Звіт завідувача дошкільного навчального закладу ясел-садка №31 «Білочка» Галущак Л.М. (2016 – 2017 н.р.)

В 2016 – 2017 навчальному році головні завдання, які я, як керівник ставила перед собою та колективом закладу це:
• забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти;
• створення умов для фізичного, психічного, розумового і духовного розвитку дошкільників;
• забезпечення соціальної адаптації;
• формування творчої особистості дитини,
реалізація яких здійснювалась через річні завдання:
 Формування соціальної компетентності дошкільників;

 Естетичний розвиток дошкільників засобами музичного мистецтва ;

 Забезпечення єдності, перспективності, наступності мети, змісту, методів, форм навчання з урахуванням вікових особливостей дітей в освітньому просторі двох суміжних ланок освіти.

Всі ці завдання реалізовувались в різних формах методичної роботи: на семінарських заняттях, педрадах, під час відкритих переглядів, тижнів педагогічної майстерності, педагогічних читань, вивчались під час різних видів контролю.

Контрольно-аналітичну діяльність здійснювала відповідно до річного плану та плану – графіку внутрішнього контролю ДНЗ на 2016/17 н. р. Виконання річного плану складає – 97 %. Так, за 2016– 2017 н. р. в закладі проведено 3 тематичних, одну фронтальну перевірки, результати яких були заслухані на засіданнях педагогічних рад. Проведено 4 педради (три тематичні, одна установча), на яких розглянуто 15 питань, прийнято 47 управлінських рішень.
Всього мною видано наказів – 178, з основної діяльності – 117 (з них аналітичних – 14), з кадрових питань – 61.
Належну увагу приділяла питанням контролю за виконанням управлінських рішень, вела Журнал контролю за виконанням наказів Міськуо, ДНЗ, рішень педрад, виробничих нарад, включала питання контролю виконання рішень в особисте тижневе планування, що дало позитивні результати – жодне з прийнятих управлінських рішень не залишилось без уваги.
Упродовж навчального року здійснювала контроль за навчально – виховним процесом та адміністративно – господарською діяльністю.
Так, мною відвідано 70 занять, 32 режимних моменти, вивчено питання адміністративно – господарської роботи – 157 разів.
Рівень проведення відвіданих занять:
високий – 14,3 %;
достатній – 59,3%;
середній – 21.4%;
початковий – 5 %.
За результатами відвіданих занять та тематичних вивчень прийнято 67 управлінських рішень.

2. Діяльність методичної служби ДНЗ направляла на оптимізацію методичної роботи шляхом упровадження iнновацiйних педагогiчних технологiй у навчальний процес, підвищення творчого потенціалу педагогічного колективу, удосконалення навчально – виховного процесу, досягнення оптимального рівня освіти вихованців ДНЗ.
Ініціювала проведення тижнів педагогічної майстерності, взаємовідвідування, колективні перегляди.

3. Організацію навчально – виховного процесу здійснювала відповідно до нормативних і інструктивних документів з питань дошкільної освіти, вимог програми виховання і навчання дітей від 2 до 7 років «Дитина», БКДО. Активно сприяла впровадженню педагогами в освітньо – виховний процес інновацій. Із 12 педагогів всі (100%) використовують інновації, такі як інтегроване навчання, технології М. Монтессорі, А. Богуш, Н. Гавриш, Л. Шульги, К. Орфа, М. Єфіменка тощо. Як наслідок, поліпшився рівень засвоєння знань, умінь та навичок дітей.
Педагогічне діагностування навчальних досягнень дітей, яке здійснювалось двічі на рік, виявило, що діти всіх вікових груп засвоїли програмові завдання:
з високим рівнем розвитку – 30% дітей;
– з достатнім рівнем розвитку – 32% дітей;
– з середнім рівнем розвитку – 29% дітей;
– з низьким – 9 % дітей.
Порівняльний аналіз засвідчив, що рівень знань, в порівнянні з початком року, зріс в середньому на 24 %. Найвищі показники з логіко – математичного розвитку та ознайомлення з природою, музична діяльність, найнижчі показники з грамоти та мовленнєвого розвитку.

