ІНФОРМАЦІЯ про підсумки фінансово-господарської діяльності управління освіти за 2019 рік  та бюджет галузі “Освіта” на 2020 рік

Фінансове забезпечення освітянської галузі Первомайська було й залишається питанням, яке турбує не лише освітян, але й міську, особливо батьківську, громаду. Адже ефективність діяльності будь-якої системи, і освіта тут не виняток, значною мірою залежить від обсягів фінансування.

Основними джерелами фінансування галузі є ресурси державного та місцевого бюджетів, які виділяються управлінню освіти як головному розпоряднику коштів на основі єдиного кошторису доходів та видатків.

Розрахунок потреби галузі «Освіта» у фінансових ресурсах здійснювався на підставі вимог Бюджетного кодексу України, Законів України «Про Державний бюджет на 2020 рік», «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про охорону дитинства», інших законодавчих та нормативних документів.

 У 2019 році в освіту міста з державного бюджету інвестовано 79 млн. 296 тис. грн. освітньої субвенції та 1 млн. 974 тис. грн. у вигляді інших субвенцій: на організацію інклюзивного навчання, заходи із впровадження НУШ  тощо (та створення належних санітарно-гігієнічних умов).

У 2020 році державна субвенція передбачена на виплату заробітної плати педагогам шкіл – 92361,5тис. грн. та інклюзивно-ресурсного центру–1236,371 тис.грн., субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 284,023 тис.грн. Крім того, маємо надію, що до кінця навчального року отримаємо субвенцію на здійснення заходів із упровадження НУШ,  та, можливо, здійснення курсової підготовки вчителів НУШ.

Усі  інші потреби галузі фінансуються з міського бюджету. Зрозуміло, що в умовах кризових явищ в економіці коштів міського бюджету на розвиток системи освіти на міському рівні, на жаль, не вистачає.

Показник співвідношення витрат на освіту з міського бюджету (без державної субвенції)  до його загального обсягу в 2019 році складав 32,5 %,  у 2020 році заплановано 35,2%.

Бюджет галузі “Освіта”  (тис.грн.)

2019 рік 2020 рік (кошторис) Динаміка зростання (%)
213918,0 249852,3 16,8

Отже, загальний бюджет освітньої галузі міста у 2019  році складав 213 млн.918, тис. грн., кошторис на 2020 рік становить 249 млн.852,3тис. грн.

За рахунок цих коштів утримуються наші освітні заклади та установи із загальною чисельністю 1742,84 штатних одиниць.

У порівнянні з  минулим роком фінансування галузі  цьогоріч  зросло в цілому на 16,8%, що  викликане в основному здорожчанням енергоносіїв (відповідно на 13,8% та на 48,1% проти факту 2019 року) та ростом заробітної плати.

Зрозуміло, що зросли видатки і на утримання закладів освіти.

Видатки на утримання ЗДО (тис.грн.)

Заклад 2019 рік 2020 рік Різниця
ЗДО №1 4 750,4 5037,9 287,5
ЗДО № 3 2 904,6 3372,5 467,9
ЗДО № 4 2 942,2 3650,8 708,6
ЗДО № 5 6 716,6 8343,5 1626,9
ЗДО № 6 3 969,6 4848,9 879,3
ЗДО № 11 1 812,6 2129,3 316,7
НВК  ” ЗДО – ЗОШ №2″ 3 933,5 4810,7 877,2
ЗДО №13 2 891,6 3203,5 311,9
ЗДО №14 1 506,0 1804,8 298,8
ЗДО №16 2 950,1 3351,9 401,8
ЗДО – ЦРД 6 806,2 7267,7 461,5
ЗДО №24 6 803,4 7692,2 888,8
ЗДО №25 4 294,8 4876,6 581,8
ЗДО № 30 3 926,8 4715,6 788,8
ЗДО №31 4 162,4 4643,0 480,6
ЗДО № 32 3 278,1 3878,2 600,1
ЗДО №33 2 867,3 3425,6 558,3
ЗДО №34 5 773,1 6900,3 1127,2

Наприклад, загальний кошторис ЗДО №5  збільшився на 1626,9 тис.грн., ЗДО № 34 –1127,2тис.грн.,  решти дитячих садків – 300 до 900 тис. грн.

Вартість утримання одного вихованця  ЗДО (грн.)

