Про результати діагностики стартового рівня ЗУН вихованців ЗДО №31 «Білочка» у 2021/2022 н. р.

Відповідно до річного плану роботи ЗДО на 2021-2022 н.р., з метою визначення стартових можливостей дошкільників і постановки конкретних завдань на перспективу відповідно до вимог БКДО, програми «Дитина» в період з 01.09.2021 по 16.09.2021 в ЗДО проведено діагностику ЗУН вихованців ЗДО №31 «Білочка». Обстежено 67 дітей, що склало 51 % від загального облікового складу дітей. 

Діагностика проводилося вихователями  у формі міні-занять з окремими дітьми; спостереження  за дітьми (безпосередні, опосередковані); бесіда з дітьми  (як допоміжний метод); метод доручень (як один із видів природного експерименту); вивчення продуктів художньо-продуктивної діяльності дошкільнят (малювання, ліплення, аплікації, конструювання, художньої праці, мовленнєвої творчості тощо); дидактичних, розвивальних ігор та вправ.

Інструментарій – методичний посібник для педагогів дошкільних навчальних закладів «Моніторинг досягнень дітей дошкільного віку згідно з базовим компонентом дошкільної освіти» за ред. Т.В. Киричук, О.М. Кулик, Н.М. Шаповал.

 Знання, вміння та навики дошкільнят визначались за лініями розвитку до програми «Дитина»

 • Сенсорно – пізнавальний розвиток
 • Мовленнєвий розвиток
  Старша А Старша Б Середня А Середня Б ІІ молодша  
  В Д С П В Д С П В Д С П В Д С П В Д С П  
Сенсорно – пізнавальний розвиток 0 63 27 9 0 19 69 12 0 40 30 30 0 42 33 25 18 23 2 9
Мовленнєвий розвиток 0 27 73 9 0 0 94 6 0 20 70 10 0 25 42 33 23 29 23 36
Дитина у світі культури 0 40 58 8 0 31 63 6 0 20 80 0 0 50 20 25 23 23 18 36
Дитина у природному довкіллі 0 30 70 0 0 0 94 6 20 10 60 10 0 33 42 25 24 30 18 28
Дитина в соціумі 0 30 70 0 0 44 50 6 20 20 20 40 0 50 33 17 18 22 30 30
Гра дитини 0 33 50 8 0 33 50 8 0 45 22 33 0 32 62 6 23 41 12 24
Особистість дитини 0 23 77 0 0 31 63 6 0 0 22 78 0 58 25 17 18 30 18 34
Узагальнені результати 0 35 61 4 0 25 68 7 6 22 43 28 0 41 38 21 21 28 22 29
 • Дитина у природному довкіллі
 • Дитина у світі культури
 • Дитина в соціумі
 • Гра дитини
 • Особистість дитини

За підсумками діагностики діти показали високі результати в засвоєнні програмового матеріалу в діапазоні від 6% до 21%, достатній рівень – від 4% до 41%, середній результат – від 22% до 41%, низький рівень показали від 4% до 38% дітей.

Рівень ЗУН дошкільників ІІ молодшої групи

Діапазон високого рівня  від 18 до 23% , достатнього від 1% до 22%, середнього рівня від 30% до 2%, початкового рівня від 9% до 36%.  Аналіз результатів педагогічного обстеження показав, що у вихованців на достатньому та середньому рівні сформовані показники компетенцій за семи освітніми лініями. Найвищі показники належать освітній лінії «Дитина у природному довкіллі»,  найнижчі –  освітній лінії  «Мовленнєвий розвиток», «Особистість дитини».

      Словник дітей ІІ молодшої групи збагачений  словами – ознаками. Діти правильно вживають узагальнюючі слова (іграшки, овочі, фрукти, одяг). Дошкільники з допомогою запитань вихователя за дидактичними картинками будують короткі описові розповіді про іграшки, тварин, використовуючи прості речення,   вживають форми мовленнєвого етикету.

Діти ІІ молодшої групи розпізнають тварин найближчого оточення за характерними зовнішніми ознаками і правильно називають їх, на достатньому рівні знайомі зі змінами в житі тварин та рослин восени. Дошкільники мають уявлення про вогонь і небезпеку ігор з ним. У малюків на достатньому рівні сформовані знання про значення зеленого та червоного сигналів світлофора.

Аналіз стартового рівня ЗУН дітьми ІІ молодшої групи окремих підрозділів логіко-математичного розвитку дозволяє збудувати наступний рейтинговий порядок:- найвищі результати діти показали з підрозділу «величина предметів», найнижчі – «орієнтація у просторі (часі)». Молодші дошкільники розрізняють та називають геометричні фігури (квадрат, круг, трикутник), розрізняють рівність та нерівність груп предметів; правильно вживають вирази «один», «багато», «більше», «менше».

