«ШКОЛА МОЛОДОГО ВИХОВАТЕЛЯ»

Затверджую:

Завідувач ДНЗ Л.М.Галущак.

«ШКОЛА МОЛОДОГО ВИХОВАТЕЛЯ»

в дошкільному навчальному закладі №31 «Білочка».

Керівник – Довгань Т.А.

МЕТА:

1. Особистісне та професійне зростання педагогічних працівників дошкільного закладу, розкриття потенційних можливостей кожного педагога у командній співпраці.

2. Поглиблення педагогічних знань, формування професійної компетентності вихователів шляхом ознайомлення з директивними документами, наказами, розпорядженнями Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

3. Вивчення психології, етики, формування посадових умінь та навичок педагогів.

4. Постійне удосконалення науково – теоретичної підготовки з розділів базової програми «Я у світі» та методик дошкільної освіти.

5. Вивчення та узагальнення кращого педагогічного досвіду, аналіз та визначення шляхів його творчого використання з врахуванням вимог сьогодення.

6. Розроблення власних педагогічних технологій, що сприятимуть зростанню іміджу дитячого садка та підвищенню якості дошкільної освітньо – виховної діяльності з дітьми.

7. Організація перегляду різних форм роботи з дітьми в ДНЗ та інших дошкільних закладах міста з послідуючим аналізом.

8. Підготовка молодих вихователів до участі в семінарах, оглядах, конкурсах, змаганнях.

СПИСОК ВИХОВАТЕЛІВ, ЯКІ ВІДВІДУЮТЬ ШКОЛУ
МОЛОДОГО ВИХОВАТЕЛЯ. (на 01.09.2015р.)

№ п/п
Прізвище, ім’я,
по-батькові
ОсвітаСтаж роботи
1


Чернієнко С. М.вища2
2


Рибалка А. С.Неповна вища0
3

Завтонова Д. В.
Неповна вища (не фахівець)0.3
4

Розумяк І. С.Вища (не фахівець)
5

Кондратьєва Я. О.вища

Затверджую:

Завідувач ДНЗ Л.М.Галущак

План

роботи школи молодого вихователя

на 2015 – 2016 навчальні роки.
Зміст роботиТермін проведенняВідповідальні
1
Самоосвіта

Закон України «Про дошкільну освіту». Положення про дошкільний навчальний заклад.

Програмові вимоги.
2
1. Анкетування молодих спеціалістів з питання "Професійна компетентність компетентності”, «Барометр педагогічної активності» .
2. Складання плану роботи наставників з молодими спеціалістами.
3. Затвердження плану роботи ШМП на 2015-2016 н. р.
ВересеньМетодист
3
1. Консультація на тему: «Креативні підходи до створення розвивального середовища».
ЖовтеньХмарська І.П.
4
1. Співбесіда на тему: "Співпраця педагогів та батьків заради безпеки малюків".
ЛистопадРязанцева Н.П.
5
Тиждень молодого спеціаліста. 1.Підсумки роботи мол. спеціаліста.
2. Рекомендації щодо підвищення фахової майстерності мол. спеціаліста.
ТравеньМетодист
6Педагогічна студія «Удосконалюємо дикцію та техніку мовлення»КвітеньМетодист
7
Консультація на тему: «Організація пошуково-дослідницької діяльності дітей в групах.
ЛистопадНестеренко Л.О.
8

Методичні рекомендації щодо організації зображувальної діяльності в ДНЗ.
ЛютийМетодист
9Участь у засідання постійно діючого семінару для педагогів «Творчий педагог»: «Казкова фізкультура» за М. Єфіменко.ЛистопадМетодист
10
«Методичні посиденьки».
1.Самоосвіта – робота з пресою, методичними посібниками.

2.Схеми аналізу занять – обговорення.