Заклад 2019 рік 2020 рік Різниця
ЗДО №1 30451 31291 840
ЗДО № 3 22172 23584 1412
ЗДО № 4 25147 31203 6056
ЗДО № 5 43899 51187 7288
ЗДО № 6 26288 32112 5824
ЗДО № 11 43156 46289 3133
НВК  ” ЗДО – ЗОШ №2″* 23696 30067 6371
ЗДО №13 26287 29122 2835
ЗДО №14 79263 90238 17975
ЗДО №16 21377 25587 4210
ЗДО – ЦРД 26279 27953 1674
ЗДО №24 29709 33156 3447
ЗДО №25 39044 44332 5288
ЗДО № 30 25334 30423 5089
ЗДО №31 28124 30546 2422
ЗДО № 32 30636 36587 5951
ЗДО №33 26549 31718 5169
ЗДО №34 25888 29871 3983
У середньому 28858 32845 3987

Загалом середня вартість утримання однієї дитини в ЗДО в 2019 році складала 28858 грн. Кошторисом 2020 року на утримання одного вихованця дитячого садка передбачено вже 32845грн. Зрозуміло, що на цей показник впливають ряд факторів (вартість енергоресурсів, наявність груп компенсуючого типу, завантаженість закладу тощо).

Як завжди, “найдорожчими” для міста є вихованці ЗДО № 14, а от “найдешевшим”цього року є утримання одного вихованця ЗДО №3.

Ріст видатків на заклади загальної середньої освіти міста є ще вищим.

Видатки на утримання ЗЗСО (тис.грн.)

Заклад 2019 рік 2020 рік Різниця
ЗОШ №1    9 544,4 10702,4 1158
ЗОШ №3    4 053,7 4794,3 740,6
ЗОШ №4 15 105,7 18406,7 3301
ЗОШ №5 13 682,6 15355,8 1673,2
ЗОШ №6    4 001,2 4619,1 617,9
ЗОШ №7    3 672,2 4222,7 550,5
ЗОШ №8    3 819,3 4494,6 675,3
ЗОШ №9    7 453,6 8545,5 1091,9
ЗОШ №11    5 062,5 6145,3 1082,8
Гімназія    9 088,0 10669,1 1581,1
ЗОШ №12    9 130,3 10475,5 1345,2
НВК-колегіум 15 070,5 18421,6 3351,1
ЗОШ №16 11 635,8 13760,0 2124,2
ЗОШ №17    7 418,5 8460,9 1042,4
ЗОШ № 2       918,2 858,6 -59,6
Вечірня школа     2 052,1 2436,9 384,8

Якщо в 2019 році на їх функціонування витрачено  120,5 млн. грн., то кошторисом 2020 року вже передбачено 142,4 млн. грн. Отже, збільшення бюджету  складає  21,9    млн. грн.

Так, у 2019 році утримання НВК-колегіум  обходилося державі  15,1 млн.  грн.,  у 2020  заплановано –18,4 млн.  грн. (різниця –  біля 3,3 млн.). По ЗОШ № 4 – це 18,4 млн. грн. цього року проти 15,1 млн. грн. у минулому (різниця –3,3 млн.), в інших закладах – від 0,5 млн. до 2 млн. грн.

На функціонування вечірньої школи у 2019 витрачено 2052,1 тис.грн.,  у 2020 передбачено 2436,9 тис.грн. Однак фінансування вечірньої школи вже на сьогодні є проблемою, тому вживаються заходи для поступового припинення її діяльності.

Як вже було сказано, видатки на утримання закладів загальної середньої освіти фінансуються з державної субвенції (заробітна плата педагогів) та з міського бюджету.

Середня наповнюваність класів у школах міста

Заклад (ЗОШ №)
№1 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №11 №12 НВК№15 №16 №17 ПГ НВК №2 По місту
28,143 20,556 29,206 28,577 22,889 16 19 23 30,556 26,059 28,361 28,923 25,118 29 22 26,682

Цього року у зв’язку з гарним показником середньої наповнюваності класів по місту (26,7) знову отримано значну суму державної субвенції 92361,5 тис.грн. Ці кошти, сподіваюся, дозволять у 2020 році фінансувати оплату праці педагогів шкіл міста відповідно до потреби та утримувати малочисельні школи.

Вартість утримання одного учня ЗЗСО (грн.)

