 0 25 51 24

Рівень ЗУН дошкільників ІІ молодшої “А” групи

Діапазон високого рівня   0% , достатнього від 34% до 49%,середнього рівня від 25% до 57%, низького рівня від 8% до 49%.  Аналіз результатів педагогічного обстеження показав, що у вихованців на середньому рівні сформовані показники компетенцій за семи освітніми лініями. Найвищі показники належать освітній лінії «Дитина у природному довкіллі» найнижчі освітній лінії  «Мовленнєвий розвиток», «Дитина у світі культури» .

Середні показники знаходяться в діапазоні від 4% до 57%.

Рівень ЗУН дошкільників ІІ молодшої “Б” групи

Діапазон високого рівня   0% , достатнього від 12% до 33%,середнього рівня від 44% до 66%, низького рівня від 23% до 44%.  Аналіз результатів педагогічного обстеження показав, що у вихованців на середньому рівні сформовані   компетенцій за 5 освітніми лініями. Найвищі показники належать освітній лінії «Дитина у природному довкіллі» найнижчі освітній лінії  «Мовленнєвий розвиток», «Сенсорно – пізнавальний розвиток».

Середні показники  знаходяться в діапазоні від 12% до 66%.

Словник дітей ІІ молодших груп збагачений  словами – ознаками. Діти правильно вживають узагальнюючі слова (іграшки, овочі, фрукти, одяг). Дошкільники з допомогою запитань вихователя за дидактичними картинками будують короткі описові розповіді про іграшки, тварин, використовуючи прості речення,   вживають форми мовленнєвого етикету.

Діти ІІ молодшої групи розпізнають тварин найближчого оточення за характерними зовнішніми ознаками і правильно називають їх, на достатньому рівні знайомі зі змінами в житі тварин та рослин восени. Дошкільники мають уявлення про вогонь і небезпеку ігор з ним. У малюків на достатньому рівні сформовані знання про значення зеленого та червоного сигналів світлофора.

Аналіз стартового рівня ЗУН дітьми ІІ молодшої групи окремих підрозділів логіко-математичного розвитку дозволяє збудувати наступний рейтинговий порядок:- найвищі результати діти показали з підрозділу «величина предметів», найнижчі – «орієнтація у просторі (часі)». Молодші дошкільники розрізняють та називають геометричні фігури (квадрат, круг, трикутник), розрізняють рівність та нерівність груп предметів; правильно вживають вирази «один», «багато», «більше», «менше».

У малюків сформований позитивний інтерес до видів образотворчого мистецтва. Молодші дошкільники розрізняють та називають кольори відповідно віку. На достатньому рівні володіють прийомами скочування та розкочування глини.

 

Рівень ЗУН дошкільників середньої «А» та середньої «Б» груп

Висновки: діапазон високого рівня від 0% до 17% , достатнього від 25% до 66%,середнього рівня від 16% до 74%, низького рівня від 8% до 49%.  Аналіз результатів педагогічного обстеження показав, що у вихованців на середньому рівні сформовані показники компетенцій за 5 освітніми лініями. Найвищі показники належать освітній лінії «Сенсорно – пізнавальний розвиток», найнижчі освітній лінії  «Мовленнєвий розвиток», «Дитина у природному довкіллі».

Середні показники компетенцій знаходяться в діапазоні від 17 % до 74%.

Рівень ЗУН дошкільників середньої «А»

Висновки: діапазон високого рівня від 9% до 25% , достатнього від 4% до 36%,середнього рівня від 17% до 57%, низького рівня від 22% до 49%.  Аналіз результатів педагогічного обстеження показав, що у вихованців на середньому рівні сформовані показники компетенцій за 5 освітніми лініями. Найвищі показники належать освітній лінії «Дитина у природному довкіллі» найнижчі освітній лінії  «Мовленнєвий розвиток», «Сенсорно – пізнавальний розвиток» .

Середні показники компетенцій знаходяться в діапазоні від 4% до 57%.