ЖовтеньМетодист
11«Індивідуальні консультації».
За потребоюСпеціалісти

Затверджую:

Завідувач ДНЗ Л.М.Галущак

Спільний план роботи наставників та молодих педагогів

на 2015-2016 навчальний рікп\пЗміст роботиТермін виконанняВідповідальнийПримітка про виконання
1.


Вивчення молодими фахівцями документів МОН, законів, Базового компонента дошкільної освіти України та освітніх програм.
Вересень далі протягом року
Молоді педагоги
2.
Тестування молодих педагогів на виявлення рівня знань методик, програм, нормативної бази
ЖовтеньНаставники
3.
Групові педагогічні консультації:
- «Дотримання режиму дня»

- «Планування освітньої роботи»
- «Створення розвивального середовища»

- «Самоосвітня діяльність педагога»
ВересеньМетодист,
наставники
4.
Індивідуальні консультації:

- «Організація і планування освітньої роботи в групі»

- «Вікові особливості дітей»

- «Виховання культурно-гігієнічних навичок дітей»

- «Обрання проблемної теми самоосвітньої діяльності»

- «Види дитячої діяльності та їх планування»

- «Співпраця з батьками»

- «Складання плану роботи з підвищення професійного рівня та робота у щоденнику з підвищення професійного рівня»

- «Виготовлення дидактичних посібників»

- «Впровадження в освітній процес здоров'язбережу-вальних технологій»


вересень

вересень

вересень

вересеньжовтень

листопад

жовтень


Методист

Наставники

Наставники

Методист,

Наставники

Наставники

Наставникинаставники

5.
Індивідуальні бесіди з молодими педагогами з поточних проблем.

За потребоюМетодист,
наставники
6.
Допомога в складанні перспективного та календарного планування освітнього процесу в групі.
1р\місМетодист,
наставники
7.
Допомога у створенні батьківських куточків та добору інформації до них.
1р\місМетодист, наставники
8.
Допомога в оформленні розвивального предметно-ігрового середовища.
За потребоюМетодист,
наставник
9.
Спостереження за роботою молодих педагогів під час:

- різних видів дитячої діяльності;

- занять;

- режимних моментів;

- формування культурно-гігієнічних навичок;

- організації освітньої роботи;

- підготовки до занять.

1р\місМетодист,
наставники
10.
Участь у методичних заходах ДНЗ:

- відвідування семінарів, практикумів;

- відвідування майстер-класів, Школи молодого вихователя;

- вивчення досвіду роботи наставника, інших педагогів закладу, району.Згідно річного плану,
протягом року
Молоді педагоги
11.
Контроль за веденням документації.
1р\місМетодист
12.
Контроль за веденням номенклатури справ вихователя.
1р\квЗавідувач,
методист
13.
Підготовка до проведення заходів у Тиждень молодого вихователя.
Квітень-березеньМетодист,
наставники
14.
Аналіз конспектів занять, складених молодими педагогами.
1р\тижд.Методист,
наставники
15.
Моніторинг якості роботи молодих вихователів.
Квітень-травеньЗавідувач, методист

Наставники

Ознайомлені:          

 

                              Наставники                                 Молоді педагоги

                           __________             ____________  Завтонова Д.В.

                           __________            ____________    Рибалка А.С.

                           __________            ____________   Чернієнко С.М.

                           __________             ____________ Розумяк І.С.

Положення

про Школу молодого педагога

1. Загальні положення

Школа молодого педагога є складовою частиною системи підвищення кваліфікації вчителів і об’єднує педагогів з повною вищою та неповною вищою освітою, що мають стаж менше 3 років. Школа молодого педагога – це постійно діюче професійне об’єднання педагогів, створене за ініціативою інформаційно-методичного центру (методичного кабінету).

2. Мета і завдання

Мета: формування у молодих педагогів високих професійних ідеалів, потреб в постійному саморозвитку і самовдосконаленні.

Завдання роботи Школи

  • задовольняти потреби молодих педагогів у неперервній освіті і надавати допомогу у подоланні різних утруднень;
  • сприяти формуванню індивідуального стилю творчої діяльності педагогів;
  • допомагати молодим вчителям впроваджувати сучасні підходи і передові педагогічні технології у навчально-виховний процес.