Заклад 2019 рік 2020 рік Різниця
ЗОШ №1 16 150 18109 1959
ЗОШ №3 21 912 25915 4003
ЗОШ №4 15 212 18536 3324
ЗОШ №5 18 415 20667 2252
ЗОШ №6 19 423 22423 3000
ЗОШ №7 25 501 29325 3824
ЗОШ №8 22 335 26284 3949
ЗОШ №9 21 605 24769 3164
ЗОШ №11 18 409 22346 3937
Гімназія 19 586 22994 3408
ЗОШ №12 20 610 23647 3037
НВК-колегіум 14 761 18043 3282
ЗОШ №16 15 473 18298 2825
ЗОШ №17 17 374 19815 2441
НВК  “ДНЗ – ЗОШ №2″* 20 867 19515 1352
У середньому 17 586 20566 2980

У 2019 році середня вартість утримання 1-го учня в школах міста складала 17586 грн.  Кошторисом 2020 року передбачено вже 20566 грн. Найдешевшим є утримання учнів  НВК-колегіум та ЗОШ №1 (трохи більше 18 тис.грн.). “Найдорожчими” для міста є учні ЗОШ №7, 8, 3 (26-29 тис. грн.).

Фінансування діяльності закладів позашкільної освіти, як і дошкілля, відбувається виключно за рахунок місцевого бюджету.

Видатки на утримання ЗПО (тис.грн.)

Заклад 2019 рік 2020 рік Різниця
СЮН    1 899,2 2183,4 284,2
ДЮЦНВ    2 327,5 2508,4 180,9
ЦНТТУМ    1 229, 0 1589,9 360,9
ДЮСШ    3 329,3 3337,0 7,7
МНВК    1 555,0 1739,5 184,5
Разом:   10 340,0 11358,2 1018,2

Цьогоріч видатки на їх утримання теж збільшилися, хоча   вони не покривають усіх нагальних потреб.

Як і торік, у найбільш виграшній ситуації перебуває ДЮСШ. Її кошторис у 2019 році склав 3329,3 тис.грн., у 2020 році передбачено 3337,0 тис.грн. Бюджет усіх інших позашкільних закладів у 2019 році становив 7010,7 тис.грн., у 2020 році заплановано 8021,2 тис.грн.

Вартість утримання одного вихованця ЗПО (грн.)

Заклад 2019 рік 2020 рік Різниця
СЮН 1 871 2151 280
ДЮЦНВ 4 655 5017 362
ЦНТТУМ 1 741 2252 511
ДЮСШ 7 834 7852 18
МНВК 1 357 1653 296
У середньому 2727 3066 339

Загалом у середньому на утримання одного вихованця-позашкільника минулого року витрачено 2727 грн., у 2020 році заплановано 3066.грн.. По  ДЮСШ –7834 та 7852 грн. відповідно.

Проаналізуємо загальний бюджет галузі за призначенням видатків.

Розподіл видатків на утримання галузі

Призначення  видатків 2019 рік 2020 рік (кошторис)
тис. грн. % тис. грн. %
Заробітна плата з нарахуваннями 167134,6 78,1 190197,7 76,1
Енергоносіїї 23469,5 11,0 34766,7 13,9
Харчування 14791,9 6,9 19122,4 7,7
Інші видатки 6146,3 2,9 4888,3 2,0
Капітальні видатки 2375,7 1,1 877,2 0,3
Разом: 213918,0 249852,3

На заробітну плату з нарахуваннями минулого року припадало 78,1 % від загального фінансування, у бюджеті 2020 року – 76,1  %.

Середньомісячна заробітна плата працівників  галузі (грн.)

Категорія працівників 2019 рік 2020 рік
Педагоги ЗОШ 11337 12413
Педагоги ДНЗ, ПНЗ 8366 9150
Інші працівники 4216 4728
Середня по галузі 7267 8015

Середній рівень заробітної плати працівників галузі у 2019 році складав  7267 гривні.  Педагоги шкіл в середньому отримували 11337 грн., закладів дошкільної та позашкільної освіти – 8366 грн., інший персонал – 4216 грн.

Станом на 1 січня  2020 року середній рівень заробітної плати працівників галузі складає 8015 гривень.  Педагоги шкіл в середньому отримують 12413 грн., дитячих садків –9150 грн., адмінтехперсонал – 4728 грн.

Надзвичайно стрімко зросла вартість енергоносіїв. Якщо минулого року на ці потреби використано майже 23,5 млн. гривень, то на 2020 рік вже заплановано близько 35 млн. грн. (різниця – 48,1 %). Зокрема, на використання електроенергії – майже 6 млн. грн., на електроопалення в закладах –  майже 20 млн. грн., природного газу  –  близько 7 мільйонів!

