Звіт директора дошкільного навчального закладу ясел-садка №31 «Білочка» Галущак Л.М. (2019 – 2020 н. р.)

В 2019– 2020 навчальному році головні завдання, які я як керівник ставила перед собою та колективом закладу це:

1. Реалізацію законодавчих, нормативно-правових та інструктивно-методичних документів, що регламентують діяльність закладів і установ системи освіти.
2. Створення оптимальних організаційно-педагогічних, санітарно-гігієнічних і матеріально-технічних умов для належного функціонування ДНЗ, забезпечення якості дошкільної освіти.
3. Створення безпечного, позитивного освітнього середовища .
4. Підвищення якості провадження освітньої діяльності з урахуванням компетентнісного, діяльнісного та інтегративного підходів.
5.Ефективне залучення батьків як партнерів у забезпеченні навчання та розвитку дитини.
6.Поліпшення психолого-педагогічного супроводу вихованців, що потребують підвищеної педагогічної уваги.
7. Дотримання політики прозорості роботи ДНЗ засобом активного висвітлення роботи закладу на електронних ресурсах мережі Інтернет та
реалізація річних завдань:

Формування економічної компетентності дошкільників на різних вікових етапах;
• Удосконалення методів та прийомів щодо розвитку монологічного мовлення дошкільників;
• Зміцнення та збереження здоров’я дитини з дотриманням природо відповідності у фізичному вихованні.

       Контрольно-аналітичну діяльність здійснювала відповідно до річного плану та плану – графіку внутрішнього контролю ДНЗ на 2019/20 н. р. Так, за 2019– 2020 н . р. в закладі проведено 3 тематичних, одну фронтальну перевірки, результати яких були заслухані на засіданнях педагогічних рад. Проведено 4 педради (три тематичні, одна установча). Виконання річного плану складає – 97,5 %.
       Всього мною видано наказів – 215, з основної діяльності – 107 ( з них аналітичних – 14), з кадрових питань – 108 (на 30 наказів більше ніж у минулому навчальному році.)
      Протягом року тримала під постійним особистим контролем питання забезпечення навчального закладу квалiфiкованими педагогiчними кадрами. В вересні 2019 провела тарифікацію педпрацівників. Заклад укомплектовано педагогічними кадрами на сьогодні 100 %. Протягом року було звільнено 2 педагогічних працівника, за власним бажанням, прийнято 2 педагога (1 з вищою педагогічною освітою, але не фахівець, 1 – середня спеціальна (педклас, при умові вступу в вищий навчальний заклад).
Освітній процес в дошкільному навчальному закладі забезпечували 14 педагогів, із них 9 (64,3% ) від загальної кількості мають вищу педагогічну освіту, 6 – вищу фахову – 67 %.
 Навчальний заклад укомплектований педагогічними кадрами наступних кваліфікаційних категорій:

Кваліфікаційний рівень %
Спеціаліст вищої категорії – 
Спеціаліст І категорії  14
Спеціаліст ІІ категорії  2  14
Спеціаліст  36
«Вихователь-методист» 2  14
Тарифний розряд 4 29

 
       Діяльність методичної служби ДНЗ направляла на оптимізацію методичної роботи шляхом упровадження iнновацiйних педагогiчних технологiй у навчальний процес, підвищення творчого потенціалу педагогічного колективу, удосконалення освітньо – виховного процесу, досягнення оптимального рівня освіти вихованців ДНЗ.
  Ініціювала проведення тижнів педагогічної майстерності, взаємовідвідування, колективні перегляди.
       Контролювала, забезпечувала виконання графіку курсової перепідготовки, атестації:
Курси підвищення кваліфікації: заплановано –4 педагога, пройдено – 5
Атестація: заплановано – 3 педагога, атестовано – 3, дотримувались термінів проведення атестації.
      Особливу увагу приділяла молодим вихователям та педагогам-не фахівцям, надавала методичну допомогу з питань організації освітньо-виховного процесу, контролювала їхню самоосвітню діяльність, взаємовідвідування, участь у методичних об’єднаннях міста, організацію наставництва.
    Протягом року в ДНЗ проводилась систематична та цілеспрямована робота щодо забезпечення інформатизації освіти. На сьогодні, завдяки батькам, в закладі наявні: 2 персональних комп’ютери, 5 ноутбуків, 2 принтери, 1 – мультимедійна система. Проте, цього не достатньо.
     На виконання Статті 30. ЗУ про освіту «Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти» забезпечувала інформаційну відкритість закладу шляхом висвітлення діяльності ДНЗ, педагогічного колективу на офіційному сайті ДНЗ; вчасне та оперативне висвітлення інформації щодо фінансової діяльності закладу: кошторис, інформація про бюджетні, позабюджетні кошти. Розміщення щоденного меню. Здійснювала роботу щодо популяризації роботи сайту серед усіх учасників освітнього процесу та батьківської громади.
    Стимулювала ініціативу педпрацівників щодо розміщення власних розробок на Методичному порталі, засобах масової інформації.
         Працівники закладу активно використовували ІКТ в управлінській діяльності ДНЗ:
– ведення ділової документації;
– використання електронної пошти;
– проведення батьківських зборів, нарад;
– використання Інтернет – ресурсів;
– функціонування сайту закладу тощо.