У малюків сформований позитивний інтерес до видів образотворчого мистецтва. Молодші дошкільники розрізняють та називають кольори відповідно віку. На достатньому рівні володіють прийомами скочування та розкочування глини, створюють прості композиції, але недостатній рівень володіння техніками зображувальної діяльності, більшість дітей не розуміють зміст художніх творів, їм важко оцінювати поведінку персонажів.

Дітям ІІ молодшої групи важко регулювати власну поведінку, у більшості дітей навички самообслуговування та культури вживання їжі  розвиненні на середньому та початковому рівні.

Висновки: діапазон високого рівня від 0% до 20% , достатнього від 0% до 40%, середнього рівня від 20% до 80%, низького рівня від 0% до 78%.  Аналіз результатів педагогічного обстеження показав, що у вихованців на середньому рівні сформовані показники компетенцій за 7 освітніми лініями. Найвищі показники належать освітній лінії «Дитина у природному довкіллі», найнижчі освітній лінії  «Особистість дитини».

 Висновки: діапазон високого рівня 0% , достатнього від 25% до 58%,середнього рівня від 25% до 62%, низького рівня від6% до 33%.  Аналіз результатів педагогічного обстеження показав, що у вихованців на достатньому та  середньому рівні сформовані показники компетенцій за 7 освітніми лініями. Найвищі показники належать освітній лінії «Особистість дитини» найнижчі освітній лінії  «Мовленнєвий розвиток».

Рівень ЗУН дошкільників середніх груп

 За результатами діагностики мовлення дітей середніх груп збагачене словами близьким та протилежним значенням (солодкий – кислий).  Дошкільники вміють утворювати складні форми однини й множини, іменники з числівниками (одна лялька, двоє хлопців, перший день). Правильно будують речення, формулюють запитання; відгадують описові загадки про іграшки, предмети. Але у 40% неправильна звуковимова, 50% не вміють робити частковий звуковий аналіз, виокремлювати перший і останній звук. Діти середньої групи Б на недостатньому рівні  складають загадки – описи та порівняльний опис іграшок. Діти середньої групи А не дотримуються культури спілкування в розмові з дорослими.

Діти даного віку порівнюють групи предметів за кількістю, рахують та називають кількість предметів в межах 5,  називають числа в прямому та зворотному порядку. Дошкільники середніх груп розрізняють та впорядковують предмети за величиною, будують за одними із параметрів ряд величин (у порядку зростання та зменшення).

В ході організації ігрової діяльності діти середніх груп усвідомлюють себе активними учасниками; отримують радість і задоволення від гри; уміють використовувати іграшки за призначенням.

Діти середніх груп володіють елементарними знаннями про основні здоров’язбережувальні чинники; знають правила безпечної поведінки , але не завжди їх дотримуються. У дітей старшої групи А особистісна компетентність сформована на недостатньому рівні.

Вихованці середньої «А» та середньої «Б» груп вживають у розмові імена всіх членів родини, називають власне ім’я та прізвище. У дітей середніх груп сформовані знання про характерні сезонні явища в природі. Дошкільники знають назви дерев, квітів (3-4 назви), класифікують домашніх та диких тварин.

Аналіз організації зображувальної діяльності свідчить про сформованість позитивного інтересу дітей п’ятого року життя  до видів образотворчого мистецтва. Але у 45% дітей  не сформовані вміння  передавати в малюнку пропорції предмета. Вони  розташовують зображення на аркуші таким чином, щоб воно мало естетичний вигляд, не володіють навичками акуратного викладання й наклеювання, прийомами ліплення.

Висновки: діапазон високого рівня 0%, достатнього від 27% до 63%, середнього рівня від 27% до73%, низького рівня від 0% до 9%.  Аналіз результатів педагогічного обстеження показав, що у вихованців на достатньому та середньому рівні сформовані показники компетенцій за 7 освітніми лініями. Найвищі показники належать освітній лінії «Сенсорно – піднавальний розвиток», найнижчі освітній лінії  «Мовленнєвий розвиток».

Висновки: діапазон високого рівня 0%, достатнього від 19% до 44%, середнього рівня від 50% до94%,  низького рівня від 6% до 12%.  Аналіз результатів педагогічного обстеження показав, що у вихованців на достатньому та середньому рівні сформовані показники компетенцій за 7 освітніми лініями. Найвищі показники належать освітній лінії «Дитина в соціумі », найнижчі освітній лінії  «Мовленнєвий розвиток».

Рівень ЗУН дошкільників старших груп

Діагностичне обстеження рівень сформованості мовленнєвої компетенції старших груп показав: найвищі показники це вміння правильно вимовляти слова, фрази, 70% правильно добирають слова , що виражають емоції, узагальнюючі слова. Діти старших груп вміють слухати і розуміти мовлення дорослих, свого співрозмовника; самостійно переказувати казки, оповідання. Найнижчі показники (50% початкового рівня) : словесна творчість (складати самостійно оповідання, казки); складання колективних листів, описувати репродукції картин.