Видатки на харчування учнів

2019 2020 (кошторис)
тис.грн % тис.грн %
14791,9 6,9 19122,4 7,7

На харчування дітей з місцевого бюджету у 2019 році витрачено14 млн. 792 тис. грн. , у  2020 заплановано19 млн. 122 тис. грн.

Минулого року в закладах дошкільної освіти на 100% було звільнено  від оплати за харчування 633 дитини пільгових категорій (на 01.02.2020 – 645 дітей),  на 50% – ще 133 дитини з багатодітних сімей (на даний час –132). За решту держава сплачувала і сплачує 40% від вартості денного меню.

 У 2019 році один дiтодень в дитячих садочках міста в середньому коштував 34,62 грн. З 01.01.2020  вартість денного меню малюка становить 36-37 грн. (з 1 квітня – 43-44 грн.), у санаторному ДНЗ №11 та  в групах з цілодобовим перебуванням дітей (ДНЗ № 14, 25) – 39-40 грн. З   1 квітня 2020 року в ДНЗ № 11 вона складатиме 50 грн., у ДНЗ № 14, 25 – 46-47 грн.

У школах міста торік отримували харчування за бюджетні кошти 3938 дітей (58%). Це всі учні початкових класів,  800 дітей  пільгових категорій, а також 126 тубінфікованих дітей.

Вартість безкоштовного сніданку для дітей 1-4-х класів у 2019 році становила 13,62 грн., для дітей пільгових категорій – 16,50 грн., з 01.01.2020  року  – 15 грн. та 17 грн. відповідно. З 1 квітня вартість сніданку складатиме 17 грн., обіду – 19 грн.

Видатки на  виконання  програми “Літній відпочинок та оздоровлення дітей” у 2019 році склали 482,4 тис. грн. У пришкільних таборах відпочили 1325 дітей (200 дітей пільгової категорії), у таборі “Гарт” – 212 дітей (41 дитина пільгової категорії).

 Середня вартість денного меню у пришкільних таборах становила 31,95 грн., у таборі “Гарт” – 34,20 грн. 

З міського бюджету фінансується і підвезення  школярів із віддаленого мікрорайону “Грензавод”. Відповідно до міської програми “Маршрут до школи” на це у 2019 році витрачено 82,8 тис. грн., а в  2020  передбачено  154,4 тис. грн.

У 2019 році 34,41 тис. грн. витрачено на допомогу дітям-сиротам по досягненню ними 18-ти років, у 2020 на це передбачено 18,1 тис.грн.

Як  бачите, основну частину коштів спрямовано на фінансування захищених статей:  заробітну плату  з нарахуваннями,  енергоносії та харчування.

Питома вага (у %) захищених статей у загальному бюджеті галузі

2019 рік 2020 рік (кошторис)
96,0 97,7

У 2019 році питома вага захищених статей у бюджеті галузі складала 96,0%, у кошторисі на 2020 рік –   вже 97,7%.

Інші видатки

2019 2020 (кошторис)
тис.грн % тис.грн %
6146,3 2,9 4888,3 2,0

На усі інші видатки (крім захищених статей) минулого року припадало 2,9 % від загального фінансування (на 2020 рік заплановано лише 2,0 %).

Як вам відомо, це кошти, що витрачаються на найнагальніші потреби: вивіз сміття, оплату послуг зв’язку, Інтернет,  повірку та монтаж лічильників, відрядження, придбання деззасобів, будівельних матеріалів, інвентарю тощо.

Розподіл інших видатків (тис.грн.)

Призначення  видатків 2019 2020
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (будівельні матеріали, посуд, вікна тощо) 2254,9 755,7
Медикаменти (хлорні таблетки) 51,4 55,0
Оплата послуг  зв’язку, Інтернет, вивіз сміття, дез.обробка, демонтаж, повірка, монтаж теплолічильників, промивка системи опалення, державна повірка газових лічильників, заходи по підготовці до опалювального сезону, поточний ремонт тощо 3159,9 3339,5
Видатки на відрядження 594,6 650,0
Пеня, податки, інше 85,5 88,1
Разом: 6146,3 4888,3

Що ж було профінансовано на зміцнення матеріально-технічної бази закладів  освіти у 2019 році?