   Упродовж навчального року здійснювала контроль за освітнім процесом та адміністративно – господарською діяльністю.

   Організацію освітнього процесу здійснювала відповідно до нормативних і інструктивних документів з питань дошкільної освіти, вимог програми виховання і навчання дітей від 2 до 7 років «Дитина», БКДО. Активно сприяла впровадженню педагогами в освітній процес інновацій.
        Для реалізації природних нахилів, здібностей та інтересів дітей протягом 2019–2020 навчального року в закладі працювали гуртки та студії:

Назва гуртка Програма, за якою працює гурток ПІБ керівника гуртка
«Вправні пальчики» Н.Копалова «Гурткова робота з аплікації та орігамі»
«Радість творчості» /Р.М.Борщ, Д.В.Самойлик. 
Нестеренко Л.О.
«Школа шляхетності» «Скарбниця моралі»: Парціальна програма з морального виховання дітей дошкільного віку. ПетунінаЛ. М.
«Веселі нотки» «Розвиток вокальних здібностей у старшому дошкільному віці», Т.В.Зеніч  Малоголовець Ю.О.
«Барвистий цвіт» Програма художньо-естетичного розвитку
дітей раннього та дошкільного віку “Радість творчості” Р. М. Борщ, Д. В. Самойлик.
Хмарська І.П.
«Чарівна майстерня» Програма художньо-естетичного розвитку
дітей раннього та дошкільного віку “Радість творчості” Р. М. Борщ, Д. В. Самойлик.
Саксон Т.О.

       Заслуговує на увагу проведення на базі дошкільного навчального закладу у 2019-2020 навчальному році, відповідно до плану роботи управляння освіти міської ради, методичного об’єднання інструкторів з фізичної культури на тему «Нетрадиційні підходи до завдань фізичного виховання дітей дошкільного віку М.Єфименка». В ході проведення заходу вихователем ІІ молодшої групи Жадько – Базілевич Л. В. був проведений відкритий перегляд заняття з фізичної культури «Котики воркотики». В ході заняття діти були активні, емоційні, показали вміння співпрацювати один з одним. Захід пройшов на високому рівні. Вихователем І молодшої групи Рязанцевою Н.П. проведений майстер – клас з сенсорного виховання дітей молодшого дошкільного віку. В ході заходу педагог поділився своїм досвідом роботи, щодо використання дидактичних посібників для сенсорного виховання дітей І молодшої групи.
    Педагоги дошкільного закладу продовжують друкувати свої власні розробки на Методичному та освітньому порталі.
Педагогічне діагностування навчальних досягнень дітей, яке здійснювалось двічі на рік, виявило, що діти усіх вікових груп засвоїли програмові завдання на достатньому рівні, порівняльний аналіз засвідчив, що рівень знань, в порівнянні з початком року, зріс в середньому на 15%.

з високим рівнем розвитку – 21% дітей;
– з достатнім – 24%;
– з середнім – 36%;
– з низьким – 19 %.

      Найвищі показники з логіко – математичного розвитку та музичної діяльності, найнижчі – з грамоти та мовленнєвого розвитку.
     Протягом 2018/2019 н. р. здійснювала особистісний супровід, організацію та приймала участь у таких заходах:
 Забезпечувала участь педагогічних працівників у методичній роботі міста (методичні об’єднання, ШППД, майстер – класи).
 Організація методичного об’єднання інструкторів з фізичної культури на тему «Нетрадиційні підходи до завдань фізичного виховання дітей дошкільного віку М.Єфименка», яке отримало схвальні відгуки колег, масу позитивних емоцій дітей та всіх присутніх.
 Загальні батьківські збори.
 Дні відкритих дверей.
 Спортивні свята, розваги, театралізовані дійства тощо.

