Вплив художньо-продуктивної діяльності на всебічний розвиток дошкільників

   Художньо-продуктивна діяльність має важливе значення для всебічного розвитку особистості. У процесі створення зображення в дитини формуються спостережливість, естетичне сприйняття, художній смак, творчі здібності. Образотворча діяльність надає можливість доступними засобами висловити емоційний стан дитини, її ставлення до навколишнього світу, вміння самостійно створювати прекрасне, а також бачити його у творах мистецтва.

Художня діяльність, є чи не найцікавішим видом діяльності дітей дошкільного віку. Вона дозволяє дитині відобразити свої враження про навколишній світ, висловити своє ставлення до нього. У процесі образотворчої діяльності створюються сприятливі умови для розвитку естетичного та емоційного сприйняття мистецтва, які сприяють формуванню естетичного ставлення до дійсності. Спостереження і виділення властивостей предметів, які належить передати в зображення (форми, будова, величини, кольору, розташування в просторі, сприяє розвитку у дітей почуття форми, кольору, ритму компонентів естетичного почуття. Виявилося, що в процесі навчання художньо-продуктивної діяльності у дітей можна сформувати почуття ритму, враховуючи вікову специфіку проявів рухового і просторового ритму, забезпечувати послідовність формування у дітей сприйняття і застосування виділених структур.

/1) повторюваність – поєднання в малюнку однорідних елементів;

2) чергування – зіставлення різних за формою, розміром елементів малюнка;

3) симетрія./

Образотворча діяльність – художньо творча діяльність, спрямована не тільки на відображення вражень, отриманих в житті, але і на вираз свого ставлення до зображуваного. Створюючи малюнок, ліплення, аплікацію діти відзначають, чому їм подобається зображення, що в них цікавого, чому вони радують їх, і навпаки, що викликає негативне ставлення. Тому вираз ставлення до зображуваного – це прояв не тільки естетичної оцінки, а й громадської спрямованості дошкільної творчості, що має важливе значення для морального виховання дітей.  Це сприяє формуванню у них почуття колективізму, увага і турбота про інших дітей, близьких людей, потреби в добрих справах.

На моральне виховання дітей істотно впливає колективний характер занять з образотворчої діяльності, що полягає, перш за все в тому, що діти займаються всі разом, створюючи кожен своє зображення, потім спільно розглядають і оцінюють всі виконані малюнки, аплікацію, ліплення. В процесі занять  у дітей виховуються морально – вольові якості: вміння і потреба доводити почате до кінця, зосереджено й цілеспрямовано займатися, долати труднощі тобто художньо-продуктивна діяльність сприяє здійсненню трудовоговиховання.

При створенні колективних робіт у дітей виховується вміння об’єднатися для спільної справи, домовитися про виконання спільної роботи, прагнення допомогти один одному.

Діти засвоюють  прийоми ручної роботи, що сприяє розвитку дрібної мускулатури рук, пальців, робить їх більш чутливими, рухливими, спритними. В процесі зображення як би мимоволі розвиваються зорово – рухові координації рухів рук і очей.

Часто побутує хибна думка, що малювання, ліплення, аплікація для дітей лише гра, забава. Однак без застосування трудового зусилля, цілеспрямованих дій, вміння доводити почате до кінця, долаючи труднощі, дитина не може отримати зображення, яке залишило б йому радість і сподобалося б оточуючим. Подолання труднощів, отримання результату, який задовольняє дитину, мають велике загальне виховне значення. 

 Художньо-продуктивна діяльність для свого успішного здійснення вимагає не просто сприйняття предметів, а виявлення та фіксування їх властивостей: форми, її особливостей, величини, пропорцій предметів, їх кольору, характерних деталей. Це вчить дітей уважно вдивлятися в навколишнє життя. Таким чином, образотворча діяльність сприяє розвитку розумових операцій: аналізу, порівняння, синтезу, узагальнення.

Продуктивна діяльність надає великі можливості для розвитку мовлення дитини – дошкільника. Перш за все, збагачується його словниковий запас за рахунок того, що діти знайомляться з різними образотворчими матеріалами: пластилін, глин, гуаш, акварель і ін. Дізнаються і називають їх властивості, пізнають такі знаряддя людської діяльності, як олівці, пензлі, стеки , палітра. У процесі знайомства з предметами і явищами діти слухають образну характеристику їх, запам’ятовують, і використовую потім в своїй промові.

Такі продуктивні діяльності як малювання, ліплення, аплікація, мають неоціненне значення для всебічної підготовки дітей до школи. Ця підготовка включає формування психологічної готовності, що складається з компонентів навчальної діяльності та вміння займатися.

Діти набувають необхідні для навчання в школі вміння, формується потреба контролювати себе при будь-якій роботі.

Ще одним компонентом навчальної діяльності, для формування якого в образотворчої діяльності є всі умови, є оцінка результату. Діти вчаться застосовувати дії оцінки і в процесі створення зображення, і при його завершенні, зіставляючи отримані форми з наявними уявленнями або натурою. У них формуються вміння оцінювати результати з точкою зору рівня та якості виконання поставленого образотворчого завдання.

Важливе значення в здійсненні підготовки до школи має вироблення психологічної готовності до навчання. Це виховання бажання вчитися, прагнення пізнавати нове, опановувати вміннями, цілеспрямовано займатися, уважно вислуховувати і виконувати вказівки педагога. Істотним в забезпеченні психологічної підготовки дітей до школи є виховання вміння регулювати свою поведінку, що полягає в вміння управляти своїми бажаннями, підпорядковувати їх інтересам справи, відмовитися від того, що хочеться робити (грати, гуляти, і змусити себе займатися, готувати домашнє завдання. Всі ці якості формуються в процесі образотворчої діяльності за умови правильної її організації та керівництва нею з боку педагога.

Дослідження вчених показують, що успішне оволодіння графічними навичками малювання полегшує освоєння письма в школі, так як обидві ці графічні діяльності мають багато спільного.

Досвід педагогів показав, що всебічний розвиток і виховання дитини в процесі художньо-продуктивної діяльності відбувається не саме по собі, а тільки в тому випадку, якщо педагог вирішує завдання не сухо, не формально, а відповідно до вимог самої  діяльності, використовуючи методи і прийоми, які викликають позитивний емоційний відгук дітей. Чим багатше враження дітей,  тим набагато змістовніше їх життя, тим більше буде розвиватися їх уява, а за умови своєчасного оволодіння дітьми способами зображення малюнки та аплікації їх будуть більш різноманітними, цікавими і виразними.

Таким чином, в процесі образотворчої діяльності здійснюється всебічний розвиток дитини – дошкільника. 

 

Залишити відповідь

Ви можете використовувати ці HTML теги і атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.