РозділРівні розвитку (%)

В Д С Н
Покращення показників високого та достатнього рівнів (%)
Мовленнєвий розвиток
28 35 26 11 20
Навчання елементів грамоти18 28 40 14 20
Логіко-математичний35 30 28 7 25
Ознайомлення з природою35 35 23 7 25
Ознайомлення з навколишнім30 35 28 7 26
Зображувальна діяльність30 35 24 11 26
Музична діяльність35 30 28 7 26
Художня література30 30 33 7 24
Узагальнені результати30 32 29 9 24

Для реалізації природних нахилів, здібностей та інтересів дітей протягом 2016–2017 навчального року в закладі працювали гуртки та студії:
• «Дослідничок» (пошуково-дослідницька діяльність ) – ІІ молодша група «А», керівник Рибалка А. С.;
• «Вправні пальчики» (оригамі) – середня група «А», керівник Нестеренко Л. О.;
•«Різнокольоровий світ» середня група «Б», керівник Розумяк І. С. (використання нетрадиційних технік зображувальної діяльності);
• «Лесиковий настрій» (казкотерапія) – старша група «А», керівник Хмарська І. П.;
•«Школа шляхетності» (моральне виховання за літературними творами В.О.Сухомлинського) – старша група «Б», керівник Петуніна Л.М.;

Організовувала роботу педагогічного колективу щодо створення позитивного іміджу нашого дошкільного закладу через роботу сайту. Особисто контролювала роботу сайту ДНЗ, здійснювала підбір та редагування матеріалів, новин, стимулювала ініціативу педпрацівників щодо розміщення власних розробок на Методичному порталі. Новини з життя закладу, фотогалерея, консультації, об’яви – все це сприяло відкритості ДНЗ, залученню батьків до життя їх дітей в закладі.

Протягом 2016/2017 н. р. здійснювала особистісний супровід, організацію та приймала участь у таких заходах:
 Семінар керівників ДНЗ міста з теми «Дошкільний навчальний заклад як інститут соціалізації особистості”;
 майстер – клас практичного психолога Кутузової В. В., тема: «Використання комп’ютерних дидактичних ігор для розвитку когнітивної сфери дошкільників»;
 Конкурс з ОП (в якому наш ДНЗ посів ІІІ місце);
 флеш-моб «Приєднайся до Дня довкілля – посади дуба – оберіг українського народу”;
 конкурс дитячої творчості «Веселковий дивограй»;
 Загальні батьківські збори (листопад, квітень);
 Дні відкритих дверей;
 День вишиванки;
 Оформлення досвіду роботи на заочний обласний конкурс портфоліо «Педагогічний досвід освітян регіону — 2017» практичним психологом Кутузовою В.В. з теми «Використання комп’ютерних дидактичних ігор для розвитку когнітивної сфери дошкільників»

 Тримаю під постійним особистим контролем питання забезпечення навчального закладу квалiфiкованими педагогiчними кадрами. В серпні-вересні 2016 провела тарифікацію педпрацівників. Заклад укомплектовано педагогічними кадрами на 93%.
Освітній процес забезпечують 13 педагогів, із них
8 (61,5%) мають вищу педагогічну освіту;
7 (53,8 %) від загальної кількості педпрацівників мають фахову вищу педагогічну освіту,
1 (7,7 %) – не фахову вищу педагогічну освіту.
5 (38,5) – неповну вищу педагогічну освіту

Освітні рівні
Кількість педагогівКількість педагогів
Вища фахова753,8 %
Вища педагогічна (не фахова)
17,7 %
Навчаються у ВНЗ------
Неповна вища538,5 %

Протягом навчального року особливу увагу приділяла молодим вихователям та педагогам-не фахівцям, надавала методичну допомогу з питань організації навчально-виховного процесу, контролювала їхню самоосвітню діяльність, взаємовідвідування, участь у методичних об’єднаннях міста, організацію наставництва, як наслідок, удосконалились теоретичні знання та практичні вміння педагогів, підвищився рівень проведення занять та режимних моментів, рівень відповідальності та відношення до своїх посадових обов’язків, що підтверджує, що обрані форми роботи з молодими спеціалістами є ефективними.
Особисто брала активну участь у роботі атестаційної комісії І рівня при ДНЗ ЦРД № 21, дотримувалась термінів проведення атестації, спрямувала діяльність членів комісії на виявлення досягнень педагогів.
Слід відмітити тенденції росту якісного складу педагогічного колективу. У порівнянні з 2015/2016 навчальним роком кваліфікаційний рівень педагогів дошкільного закладу поліпшився на 15 %.

