Співпраця з вихователем

Роль музичного керівника і вихователя під час музичних занять та свят у різних вікових групах дошкільного навчального закладу.

Музичний керівник в дитячому садочку.

     Всім відомо, що загальний та музично-естетичний розвиток дошкільників у дитячому садочку здійснюють музичний керівник, що має фахову освіту (музичну школу, музичне відділення училища або інституту) добре володіє теорією і методикою педагогічного процесу, і вихователь. Робота педагогів (музиканта і вихователя) складна, різноманітна й повинна проводитися і тісному контакті.

Для початку мені б хотілося познайомити вихователів з функціями й обов’язками музичного керівника. За загальну постановку музичного виховання в дитячому садочку відповідає музичний керівник. Він виконує наступне:

  1. Проводить заняття в кожній віковій групі 2 рази на тиждень відповідно графіку роботи. Це вимагає великої попередньої підготовки:

–  підбирає і розучує музичний матеріал, який потрібно грамотно й виразно виконати дітям;

–  розробляє й планує засвоєння програмних навичок;

–  вчасно готує наочний матеріал, посібники;

–  прослуховує записи;

–  намічає й проводить (якщо це необхідно) індивідуальні заняття підгрупами або з окремими дітьми.

  1. Відповідає за проведення свят та розваг.
  2. За допомогою консультацій і групових занять керує роботою вихователів в області музичного розвитку дітей.

На консультаціях музичний керівник :

–  знайомить вихователів з планом роботи;

–  розучує дитячі твори, звертаючи увагу на вміння і навички, якими повинна володіти дитина;

–  обговорює проведене заняття (враховує успіхи, труднощі дітей, яким потрібна допомога);

  1. На групових заняттях музичний керівник систематично навчає вихователів. Удосконалюючи їхні навички в області співу й руху (при цьому враховує здатності кожного: один має прекрасний голос, інший добре танцює, третій красиво виконує вправи четвертий виразно декламує і може стати активним ведучим свята).
  2. Проводить роботу з батьками, втягуючи їх у загальний процес музичного виховання дитини. В індивідуальній бесіді, на консультації, зборах музичний керівник дає поради щодо музичного розвитку дитини.

Вихователь

Самому музичному керівникові складно організувати дитячу музичну діяльність. Вихователь – перший помічник музичного керівника. Участь вихователя в музичному розвитку дітей визначається рівнем його музичної культури, музичних здібностей. Якщо вихователь має слух, гарний голос, вправно рухається, може грати на дитячих музичних інструментах або просто знає методику музичного виховання дітей, він здатний в багато чому допомогти музичному керівникові. Тому підготовка до музичного свята чи розваги починається з роботи (консультації) з вихователем.

Перш за все проводиться консультація (за 1,5 – 2 місяці до свята) щодо складності сценарію, музичних номерів, ідеї, змісту сценарію. Ознайомлюється власне зі сценарієм, за місяць до свята, і допомагає музичному керівникові у підборі дітей (адже у святкових ранках чи розвагах повинні брати участь усі діти без винятку, незалежно від їх здібностей). Вихователь допомагає добирати кожній дитині такий матеріал до виступу, який вона могла б з успіхом і швидко оволодіти, щоб не почувати себе забутою на святі.

По-друге, брати активну участь у процесі навчання на музичних заняттях, бо власне на музичних заняттях іде підготовка до свята, а саме:

–  у молодших групах – співати разом з дітьми, не заглушуючи їхнього співу;

–  у середніх та старших групах діяти в міру необхідності, показуючи рух, нагадуючи ту або іншу побудову або даючи окремі вказівки в танці, вправі, грі…

–  бере активну участь у  відборі музичного матеріалу та направляє самостійну музичну діяльність дітей, включаючи її в ігри, прогулянки, трудовий процес тощо.

По-третє,ознайомлюється з тематикою свят, розваг та театральних дійств, що будуть проводитися протягом навчального року та дає свої поради чи вводить певні корективи.

     Вихователь спрямовує самостійну музичну діяльність дошкільників, створюючи і регулярно поповнюючи відповідно до віку куточки самостійної музичної діяльності,добирає музику до ігор, прогулянок, трудової діяльності, використовуючи вивчений дітьми на музичному занятті матеріал, підтримує інтерес до музики, формує позитивне ставлення до неї. Здебільшого вихователі усвідомлюють важливість музичного виховання у загальному розвитку дошкільника. Задля цього вони створюють належні педагогічні умови, прагнуть, аби пісні, музичні ігри, хороводи ввійшли в життя дітей, стали їх улюбленим заняттям. Однак трапляються випадки, коли вихователь, не вважає за потрібне активно брати участь у музичному занятті, святі, самостійній музичній діяльності. Таке ставлення педагогів до роботи приводить до того, що на музичному занятті дітям стає нецікаво, адже заняття в залі, на якому працює лише музичний керівник, більше занятий грою на музичному інструменті, недостатньо розкриває перед дитиною чарівний світ музики.