  Лексичний запас старших дошкільників поповнений словами-назвами предметів, дій, якостей. У дітей на достатньому рівні розвинене уміння добирати слова антоніми, синоніми, омоніми.

Аналіз результатів перевірки показав, що діти старшого дошкільного віку виявляють інтерес до логіко-математичної діяльності.  Найвищі показники логіко-математичного розвитку дітей старшої групи з підрозділів «геометричні фігури» та «розташування предметів навколо себе»:   80% дітей називають площинні геометричні фігури; 70% – об’ємні. Найнижчі показники  (45 % – початковий рівень)  це склад числа в межах 10 та складання і розв’язування задач. Діти утворюють числа за допомогою додавання одиниці до попереднього числа,  називають сусідів числа.

Діти старшої групи мають уявлення про статеву належність; будову тіла людини та основні функції органів. У дітей на достатньому рівні сформована особистісна компетентність: 70% мають уявлення про існування свого внутрішнього світу, оперують займенником «Я», вирізняють себе з – поміж інших.

Вихованці старшої групи мають уявлення про сім’ю, родину, знають назву своєї країни, розрізняють та називають державну символіку. Розуміють та логічно пояснюють взаємозв’язок між станом погоди та станом рослин, тварин; розрізняють дерева, кущі, трав’янисті рослини, називають та розпізнають види транспорту. Дошкільники знають правила поведінки пішоходів та поведінки у громадському транспорті.

Старші  дошкільняти  володіють  основними  зображувальними,  технічними,  композиційними  навичками  в  усіх  видах  образотворчої  діяльності. Діти правильно передають форму та пропорції предмета, володіють навичками вирізування та ліплення.

Враховуючи вищезазначене, з метою забезпечення якості  освітнього процесу та засвоєння програмових вимог вихованцями закладу

НАКАЗУЮ:

 1. Вихователю-методисту Довгань Т.А.:

1.1. Розробити  та надати рекомендації педагогам  щодо усунення виявлених недоліків, забезпечити контроль за їх виконанням.

Термін: до  10.10.2021

1.2. Здійснити перевірку планування освітньої роботи педагогів на відповідність наданим рекомендаціям.

Термін: до 25.10.2021

 1. Вихователям всіх вікових груп:

2.1. При плануванні освітнього процесу забезпечувати виконання усіх розділів  програми «Дитина» , враховуючи  результати діагностики та рівень розвитку дошкільників.

Термін: з 30.09.2021 та постійно.

2.2. Надавати перевагу індивідуальним формам роботи з дітьми, які мають низький рівень засвоєння вимог програми, розвитку психічних процесів та  не систематично  відвідують ЗДО.

Термін: з 30.09.2021 та постійно

2.3. Здійснювати диференційований підхід за рівнем розвитку дітей під час освітньої діяльності.

Термін: з 30.09.2021 та постійно

2.4. Спрямувати роботу на підвищення ефективності співпраці з батьками щодо розумового та психічного розвитку дітей, якісної підготовки до школи  та систематичного  відвідування  дітьми ЗДО.  

Термін: з 30.09.2021 та постійно

2.5. Використовувати в роботі з дітьми інтерактивні, інноваційні технології, передовий  педагогічний досвід.

Термін: з 30.09.2021 та постійно

 1. Вихователям І молодших груп Рязанцевій Н.П., Кондратюк О.А., Усатій О.В.:

3.1. Планувати  під час організації різних форм роботи  та видів діяльності з дітьми  завдання на закріплення  властивостей предметів  (кольору, форми, величини, фактури тощо);                                                                           

Термін: з 30.09.2021 та постійно

3.2.Збагачувати словник дітей словами – ознаками, діями,  використовуючи дидактичні ігри та вправи.                                                                                                         

                                                                Термін: з 30.09.2021 та постійно

 1. Вихователям старших та середніх груп:

4.1. Планувати та проводити освітні подорожі, квести.  

Термін: з 30.09.2021 та постійно

4.2. Чергувати мовленнєві завдання з іншими видами дитячої діяльності для збереження інтересу й ініціативності дітей до навчального матеріалу.

Термін: з 30.09.2021 та постійно.

 1. Контроль за виконанням наказу покласти на вихователя-методиста Довгань Т.А.

Директор ЗДО _______________    Людмила ГАЛУЩАК

Один коментар до Про результати діагностики стартового рівня ЗУН вихованців ЗДО №31 «Білочка» у 2021/2022 н. р.

Залишити відповідь

Ви можете використовувати ці HTML теги і атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.