Рівень ЗУН дошкільників середньої «Б»

За результатами діагностики мовлення дітей середньої «А» та середньої «Б» груп збагачене словами близьким та протилежним значенням (солодкий – кислий).  Дошкільники вміють утворювати складні форми однини й множини, іменники з числівниками (одна лялька, двоє хлопців, перший день). Правильно будують речення, формулюють запитання.

Діти даного віку порівнюють групи предметів за кількістю, рахують та називають кількість предметів в межах 5,  називають числа в прямому та зворотному порядку. Дошкільники середніх груп розрізняють та впорядковують предмети за величиною, будують за одними із параметрів ряд величин (у порядку зростання та зменшення).

Вихованці середньої «А» та середньої «Б» груп вживають у розмові імена всіх членів родини, називають власне ім’я та прізвище. У дітей сердніх груп сформовані знання про характерні сезонні явища в природі. Дошкільники знають назви дерев, квітів (3-4 назви), класифікують домашніх та диких тварин.

Аналіз організації зображувальної діяльності свідчить про сформованість позитивного інтересу дітей пятого року життя  до видів образотворчого мистецтва. Діти правильно передають в малюнку пропорції предмета, розташовують зображення на аркуші таким чином, щоб воно мало естетичний вигляд, на достатньому рівні володіють навичками акуратного викладання й наклеювання, прийомами ліплення: вдавлювання матеріалу, згинання країв.

Рівень ЗУН дошкільників старших груп

Висновки: діапазон високого рівня 0%, достатнього від 18% до 37%,середнього рівня від 50% до 68%, низького рівня від 6% до 12%.  Аналіз результатів педагогічного обстеження показав, що у вихованців на середньому рівні сформовані показники компетенцій за 5 освітніми лініями. Найвищі показники належать освітній лінії «Дитина у світі культури», найнижчі освітній лінії  «Мовленнєвий розвиток», «Дитина у природному довкіллі».

Середні показники компетенцій знаходяться в діапазоні від 18 % до 68%.

Рівень ЗУН дошкільників старших груп

Діти старшої групи мають елементарні уявлення про звук, слово. Вміють називати звуки, що повторюються у двох – трьох словах, найчастіше вживаються у скоромовці, вірші. Лексичний запас старших дошкільників поповнений словами-назвами предметів, дій, якостей. У дітей на достатньому рівні розвинене уміння добирати слова антоніми, синоніми, омоніми. Значна кількість дітей старшого дошкільного віку самостійно складає розповіді за сюжетними картинками, використовуючи прості й складні речення зі сполучниками: а, але, якщо, тому що.

Аналіз результатів перевірки показав, що діти старшого дошкільного віку виявляють інтерес до логіко-математичної діяльності Найвищі показники логіко-математичного розвитку дітей старшої групи з підрозділів «геометричні фігури» та «величина»: 100% дітей називають площинні геометричні фігури; 82% – об’ємні. Діти утворюють числа за допомогою додавання одиниці до попереднього числа,  називають сусідів числа.

Вихованці старшої групи мають уявлення про сім’ю, родину, знають назву своєї країни, розрізняють та називають державну символіку. Розуміють та логічно пояснюють взаємозв’язок між станом погоди та станом рослин, тварин; розрізняють дерева, кущі, трав’янисті рослини, називають та розпізнають види транспорту. Дошкільники знають правила поведінки пішоходів та поведінки у громадському транспорті.

Старші  дошкільняти  володіють  основними  зображувальними,  технічними,  композиційними  навичками  в  усіх  видах  образотворчої  діяльності. Діти правильно передають форму та пропорції предмета, володіють навичками вирізування та ліплення.

Проте під час діагностики стартового рівня знань, умінь і навичок виявлено дітей, що  мають низький рівень сформованості ЗУН з певних розділів програми.

Враховуючи вищезазначене, з метою забезпечення якості  освітнього процесу та засвоєння програмових вимог вихованцями закладу

Рекомендації:

           Щоденно поповнювати, активізувати та автоматизувати словниковий запас дітей з різних сфер життєдіяльності. Термін: з 25.09.20 і постійно.

