Довідка про результати діагностики засвоєння вимог програми «Українське дошкілля», «Впевнений старт» за І квартал 2015-2016 навчального року

      Відповідно до річного плану роботи ДНЗ на 2015-2016 навчальний рік, згідно з графіком проведення контрольно-підсумкових занять, з метою визначення рівня сформованості знань, умінь і навичок дітей в дошкільному закладі в період з 22.11.2015 року по 29.11.2015 року, згідно з затвердженим графіком, були проведені контрольно – підсумкові заняття та педагогічна діагностика рівня компетентності дітей всіх вікових груп у розв’язанні пізнавальних та мовленнєвих завдань.

В результаті діагностики з’ясовано, що вся навчально-виховна робота з дітьми планується і проводиться відповідно до Базового компонента дошкільної освіти, програм «Українське дошкілля», «Впевнений старт», Інструктивно-методичного листа «Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі», методичних рекомендацій щодо організації навчально-виховного процесу з дітьми старшого дошкільного віку та інших нормативних документів в галузі дошкільної освіти. Результати, отримані під час вивчення освітнього процесу у всіх вікових групах, свідчать про те, що робота ведеться на належному рівні. Процеси життєдіяльності протягом дня здійснюються відповідно до режиму дня, інтересів та запитів дітей.

У всіх групах створене доцільне розвивально-предметне середовище з відповідними осередками для проведення організованої та самостійної діяльності дошкільнят, яке забезпечує різні види їх активності.

За підсумками контрольних зрізів в середньому по ДНЗ високий рівень складає 13 %, достатній –  29 %, середній – 37 %, низький – 22 % дітей.

ГрупаВ


ДСН
І молодша "А"
12 д
8.3


33.241.916.6
І молодша "Б"
9 д
11


333422
ІІ молодша "А"
10 д
20303020
ІІ молодша "Б"
13 д
7.6


23.146.323
Середня "А"
19 д
16


26.541.516
Середня "Б"
15 д
13.2


26.433.826.6
Старша
14 д
14.2


28.42928.4

За результатами контрольних занять зроблено висновок:

діти І молодшої групи «А»(вихователі Рязанцева Н. П, Завтонова Д. С.):

 • Класифікують предмети за кольором, формою – 74.7 %;

 • Знають, називають, розрізняють свійських та диких тварин – 74.7 %;

 • сформоване поняття «мало», «багато» – 83 %;

 • сформовані елементарні уявлення про природу – 83 %.
 • Розрізняють на смак овочі, фрукти – 83 %

Словник дітей збагачений словами – назвами, словами – діями, словами – ознаками. Малюки роблять спроби встановити елементарні причинно – наслідкові зв’язки між предметами та діями з ними, діють відповідно до вказівок дорослих, розмовляють реченнями, розповідають до 3 віршів про осінь за допомогою вихователя.

Діти І молодшої групи «Б» (вихователі Кондратюк О. А., Чернієнко С. М.) мають достатній обсяг знань з сенсорного виховання, вміють обстежувати предмети, порівнювати їх між собою за формою, кольором, розміром, знаходити спільне та відмінне. Знають назви диких та домашніх тварин, розрізняють їх, групують за ознаками. Вміють орієнтуватися в основних напрямках руху (вперед, назад, угору, вниз), розрізняють та називають геометричні фігури.

Проте,   є вихованці, які   мають низький рівень  знань з розділів програми, це діти, які нещодавно поступили в ДНЗ та діти, які  не систематично відвідують дитячий  садок.

Діти ІІ молодших груп (вихователі Нестеренко Л. О., Кутузова В. В., Розумяк І. С., Завтонова Д. С.) мають елементарні уявлення про сім’ю і родину. Вміють визначати стан погоди, називають пори року та їх характерні ознаки.

У дітей сформовані уявлення про рівність – нерівність груп предметів, оперують поняттями «багато», «мало», «один»; порівнюють предмети за довжиною, шириною, називають їх форму, відповідають на запитання дорослого за змістом художнього твору, розповідають на пам’ять невеликі за змістом вірші; діти молодшої групи “А” викладають і рахують до 3; використовують математичну термінологію.

Відмічено, що діти ІІ молодшої групи “А” вміють складати описові розповіді про тварин по схемах, ІІ молодшої “Б” за зразком вихователя.

Діти ІІ молодших груп ( в середньому):

 • правильно вживають іменники – назви тварин, рослин, дерев, птахів – 77.4 %;
 • при розмові використовують прості поширені речення, мовленнєвий етикет – 64.5 %;
 • називають та розрізняють властивості предметів – 77.4 %;
 • правильно визначають і називають кольори – 77.4 %.

Проте, вихователями ІІ молодших груп не достатньо уваги приділяється роботі з формування у дітей звукової культури мовлення, розвитку елементарних уявлень про час і простір.

Причини: недоліки в плануванні та проведенні індивідуальної роботи з дітьми з низьким рівнем розвитку психічних процесів та з вадами звуковимови; відсутній диференційований підхід щодо підбору завдань; недоліки при плануванні занять, недостатній рівень знань методики у вихователів ІІ молодшої групи “Б”.

Діти середньої групи «А», «Б» (вихователі Хмарська І. П., Петуніна Л. М., Кравченко І. Г.) називають пори року, осінні місяці, визначають зміни в рослинному і тваринному світі, класифікують об’єкти: дерева, кущі, квіти, овочі, фрукти, тварини; групують та систематизують предмети; називають та розрізняють геометричні фігури; володіють прийомами накладання, прикладання.