Кваліфікаційний рівень:2015/2016 2016/2017
Спеціаліст вищої категорії
-------
Спеціаліст І категоріїІ 7,1 %
1 7,7 %
Спеціаліст ІІ категорії2 14,3 %
4 30,8 %
Спеціаліст 4 28,6 %3 23 %
«Вихователь-методист»
2 14,3%
2 15,4 %

З метою забезпечення своєчасного та в повному обсязі обліку дітей дошкільного віку, для прогнозування мережі дошкільного навчального закладу, відповідно до освітніх запитів населення та створення умов для здобуття громадянами дошкільної освіти у червні наказом по ДНЗ були створені робочі групи, які на 20.08.2016 року провели обстеження мікрорайону ДНЗ на наявність дітей дошкільного віку .
Загальна кількість дітей від народження до шести років станом на 01.09.2016 р. становила 277 дітей . Із них виховується в дошкільних навчальних закладах 159 дітей (57,4%) віком від 2-х до 6-ти років, в ДНЗ №31 -132 дитини, 27 дошкільнят в інших навчальних закладах, 115 дітей (41,5%) не відвідували ДНЗ (з них 63 дітей (54,8%) віком від народження до 2-х років), більшість з яких пройшли електронну реєстрацію , вказавши бажаний рік зарахування в ДНЗ 2017 – 2019 р. р.
Особливу увагу приділяла роботі щодо охоплення дошкільною освітою дітей 6-го року життя, яких у мікрорайоні налічувалось —53: з них відвідували дошкільні заклади 51дитина (96,2% ); 38/71,7% – в ДНЗ №31; 13/ 24,5 % – інші заклади, 2/3,8 % – соціально-педагогічний патронат.

Протягом навчального року здійснювала електронну реєстрацію дітей ДНЗ, проводила зарахування та відрахування вихованців. В 2016/2017 н. році всі діти, які бажали відвідувати дитячий садок, були зараховані в ДНЗ.

В 2016 – 2017 н. р. здійснила комплектацію груп ДНЗ відповідно до спискового складу дітей, який налічував 179 осіб від 2 до 6 років при проектній потужності 128 (перевантаження 51 дітей), наказом по ДНЗ була затверджена мережа груп:
всього 7 вікових груп:
І молодша – 1
ІІ молодша – 2
середня – 2
старша група –2

І молодша
24
ІІ молодша "А" 24
ІІ молодша "Б" 24
Середня "А" 25
Середня "Б" 27
Старша "А" 28
Старша "Б"27

Середня наповнюваність груп складала 25 дітей.

Проте, слід відмітити низькі показники відвідування дітьми закладу, в середньому за навчальний рік цей показник складає 64 % ( в минулому році – 63,8 %). Маю надію, що в новому навчальному році цей показник буде вищим, адже в грудні 2016 року проведено реконструкцію опалювальної системи, що поліпшило температурний режим в закладі.
ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ

Питання організації харчування вихованців тримаю на особливому контролі. Постійно контролюю якість страв та харчування дітей на групах. За результатами контролю проводжу індивідуальні бесіди, видаю накази та виношу розгляд питання про харчування на наради при завідувачі, виробничі наради, батьківські збори.
Продукти харчування та продовольчу сировину постачали регулярно, відповідно до заявок на продукти харчування із супровідними документами відповідно до нормативних вимог. Видача готових страв на групи здійснювалася відповідно до графіка видачі їжі. Постійно здійснювався контроль за якістю та терміном використання продуктів, дотримання технології приготування їжі, проводилося контрольне зважування порцій та залишків продуктів.
Наказом по ДНЗ створена комісія з громадського контролю за організацією харчування у ДНЗ №31, розроблене та затверджене Положення про комісію з громадського контролю за організацією харчування. Роботу комісії планую продовжити в наступному навчальному році, забезпечивши її дієвість, результативність.
Щоденно тримаю на контролі вартість меню – вимоги. так, за вересень – січень, 2016/2017 н. року вартість меню вимоги становила – 18 , 62 (норма 18\19 грн.), лютий-квітень, 2017– 21,61 (норма 21\22 грн.)
Виконання натуральних норм харчування по основних продуктах за 2015-2017 н. рік подано у таблиці:

Найменування продукту         2015/2016          2016/2017          різниця
Всього                                                  58 %                     65 %                 + 7%

З поданої таблиці видно, що в порівнянні з минулим н. роком поліпшилось виконання норм по основних продуктах харчування: за 2016/2017 н. рік воно становить 65 %, що на 7 % більше ніж у 2015/2016 н. році.
На постійному особистому контролі тримаю оплату за харчування. На жаль, останнім часом ми маємо випадки заборгованості по батьківській оплаті за харчування. В той час, як сума боргу незначна, ми маємо постійну переплату в межах 46 грн.- в 2016 р., в 2017 – 60 грн. на кожну дитину.
Постійно тримала на контролі питання створення безпечних умов праці, навчання і виховання, безпечного і комфортного розвивального середовища у дошкільному навчальному закладі.
Систематично здійснювала технічний контроль за станом території та приміщенням дошкільного закладу, забезпечувала проведення оперативного трьохступеневого адміністративно-громадського контролю за станом охорони праці згідно з вимогами Положення про оперативний адміністративно-громадський контроль. Проводила міроприємства щодо усунення виявлених недоліків.
Проте, в 2016/ 2017 навчальному році в закладі зареєстровано два випадки травмування дітей під час навчально-виховного процесу.

Відмічена тенденція щодо поліпшення роботи закладу з питань забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти: згідно річного плану роботи було проведено спільні методичні заходи (взаємовідвідування занять та уроків педагогами ДНЗ та ЗОШ №16, екскурсії до школи, спільні свята та розваги тощо).
Вихователі та батьки старших груп прийняли участь у Дні відкритих дверей ЗОШ №16.
В квітні були проведені загальні батьківські збори за участю заступника директора з навчально-виховної роботи ЗОШ №16 Кирилової Н. М., та вчителя початкових класів Бараненко Л. А., з питань взаємодії ДНЗ та сім’ї у процесі формування готовності дитини до шкільного навчання.
Активно співпрацювала з адміністрацією школи з питань формування перших класів.

Взаємодія з сім’ями вихованців на протязі року була одним з пріоритетних напрямків діяльності закладу. Я, як керівник, орієнтувала педагогів на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяли урахувати актуальні потреби батьків, сприяли формуванню активної батьківської позиції, участі батьків у навчально-виховному процесі. Педагогічний колектив організовував для цього різні активні форми співпраці:
• Батьківські збори, тренінги;
• Індивідуальні консультації різних спеціалістів;
• Участь у святах, відкритих заняттях;
• Однією із ефективних форм роботи стала робота сайту ДНЗ.

На виконання Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р., Указу Президента України № 700/2002 «Про додаткові заходи забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення» я щовівторка здійснюю прийом громадян з особистих питань та з питань діяльності навчального закладу, розглядаю пропозиції, зауваження, прохання викладені батьками, батьківським комітетом тощо;
веду журнали обліку особистого прийому громадян, реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян, установлена скриня для питань та пропозицій громадян.
За 2016-2017 навчальний рік письмових звернень, скарг на діяльність закладу не надходило, зареєстровано одне звернення в управління освіти та 2 звернення на урядову “гарячу лінію” на які мною надавались письмові відповіді.