3. Функції і обов’язки

  •  Організація групових занять для молодих педагогів, проведення практичних семінарських занять, науково-практичних конференцій, заслуховування звітів слухачів школи молодого педагога з питань організації навчальної діяльності і професійної освіти.
  •  Організація вивчення професійних потреб молодих педагогів, допомога в самовдосконалені.
  •  Організація роботи щодо вивчення передового педагогічного досвіду в освітніх закладах.

4. Права слухачів Школи молодого педагога

  • брати участь у конференціях, творчих і педагогічних майстернях;
  • використовувати матеріальну базу Школи для самоосвіти;
  • одержувати консультативну допомогу від педагога-наставника, керівника Школи;
  • підвищувати свою кваліфікацію.

5. Відповідальність

Учасники і керівник школи молодого педагога несуть відповідальність за виконання поставлених перед ними завдань, функцій і обов’язків.

6. Управління Школою молодого педагога

Для організації роботи Школи молодого педагога призначається вихователь-методист ДНЗ. В річний план роботи включаються перелік засідань з певної тематики. Протягом навчального року проводиться не менше 4 занять.

До основних форм роботи з молодими педагогам відносяться:

​ лекції, повідомлення і дискусії з методики;

​ рольові та ділові ігри, моделювання навчальних занять, тренінги тощо;

​ вивчення передового педагогічного досвіду.

7. Діловодство

​ Положення про Школу молодого педагога;

​ план роботи;

​ банк даних про слухачів школи в молодого педагога: кількісний і якісний склад (вік, освіта, спеціальність, педагогічний стаж, рік закінчення вищого навчального закладу);

​ матеріали засідань;

​ протоколи засідань Школи молодого педагога;

​ звіти про роботу Школи молодого педагога.

Затверджую:

Завідувач ДНЗ Л.М.Галущак

15.09.15

Методичний кабінет ДНЗ №31 «Білочка»

План роботи

«Школи молодого вихователя»на 2015 – 2016 н.р.

Індивідуальний план  співпраці молодого педагога і наставника
Зміст діяльностіТермінПримітка
1.
Складання плану співпраці


1-2 дніПедагоги
2.
Ознайомлення з психолого-педагогічною характеристикою дітей групи, режимом дня, мережою занять.ТижденьВивчення, конспектування, відвідування різних форм діяльності наставника.
3.
Підготовка методичних рекомендацій для молодого вихователя «Порадник молодому вихователю»
В перші дні роботиБесіда, ознайомлення з робочим місцем наставника.
4.
Допомога в організації освітньої діяльності (складання календарного плану, підбір літератури, структурний план занять, конспекти)
За потребоюВивчення структури проведення занять складання конспектів занять

5.
Підготовка і проведення заняття з вивчення нового матеріалу.


Взаємовідвідування наставник-початківець
6.
Консультація «Забезпечення рухового режиму дітей в ДНЗ»
4 вівторок місяця
Індивідуальна кон-сультація з вихователем –методистом
7.
Участь у теоретичному семінарі:
"Проект заняття з розвитку мовлення дітей".
1 раз в квартал
Консультація наставника, вихователя-методиста
8.
Консультація «Методика використання наочних посібників»
За потребоюНаставник
9.Підготовка і проведення відкритого заняття з закріплення знань , умінь й навичок дітей.


Наставник- початківець
10.Проведення відкритих батьківських зборів


1 раз в кварталВзаємовідвідування
Наставник-початківець
11.Участь у семінарі-практикумі: проведення відкритого заняття

1 раз в піврокуКонсультація і до-помога наставника
12.Участь у представницьких заходах за річним планом ДНЗ

Згідно плану роботиДопомога наставника у підготовці та участі

Залишити відповідь

Ви можете використовувати ці HTML теги і атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.