       З метою забезпечення своєчасного та в повному обсязі обліку дітей дошкільного віку, для прогнозування мережі дошкільного навчального закладу, відповідно до освітніх запитів населення та створення умов для здобуття громадянами дошкільної освіти у червні 2019 року наказом по ДНЗ були створені робочі групи, які на 20.08.2019 року провели обстеження мікрорайону ДНЗ на наявність дітей дошкільного віку. Результати обстеження: загальна кількість дітей від народження до шести років станом на 01.09.2019 р. становила 206 ( в 2017 – 235 дітей). Із них виховується в дошкільних навчальних закладах 147 дітей (71,3%) віком від 2-х до 6-ти років;
59 дітей (28,6 %) не відвідували ДНЗ (з них 30 (50,8%) дітей віком від народження до 2-х років), більшість з яких пройшли електронну реєстрацію , вказавши бажаний рік зарахування в ДНЗ 2020 – 2021 р. р.
Особливу увагу приділяла роботі щодо охоплення дошкільною освітою дітей 6-го року життя, яких у мікрорайоні налічувалось —52: з них відвідували дошкільні заклади 49 дітей (94,2% ); 33/63,4% – в ДНЗ №31; 16/ 30,8 % – інші заклади, 2/3,8 % – соціально-педагогічний патронат, 1 дитина (1.9 %) – вдома.

     Протягом навчального року здійснювала електронну реєстрацію дітей ДНЗ, проводила зарахування та відрахування вихованців. В 2019/2020 н. році всі діти, які бажали відвідувати дитячий садок, були зараховані в ДНЗ.

В 2019 – 2020 н. р. здійснила комплектацію груп ДНЗ відповідно до спискового складу дітей, який налічував 149 дитини від 2 до 6 років при проектній потужності 128 (перевантаження 21 дитина), наказом по ДНЗ була затверджена мережа груп:
всього 7 вікових груп:
І молодша – 2
ІІ молодша – 2
середня – 2
старша група –1

Мережа  груп
І мол. А І мол. Б ІІ мол. А ІІ мол. Б сер А сер Б старша
16 16 18 19 24 24 32

Середня наповнюваність груп складала 21 дитини.

Проте, слід відмітити невисокі показники відвідування дітьми закладу, в середньому за навчальний рік цей показник складає 63,3 % ( в минулому році – 63,3%).
ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ

      Питання організації харчування вихованців тримаю на особливому контролі. Постійно контролюю якість страв та харчування дітей на групах. За результатами контролю проводжу індивідуальні бесіди, видаю накази та виношу розгляд питання про харчування на наради при завідувачі, виробничі наради, батьківські збори.
         Продукти харчування та продовольчу сировину постачали регулярно, відповідно до заявок на продукти харчування із супровідними документами відповідно до нормативних вимог. Видача готових страв на групи здійснювалася відповідно до графіка видачі їжі. Постійно здійснювався контроль за якістю та терміном використання продуктів, дотримання технології приготування їжі, проводилося контрольне зважування порцій та залишків продуктів.
     Наказом по ДНЗ створена комісія з громадського контролю за організацією харчування у ДНЗ №31, розроблене та затверджене Положення про комісію з громадського контролю за організацією харчування. Роботу комісії планую продовжити в наступному навчальному році, забезпечивши її дієвість, результативність.
Щоденно тримаю на контролі вартість меню – вимоги. За наказом управління освіти з 01.06.2020 загальна вартість становить до 43-44,0 грн. Батьківська плата складає 60% від загальної вартості – 25 грн. 80 коп., 3 роки і старше – 26 грн. 40 коп
Виконання натуральних норм харчування по основних продуктах за 2018-2020 н. рік подано у таблиці:

№ з/п  Найменування продукту  2018/2019  2019/2020 Різниця
Всього  69,5 %  76,3 %  + 6,8 %

     З поданої таблиці видно, що в порівнянні з минулим н. роком виконання норм по основних продуктах харчування поліпшилось: за 2019/2020 н. рік воно становить 76,3 %, що на 6,8% більше ніж у 2018/2019 н. році.
Щоденне меню розміщується на сайті ДНЗ
     На постійному особистому контролі тримаю оплату за харчування. В 2019/2020 н.р. діти з малозабезпечених сімей (13 осіб), діти учасників АТО (11 осіб), діти сироти та діти позбавлені батьківського піклування (1 дитина), діти з сімей переселенців з Донецької обл. (2 особи) звільнені від оплати за харчування на 100%; діти з багатодітних сімей (1 дитина) звільнені від оплати за харчування на 50%. Проте, мали місце випадки незначної заборгованості по оплаті за харчування та постійна значна переплата, з сім’ями – боржниками проводилась відповідна робота.
     Постійно тримала на контролі питання створення безпечних умов праці, навчання і виховання, безпечного і комфортного розвивального середовища у дошкільному навчальному закладі.
     Систематично здійснювала технічний контроль за станом території та приміщенням дошкільного закладу, забезпечувала проведення оперативного трьохступеневого адміністративно-громадського контролю за станом охорони праці згідно з вимогами Положення про оперативний адміністративно-громадський контроль. Проводила міроприємства щодо усунення виявлених недоліків.
В 2019/ 2020 навчальному році в закладі випадків травмування дітей під час освітньо-виховного процесу не було.