Діти середньої групи «А»:

 • орієнтуються в сезонних змінах – 83.2 %;
 • знають назву дерев (3-4 назви) – 83.2 %;
 • класифікують домашніх та диких тварин – 83.2 %;
 • правильно вживають дієслівні та прикметникові форми – 74 %;
 • вільно утворюють прикметникові форми – 74 %.
 • вільно викладають і групують предмети до 79 %, вживають математичні терміни – 79 %.

Діти середньої групи «Б»:

 • Виразно розповідають до 5 віршів;
 • правильно називають та розрізняють кольори – 80 %;
 • знають , називають, розрізняють геометричні фігури – 86.6 %
 • вміють слухати та діяти за словесною інструкцією вихователя – 66 %;
 • вільно викладають і групують предмети до 4, вживають математичні терміни – 72 %.

Проте, вихованці середніх груп не завжди чують та виконують вказівки вихователів, не завжди вміють регулювати свою поведінку, існують проблеми щодо звуковимови у дітей. Тому, вихователям потрібно вправляти дітей в комунікативній спрямованості на партнера по спілкуванню, виховувати повагу до дорослих та однолітків, удосконалювати правильну вимову всіх звуків.

Причини:

 • недоліки в плануванні;

Діти старшої групи (вихователі Рибалка А.С.,Чернієнко С.М.) мають елементарні уявлення про звук, слово, речення. Вміють називати звуки, що повторюються у двох – трьох словах, найчастіше вживаються у скоромовці, вірші, утворюють речення за малюнками та схемами, складають схеми речень з двох – трьох слів.

Діти старшої групи:

 • рахують в межах першого десятка і позначають кількість цифрою – 71 %;

 • орієнтуються у розташуванні предметів у просторі – 71 %;

 • мають знання про геометричні фігури – 85.2 %.

 • виконують найпростіші усні обчислення – 71 %
 • вміють чітко діяти за словесною інструкцією вихователя – 57 %.
 • оперують математичними термінами – 57 %.

Проте, у окремих дітей виникають труднощі у викладанні цифрового ряду від 1 до 10, лічба в зворотному напрямку, лічба парами, визначення суміжних чисел; дітям важко визначати голосні та приголосні звуки; словник дітей не відповідає вимогам програми.

Причини:

 • Недоліки в планування.

 • Недостатній професійний рівень вихователів.

РЕКОМЕНДОВАНО:

1.Вихователям вікових груп:

1.1. Неухильно дотримуватись вимог  методично-інструктивного листа МОН України від 01.10.2002 №1/9-434, від 03.07.2009 №1/9-455 «Про планування освітнього процесу  в дошкільних навчальних закладах»;

Термін: з 04.12.2015  та постійно 

1.2.Забезпечити виконання усіх розділів  програми «Українське дошкілля», «Впевнений старт», враховуючи  результати контрольних зрізів;

Термін: до 29.02.2016 та до 31.05.2016 р.

1.3. Використовувати  інноваційні технології щодо  мовленнєвого розвитку дітей;

Термін: з 04.12.2015  та постійно 

1.4. Вчити дітей користуватися засобами інтонаційної виразності мовлення ( тон, темп, сила   голосу);         Термін: з 04.12.2015 та постійно 

1.5. Дотримуватись  структури та методики проведення занять з усіх розділів програми;

Термін: з 04.12.2015 та постійно 

1.6. Надавати перевагу індивідуальним формам роботи з дітьми, які мають низький рівень засвоєння вимог програми, розвитку психічних процесів та  не систематично  відвідують ДНЗ;

Термін: з 04.12.2015 та постійно 

1.7. Здійснювати диференційований підхід за рівнем розвитку дітей при підборі завдань.

 Термін: з 04.12.2015 та постійно 

1.8.Планувати та  проводити групову та індивідуальну  роботу зі звукової культури мовлення;

Термін: з 04.12.2015 та постійно 

1.9. Підвищити ефективність співпраці з батьками щодо розумового та психічного розвитку дітей, якісної підготовки до школи  та систематичного  відвідування  дітьми ДНЗ;        

Термін: з  04.12.2015 р. та постійно

2. Молодим вихователям, вихователям – не фахівцям   Рибалці А.С, Чернієнко С.М.,  Розумяк І.В., Завтоновій Д.С.:

2.1. До плану роботи з самоосвіти включити  опрацювання методичних рекомендацій  з усіх розділів програми з метою удосконалення  знань щодо форм , змісту та методів  навчально-виховної роботи  з дошкільниками;

Термін: до 01.01.2016 р. та постійно.

2.2. Використовувати в роботі з дітьми інтерактивні, інноваційні технології, передовий  досвід  педагогічних працівників ДНЗ міста та ДНЗ № 31, запровадивши взаємовідвідування.

Термін: з 04.12.2015  та постійно 

2.3.Зобов’язати бути присутніми на всіх відкритих переглядах роботи вихователя з дітьми, всіх методичних  заходах, що проводяться в закладі  та в ДНЗ міста ( наказ ДНЗ  «Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами в 2015-2016  н. р.» від 17.09.2015 р. №81)

Термін: згідно річного та місячного плану роботи ДНЗ

3.Вихователям   старшої групи   Чернієнко С.М., Рибалці А.С.

3.1. Проводити системну роботу з грамоти відповідно до вимог програми «Впевнений старт»

Термін: з 04.12.2015  та постійно 

3.2.Вчити дітей складати розповіді з елементами опису, збагачувати словниковий запас  дітей словами-іменниками, означеннями, дієсловами тощо.

Термін: з 04.12.2015 та постійно 

3.3. Опрацювати методику  проведення занять з грамоти .

Термін: до 31.12.2015

3.4. Забезпечити якісну різнобічну  підготовку дітей до школи.

Термін: до 31.05.2016

Залишити відповідь

Ви можете використовувати ці HTML теги і атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.