         Чергувати мовленнєві завдання з іншими видами дитячої діяльності для збереження інтересу й ініціативності дітей до навчального матеріалу заняття. Термін: з 25.09.20 і постійно.

         Закріплювати мовленнєві вміння, набуті на заняттях, під час різних видів діяльності. Термін: з 25.09.20 і постійно.

         Використовувати методи та прийоми, спрямовані на підвищення пізнавальної активності дошкільників. Термін: з 25.09.20 і постійно.

         Вихователям планувати та проводити артикуляційну гімнастику, логоритмічні вправи, пальчикові ігри, ігри на координацію рухів, розвиток фонематичних процесів та складової структури слова на кожному занятті відповідно до логопедичної корекції та лексичних тем. Термін: з 25.09.20 і постійно.

         Планувати та проводити індивідуальну роботу з дітьми, які потребують підвищення рівня відповідних компетентностей.

Термін: з 25.09.20 і постійно.

         Розвивати вміння класифікувати живу природу на основі безпосереднього сприймання та аналізу зовнішніх ознак, способів взаємодії із середовищем та живлення.

Термін: з 25.09.20 і постійно.

         Спонукати дітей до фантазування, прогнозування, самостійних припущень та висновків; Термін: з 25.09.20 і постійно.

         Планувати і проводити міні заняття, освітні подорожі, квести. Термін: з 25.09.20 і постійно.

         При плануванні  занять та індивідуальної роботи враховувати результати діагностування. Термін: з 25.09.20 і постійно.

НАКАЗУЮ:

  1. Вихователю-методисту закладу Довгань Т.А.:

1.1. Розробити  та надати рекомендації педагогам  щодо усунення виявлених недоліків, забезпечити контроль за їх виконанням.

            Термін: 04.10.2020

1.2. Здійснити перевірку планування освітньої роботи педагогів на відповідність наданим рекомендаціям.

            Термін: до 25.10.2020

  1. Вихователям вікових груп:

2.1. При плануванні освітнього процесу забезпечувати виконання усіх розділів  програми «Дитина» , враховуючи  результати діагностики та рівень розвитку дошкільників

Термін: з 30.09.2020 та постійно.

2.2. Надавати перевагу індивідуальним формам роботи з дітьми, які мають низький рівень засвоєння вимог програми, розвитку психічних процесів та  не систематично  відвідують ЗДО.

Термін: з 30.09.2020 та постійно

2.3. Здійснювати диференційований підхід за рівнем розвитку дітей під час освітньої діяльності.

Термін: з 30.09.2020 та постійно

2.4. Спрямувати роботу на підвищення ефективності співпраці з батьками щодо розумового та психічного розвитку дітей, якісної підготовки до школи  та систематичного  відвідування  дітьми ЗДО.  

Термін: з 30.09.2020 та постійно

2.5. Використовувати в роботі з дітьми інтерактивні, інноваційні технології, передовий  педагогічний досвід.

Термін: з 20.09.2020 та постійно    

  1. Вихователям І молодших груп та ІІ молодших груп:

3.1. Планувати  під час організації різних форм роботи  та різних видів діяльності завдання на закріплення  властивостей предметів (кольору, форми, величини, фактури);                                                                           

Термін: з 26.12.2018 та постійно

3.2.Збагачувати словник дітей словами – ознаками, діями,  використовуючи дидактичні ігри та вправи.                                                                                                         

                                                                Термін: з 20.09.2020 та постійно

  1. Вихователям старших та середніх груп:

4.1. Планувати та проводити освітні подорожі, квести.   Термін: з 20.09.2020 та постійно

4.2. Чергувати мовленнєві завдання з іншими видами дитячої діяльності для збереження інтересу й ініціативності дітей до навчального матеріалу. Термін: з 25.09.20 і постійно.

  1. Контроль за виконанням наказу покласти на вихователя-методиста Довгань Т.А.

Директор ЗДО _______________    Л.М.Галущак

 

Залишити відповідь

Ви можете використовувати ці HTML теги і атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.