Протягом 2016/2017 навчального року проводила заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази дошкільного закладу, вікових груп, залучаючи педагогів ДНЗ, батьківську громаду.
Прийом благодійних внесків від фізичних осіб здійснюється на добровільній основі. Проте, ще досі не вирішена проблема з організацією роботи Благодійного фонду. Залучення більшої частини батьківських коштів здійснювалась з порушенням постанови КМУ від 04.08.2000 № 1222 “Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти” – лише 20,6 % коштів перераховувалось на рахунок “Суми за дорученням”:

Протягом 2016/2017 н.р. закладі було здійснено наступні заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази:

(враховано період з червня 2016 року по травень 2017 року)

Зміст заходів:

Сума витрачених коштів і джерела фінансування:

Зміст заходівБюджетні Батьківські СпонсорськіКошти працівниківВсього
Капітальний ремонт коридору ДНЗ (шпаклювання, фарбування стін, стелі, заміна міжкімнатних дверей – 9)---35329 1000---36329
Ремонт внутрішнього туалету (заміна 1 дверей, сантехніки, установка бойлера, кахлів панелей та підлоги, ремонт каналізації, водопроводу)---17793------17793
Поточні ремонти 7 вікових груп (будматеріали, фарби…)---6707------6707
Установка м\п вікон43 926
(5 шт.)
12409
(2 шт.)
------56335
Установка дверей:
вхідних м\п металевих

8169 (1)


4800 (1)
-------8169 (1)4800 (1)
Панель ДСП коридор - ---


650--------650
Ремонт комп’ютера методкабінет (жорсткий диск)
---1400------1400
Придбання м’якого інвентарю:
постільна білизна

занавіси
45 компл. 1080021 компл.
3263

1900
------15963
Придбання ноутбука

---7040------7040
Обладнання на ігровий майданчик (2 будинки, пісочниця)
---6300 6000 ---12300
Ремонт каналізації

---867------867
Придбання меблів:

Стільці дитячі (30)
Меблі кухонні
Шафа для посібників
Тумба для муз. Техніки
столи дитячі
стілець м’який
---2512
2000
2550
500
6000
400
------13962
Холодильна камера
9300---------9300
Електроплита
16200---------16200
Заміна конфорок електроплити
2950---------2950
Реконструйовано опалювальну систему ДНЗ 131 883----------131 883
Замінено шафи ПК
---950
------950
Придбання стендів
---2271
------2271
Придбання посуду
---2778

------2778
Придбання інвентарю (перфоратор)
---1700
------1700
Заміна лінолеуму в двох вікових групах
---7958
------7958
Ремонт електропроводки , заміна світильників

---2565
------2565
Ремонт сантехніки (змішувачі) ---2008------2008
Всього
223228 132650 7000 -----362878

Прогалини            Шляхи вирішення
1. Низька рейтингова позиція закладу в загальноміському рейтингу ДНЗ. Забезпечення виконання п. 2-6
2. Відсутні публікації у фахових виданнях. Недостатня популяризація діяльності ДНЗ у засобах масової інформації та інформаційних виданнях. Урізноманітнити методи заохочення, стимулювання педагогів.
3. Низький рівень участі педагогів у професійних конкурсах різних рівнів;
Стимулювати участь педагогів ДНЗ у професійних конкурсах різних рівнів (урізноманітнити методи заохочення)
4. Виконання дітоднів залишається невисоким – 63,8 %
Зниження захворюваності дітей та робота з батьками
5. Високий рівень кредиторської заборгованості: постійна переплата батьків в 2016 р. – в межах 46 грн.- в 2017 – 60 грн. на кожну дитину. Забезпечення виконання дітоднів
6. Відсутній благодійний фонд закладу.
Залучення більшої частини батьківських коштів здійснювалась з порушенням постанови КМУ від 04.08.2000 № 1222 “Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти” – лише 20,6 % коштів перераховувалось на рахунок “Суми за дорученням” . Перерахування коштів на рахунок “Суми за дорученням”, вирішення питання створення благодійного фонду ДНЗ.
Пошук нових форм і методів роботи з кадрами

Завідувач ДНЗ _____________ Л.М.Галущак

Залишити відповідь

Ви можете використовувати ці HTML теги і атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.