 Відмічена тенденція щодо поліпшення роботи закладу з питань забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти: згідно річного плану роботи було проведено спільні методичні заходи ( екскурсії до ЗОШ №16, спільні свята та розваги тощо).
• Вихователі та батьки старших груп прийняли участь у Дні відкритих дверей ЗОШ №16.

Активно співпрацювала з адміністрацією школи з питань формування перших класів.

      Взаємодія з сім’ями вихованців на протязі року була одним з пріоритетних напрямків діяльності закладу. Я, як керівник, орієнтувала педагогів на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяли урахувати актуальні потреби батьків, сприяли формуванню активної батьківської позиції, участі батьків у освітньому-виховному процесі. Педагогічний колектив організовував для цього різні активні форми співпраці:
• Батьківські збори, тренінги;
• Індивідуальні консультації різних спеціалістів;
• Участь у святах, відкритих заняттях;
• Однією із ефективних форм роботи стала робота сайту ДНЗ.

     На виконання Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р., Указу Президента України № 700/2002 «Про додаткові заходи забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення» я щовівторка здійснюю прийом громадян з особистих питань та з питань діяльності навчального закладу, розглядаю пропозиції, зауваження, прохання викладені батьками, батьківським комітетом тощо;
веду журнали обліку особистого прийому громадян, реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян.
     За 2019-2020 навчальний рік письмових звернень, скарг на діяльність закладу не надходило, зареєстровано одне усне звернення батьків старшої групи про порушення алгоритму дій вихователя при отриманні дитиною мікротравми, внаслідок чого вихователя старшої групи притягнено до дисциплінарної
відповідальності (винесена догана за порушення п. 3.34. Посадової інструкції вихователя, алгоритму дій у разі випадку травматизму дітей під час освітнього процесу, затвердженого наказом ЗДО від 15.08.2019 №59 «Про посилення профілактичної роботи щодо запобігання нещасних випадків серед вихованців ЗДО у 2019/ 2020 навчальному році»).
    Протягом 2019/2020 навчального року проводила заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази дошкільного закладу, вікових груп, залучаючи педагогів ДНЗ, батьківську громаду.
         Прийом благодійних внесків від фізичних осіб здійснюється на добровільній основі. Залучення більшої частини батьківських коштів здійснювалась шляхом перераховування батьками на рахунок “Суми за дорученням”:

       Протягом 2019/2020 н.р. в закладі було здійснено наступні заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази:

Інформація
про здійснені заходи по підготовці закладу дошкільної освіти
ясел-садка №31 «Білочка»
до нового 2020/2021 навчального року

Зміст заходівБюджетні Батьківські Спонсорські Кошти
працівників
Всього
Проведено ремонт:
-харчоблоку;
-методкабінету;
-ізолятора
(шпалери, клейові суміші, водоемульсійна фарба, кахлі, шпаклівка тощо)
11824
Заміна лінолеуму в спальній кімнаті старшої групи 54 м210828
Заміна вікон м/пластикових (32 шт.)
199998 грн
(2 шт)
7195
Заміна лінолеуму
в спальній та груповій кімнаті ІІ молодшої групи (102 м2)
774614000
Придбання меблів:
ліжка дитячі (19 )
(12)
20652
(7 )
12047
Придбання
меблів:
1600
Придбання ноутбука, мишки
- 2 шт.
13225
Будівельні роботи: Шпаклювання віконних відкосів–35 вікон
Облицювання кахлями підвіконня 3х вікон
15295
Придбання
посуду
5879
Посібники1199
Придбання електроінструменту: Болгарка 966
Придбання електроінструменту: Зварювальний апарат з маскою 2000
Електропраска650
Постільна білизна (27 компл.)3780
Установлено 4 прожектори
(освітлення запасних пожежних виходів чотирьох вікових груп )
1536
Придбання спецодягу1300
Заміна міжкімнатних дверей в ізоляторі 1566
Всього228396 78843 26047 333286

     Всі придбані матеріали оприбутковані через ЦБ управління освіти міської ради, вся фінансова звітність в наявності. Щомісяця інформація про надходження і використання коштів, отриманих від благодійної допомоги ДНЗ№31 висвітлювалась на сайті ДНЗ, в куточках для батьків та на сайті управління освіти Первомайської міської ради.
Хочу висловити слова щирої вдячності батькам наших вихованців за матеріальну підтримку та допомогу у вирішенні поточних, нагальних питань.
       Проблем у нас багато, але ми будемо прикладати всі зусилля для їх виконання, щоб нашим малюкам в стінах нашого дитячого садка було цікаво, зручно, затишно, комфортно.

                                                    Директор ДНЗ Л.М. Галущак

Залишити відповідь

Ви можете використовувати ці HTML теги і атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.