 • замінено дерев’яні віконні  та дверні блоки на металопластикові у 10-ти закладах   на суму  понад 1 млн. 397 тис. грн. (в т.ч. кошти обласної субвенції – 1 млн. 171 тис.грн.);
 • здійснено поточні ремонти даху ДНЗ № 24, ЗОШ № 4, 9, 12,16 – 100,0 тис.грн.
 • здійснено поточні ремонти систем опалення та водопостачання у п’яти закладах на суму близько 270 тис. грн.;
 • здійснено поточний ремонт альтанки ДНЗ № 3 – 40,0 тис.грн.
 • відремонтовано приміщення санвузлів в ЗОШ № 5,17 – близько 325,5 тис.грн., в т.ч.  майже 228 тис.грн – кошти державної субвенції);
 • придбано:
 • дидактичні матеріали, навчальне обладнання, меблі для 1-х класів НУШ – 1 млн. 222 тис.грн.;
 • спортивний інвентар, меблі та корекційне обладнання – 176, 6 тис.грн.;
 • господарчі товари та будівельні матеріали –228,3 тис.грн.

Капітальні видатки  по галузі складають 2 млн. 375,7 тис. грн. Найбільші кошти витрачено на:

 • нове будівництво мініфутбольного поля з штучним покриттям на території ДЮСШ – 741,2 тис. грн.;
 • корекційне обладнання для інклюзивних класів та інклюзивних груп – 105,2 тис. грн;
 • придбання комп’ютерного обладнання – 1 млн. 220,8 тис.грн.;
 • придбання велосипедів для ДЮСШ та меблів для ЗОШ № 12 – 105,7 тис.грн.;
 • технічне переоснащення системи газопостачання ДНЗ № 25 – 202,8 тис.грн.

Однак на сьогодні в закладах освіти накопичилася величезна кількість проблем, які неможливо розв’язати без відповідного фінансування.

Це, в першу чергу, питання безпеки життєдіяльності та утримання закладів освіти відповідно до вимог, оновлення матеріальної бази, як того вимагає освітня реформа, доступності до навчальних приміщень для маломобільних груп населення тощо. У ряді садочків і шкіл протікають дахи, існує необхідність ремонту водопровідних, каналізаційних та  опалювальних систем. На часі – заміна технологічного обладнання харчоблоків,  ремонт спортивних майданчиків, огорож, асфальтового покриття дворів, утеплення будівель, охорона закладів тощо. Крім того, щодня в кожному закладі освіти виникає необхідність у здійсненні робіт поточного характеру, вирішенні певних господарчих проблем, придбання миючих засобів, канцелярських товарів, заправку вогнегасників тощо.

Усі ці проблеми викладено і в бюджетному запиті управління освіти на 2020 рік, складеному на підставі наданих вами запитів, і в Програмі  розвитку освіти міста Первомайська  на 2018-2022 роки, затвердженої  рішенням міської ради  21.12.2017 № 2. Але на даний час Програма не фінансується, а показник забезпечення галузі від потреби у 2019 році складав 65,9 %, у 2020  – 66,8 %.

2019 рік 2020 рік
тис. грн. % від потреби тис. грн. % від потреби
213852,3 65,9 249852,3 66,8

Щоправда, дякуючи нашим спільним зусиллям, цього року на сесії міської ради від 30.01.2020 депутати визнали наявність проблеми недофінансування галузі та надали громаді міста інформаційне роз’яснення про недостатність коштів на утримання та фінансування закладів освіти.

Сподіваюся, що незабаром не лише депутати міської ради, але й уся громада нарешті зрозуміє об’єктивну необхідність належного бюджетного фінансування нашої галузі. Адже освіта – це сфера здійснення інвестицій, надзвичайно важливих для забезпечення розвитку суспільства.

У Законі України “Про освіту” чітко підкреслено пріоритетність освіти в політиці нашої держави: “Україна визнає освіту пріоритетною сферою соціально-економічного, духовного і культурного розвитку суспільства”. Тож маю надію, що незабаром це положення отримає належне фінансове підкріплення і спільними  зусиллями освітян, влади та громади ми поступово зможемо вирішити усі проблемні питання.

Інформацію підготували: Остапенко Г.Ф, начальник управління освіти;

Сидоренко Л.І., заступник начальника управління освіти;

Радоуцька О.В.,  головний бухгалтер

ЦБ управління освіти.

Залишити відповідь

Ви можете використовувати ці HTML теги і атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.