      Робота з вихователем – дуже важлива ділянка діяльності музичного керівника. Основна мета цієї роботи в тому, щоб підвищити ефективність музично-виховної роботи в дошкільному закладі шляхом налагодження спільної діяльності. Найбільш висока якість роботи може бути в тих дитячих садках, де вихователь постійно підвищує свою музичну освіту, стає активним і умілим помічником музичного керівника. Таких умінь вихователь набуває поступово, за уважного ставлення до роботи музичного керівника з дітьми, детального її аналізу.

Музичний керівник працює з вихователем не лише над співом, рухами, правильною методикою подання музичного матеріалу дітям, а й, вивчаючи музичний матеріал, сприяє підвищенню загальної музичної культури вихователя, тобто розумінню ним таких особливостей музики, як характер, жанр твору, музична форма тощо, чого потрібно навчати дітей.

Роль  вихователя та музичного керівника під час проведення свят і розваг

Важливою умовою проведення музичних розваг і свят виступає доцільна, зацікавлена й художньо-виразна активність вихователя та музичного керівника. Дорослі не лише перебирають на себе деякі ролі, а й взаємодіють із дітьми: співають разом з ними, грають в оркестрі, беруть участь у грі, танцюють у масовому танку тощо «У мистецькій атмосфері розваг, – зауважує А.Шевчук, – дорослі спрямовують дітей на емоційне й усвідомлене переживання мистецтва життя, на активні прояви у виконавстві, на спільне розгортання змісту дійства».

Успішним естетичним проявом дошкільнят сприяє організація свят і розваг у вигляді діалогу-взаємодії дітей з вихователем, музичним керівником, батьками. Звідси й позиція сучасного підходу до організації свят і розваг. Якщо ж свято цілком будується на казковому сюжеті, то подеколи воно потребує розповідача.

Роль ведучого є чи не найвідповідальнішою в проведенні свят і розваг. Його емоційність, щирість, жвавість, уміння cпілкуватися з дітьми, виразне читання віршованих текстів та казок у великій мірі визначають загальний настрій і темп ведення свят.  Ведучий має не лише добре знати програму, а й уміти швидко реагувати на несподівані зміни. Оскільки музичною основою розваги є улюблені дитячі пісні, танки, музичні п’єси, ігри, то ведучий має добре знати умови й правила гри, вміти доступно пояснити їх дітям, слідкувати за їх дотриманням та намагатись охопити грою якомога більше дітей, уникаючи повторення одних і тих самих. Особливу увагу потрібно приділити малоактивним дітям, залучаючи їх до гри. Тому роль ведучого ігрового дійства, також заслуговує на увагу. Так, серед вимог щодо його умінь,виокремимо ті, які найбільше стосуються вихователя: емоційність, щирість, чітка дикція, культура мовлення, доброзичливість, вихадливість, інтелігентність, особиста активність, тактовність.

Вихователю потрібно створювати невимушену атмосферу, триматися просто: мова має бути правильною, красивою, без напруження. Ведучий має пам’ятати, що діти – це не актори, і доброзичливим, розумним словом, дотепним жартом, підказкою допомоги згладити всі можливі неприємності.

У багатьох дошкільних закладах існують творчі групи вихователів, які залежно від своїх уподобань займаються певним видом музично-сценічної діяльності. Виступи, підготовлені педагогами таким чином, є цікавим і  змістовним доповненням дитячих свят і розваг.

Адже діти отримують велике задоволення, слухаючи сольні та групові виступи вихователів, які можуть виконати різноманітні танці, роль певного персонажу, заспівати.

Вихователі, які не мають ролей, знаходяться біля дітей своєї групи. Вони уважно слідкують, як сприймають діти той чи інший виступ, співають разом з ними, готують атрибути, деталі костюмів, вчасно переодягають дітей, при необхідності допомагають їм під час гри, танцю.

Свято має бути проведене у пожвавленому темпі, оскільки тривалі виступи, або їх велика кількість, невиправдані паузи, втомлюють дітей, розхолоджують їх, порушують єдину лінію емоційно-фізичного навантаження. Уникнути всього цього допоможе активна участь дорослих на святі.  Тому перед проведенням заходу, під час обговорення сценарію необхідно визначити роль кожного вихователя, його обов’язки, призначити відповідальних за переодягання дітей, регулювання світлових ефектів, точний вихід окремих персонажів, допомогу у проведенні сюрпризних моментів. Після вдало проведеного свята діти ще довго згадують виступи, які їм сподобалися.

Підсумовуючи вищесказане,робимо висновок,що у музичному розвитку дітей вихователю відводиться важлива роль. Він проводить значну роботу,бо має безпосередній контакт з дітьми і може виявити їх інтереси та здібності,створити необхідні умови для розвитку творчої діяльності дітей у групах, узгоджуючи свої дії з музичним керівником. Привчаючи дітей естетично ставитися до музики,вихователь має докласти багато зусиль,виявити терпіння і наполегливість.

Тільки в спільній роботі музичного керівника і вихователя

– запорука успіху в навчанні дітей!

Залишити відповідь

Ви можете використовувати ці HTML теги і атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.